ČSAD autobusy Plzeň a.s. - aktuality roku 2018
 Aktuality
Omezení provozu linky 460800

Z důvodu nedostatku řidičů autobusů nebudou v termínu od 18. do 21. 12. 2018 zajišťovány spoje 17, 28, 69, 78 linky 460800 Kralovice-Plzeň.

Omlouváme se cestujícím za obtíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Omezení provozu linky 460334

Doplněno 31. 1. 2019:
Všechny spoje linky 460334 jsou již od 7. 1. 2019 provozovnány v plném rozsahu dle schváleného jízdního řádu.

Z důvodu náhlého nedostatku řidičů autobusů nejsou do odvolání zajišťovány spoje 12, 15, 16, 31 a 32 linky 460334 Plasy-Mladotice-Žihle-Blatno-Lubenec.

Nastalý stav intenzivně řešíme. Omlouváme se cestujícím za potíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Informace a přehled změn
v jízdních řádech 2018/19

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Přinášíme Vám přehled největších změn v jízdní řádech autobusových linek v souvislosti s celostátním termínem změn ve veřejné dopravě od neděle 9. prosince 2018.

Největší změny proběhly na Plzeňsku, a to v souvislosti s otevřením nového železničního tunelu pod vrchem Chlum na trati Plzeň - Praha, což ovlivnilo především spojení na Rokycansko, a spuštění přestupního terminálu v Plzni u hlavního vlakového nádraží, kam byly přesměrovány a ukončeny některé autobusové linky.

S ohledem na časté stížnosti k nové verzi jízdních řádů, a to především zrušení obsluhy a nezajíždění spojů na Centrální autobusové nádraží v Plzni, sdělujeme, že naše společnost, jakožto dopravce, zajištuje drtivou většinu veřejných autobusových linek dle pokynů objednavatele - Plzeňského kraje.
Připomínky je proto vhodné/nutné zasílat přímo objednateli dopravy tj. Plzeňský kraj. E-mailová adresa: posta@plzensky-kraj.cz.

Dále jsou po dohodě s organizátorem veřejné dopravy POVED zrušeny nejpozději k 9. 12. 2018 cenové výjimky (za zajížďky apod.). Případně došlo k jejich ukončení již v průběhu měsíce listopadu s nasazením nových odbavovacích strojků do jednotlivých autobusů.

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 9. 12.
(název souboru zmeny_prosinec2018.xlsx, velikost 77 kB)

Jízdní řády všech linek od 9. 12. 2018


Uzavírka Mezholezy - Úsilov

Úplná uzavírka silnice č. III/18413 v úseku Mezholezy - Úsilov veškerou dopravu včetně autobusových linek. Ty pojedou v termínu od 19. 11. do cca 8. 12. 2018 podle výlukových jízdních řádů.

Linka 400041 Kdyně-Mezholezy-Černíkov:
Spoje 1, 2, 4, 5, 7, 8 pojedou pouze v úseku Kdyně,,aut.st. - Mezholezy u Kdyně. Zastávky Úsilov a Černíkov,Vílov budou obslouženy spoji po lince 400040, které jedou v téměř shodný čas (viz níže).

Spoje 3, 6 a 10 pojedou po trase linky 400040 (zastávky Kdyně,Na hájovně, Němčice u Domažlic,N. Herštejn,rozc, Kdyně,Chata Koráb,rozc. 0.5, Úsilov,Zalč a Mezholezy u Kdyně budou vynechány z důvodu nulové frekvence), tj. ze Kdyně po silnici I/22 do obce Vráž, následně přes obce Buková, Slavíkovice, Vílov do Úsilova, dále po MK do Rudoltic (která bude udržována zimní údržbou) a do Černíkova.
Spoj 3 navíc vynechá zastávku Černíkov,Slavíkovice.

Spoj 13 pojede v cca 16:50 ze Kdyně po trase: Kdyně - Mezholezy - Němčice - Černíkov - Rudoltice - Úsilov - Vílov - Slavíkovice, kam přijede v cca 17:35, vyčká na příjezd linky 400040 z Bukové a dále bude pokračovat přes Vílov a Rudoltice do Černíkova.
Zastávky Kdyně,Chata Koráb,rozc.0.5; Úsilov,Zalč a Mezholezy u Kdyně budou pouze na výstup (téměř nulová frekvence).

Linky 400040 Kdyně-Slavíkovice-Černíkov a 400360 Domažlice-Tlumačov-Mrákov-Kdyně-Klatovy:
Spoje 2, (3), 4, 7, 8 a 13 pojedou po následné objízdné trase: Z Černíkova do Rudoltic, po MK do Úsilova, po silnici III/18413 do Vílova a dále ve své stávající trase.
Nový pár spojů v úseku Buková - Slavíkovice, který zajistí v 17:35 přestup cestujících ze spoje 400360/15 na spoj 17 linky 400041, který bude vyčkávat v Černíkovicích (viz výše).
Spoj 17 linky 400360 bude o cca 10 minut opožděn.

Omlouváme se cestujícím za potíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Točník

Z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/11766 v obci Točník jsou v období 13. - 30. listopadu 2018 vyhlášeny výlukové jízdní řády pro níže uvedené autobusové linky.

Linka 432070 Klatovy-Újezd-Plánice:
spoje, které jedou mimo Makalovy (tj. spoje 1, 5, 7, 8 a 10), pojedou ve své stávající trase; spoje 2, 4, 9 a 11 pojedou mimo zastávky Klatovy,Točník,u žel.zast.; Klatovy,Točník a Ostřetice,Makalovy (tj. po shodné trase jako spoje 1, 5, 7, 8 a 10 - z Klatov přímo přes Ostřetice do Předslavi).
Obsluhu vynechané zastávky Ostřetice,Makalovy je nutné zajistit pouze u spojů 432070/4 a 432070/9, kterou zajistí spoje 432080/4 a 432080/9, jenž pojedou po objízdné trase Klatovy - Předslav - Makalovy - Otín - Předslav a dále ve své stávající trase. Spoje 432070/2 a 11 zde mají nulovou frekvenci. Obsluha zastávek v Točníku je řešena níže.

Linka 432080 Klatovy-Měčín-Radkovice-Petrovice:
všechny spoje pojedou z Klatov přímo po silnicích II/191+II/117 do Předslavi a dále ve své stávající trase; vynechají tak zastávky Klatovy,Točník,u žel.zast. a Klatovy,Točník. Spoje 1, 2, 5, 6, 10 a 18 vynechají i zastávky Klatovy,Otín a Klatovy,Otín,drůbežárna (nulová frekvence), tj. pojedou přímo Klatovy - Předslav - …Měčín. Spoje 432080/4 a 9 pojedou přes Makalovy - náhrada za spoje 432070/4 a 9 (objízdná trasa viz výše);

Linka 432180 Klatovy,aut.nádr.-Otín-Dehtín-Klatovy,pod nemocnicí:
oba spoje vynechají zastávku Klatovy,Otín; obsluhu zajistí spoje 432080/4 a 432080/9.

Obsluhu vynechaných zastávek Klatovy,Točník,u žel.zast a Klatovy,Točník je nutné zajistit pouze ráno ve směru do Klatov, a to v cca 5:15 a v cca 6:40, kdy nejede ani vlak, ani linka 432180.
V ostatních případech je frekvence cestujících nulová či téměř nulová. Výlukový jízdní řád tak platí i u linky 432290 Klatovy-Švihov-Borovy-Malinec.

Obsluhu v cca 5:15 (náhrada za spoj 432080/2) zajistí spoj 432290/2, který pojede z obce Dehtín po objízdné trase Dehtín - Točník - Klatovy.
Spoj zastaví na zastávkách Klatovy,Točník,u žel.zast. a Klatovy,Točník. Zastávky Klatovy,Dehtín a Klatovy,Štěpánovice budou vynechány, obsluhu těchto zastávek zajistí spoj 431300/28, který jede do Klatov prakticky ve stejný čas.

Obsluhu v cca 6:40 (náhrada za spoj 432070/4) zajistí spoj 432290/4, který pojede z obce Dehtín po objízdné trase Dehtín - Klatovy,Točník (kde se otočí u domu č.p. 74) - Dehtín - Štěpánovice - Klatovy.
Spoj vynechá zastávku Klatovy,Točník,u žel.zast.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Horažďovice - Boubín

Kvůli úplné uzavírce silnice č. III/17213 v úseku Horažďovice -Boubín jsou v termínu od 5. do 9. listopadu 2018 vyhlášeny pro autobusové linky 434040 Nezamyslice-Horažďovice a 434041 Horažďovice-Hejná výlukové jízdní řády.

Provoz linky 434041 Horažďovice-Hejná bude po dobu uzavírky přerušen. Obsluhu zastávek Velké Hydčice a Hejná zajistí spoje linky 434040 vedené po objízdné trase přes tyto obce.
Zastávka Horažďovice,,Blatenská nebude obsluhována.

Provoz linky 434040 Horažďovice-Nezamyslice bude po dobu uzavírky upraven. Spoje linky pojedou po objízdné trase z Horažďovic přes Velké Hydčice, Hejnou do zastávky Horažďovice,Boubín, kde se vrátí na stávající trasu linky.
Zastávka Horažďovice,Boubín,na samotě nebude obsluhována.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Klenčí pod Čerchovem - Postřekov

Z důvodu uzavírky silnice II/193 v úseku Klenčí pod Čerchovem - Postřekov v termínu 1. 11. až 30. 11. 2018 bude omezena také autobusová doprava.

Dle výlukových jízdních řádů pojedou linky č. 400201 Domažlice-Díly-Klenčí pod Čerchovem-Pec a 400390 Díly-Trhanov-Domažlice

Po dobu uzavírky budou autobusy obsluhovat obce Postřekov a Díly v opačném pořadí, tj. z Klenčí pod Čerchovem pojedou do obce Díly a následně do Postřekova.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Buková - Vílov

Doplněno 5. 11. 2018:
S ohledem na předčasné dokončení stavebních prací začnou od 7. 11 . 2018 jezdit všechny dotčené autobusové lindy podle běžných jízdních řádů platných před uzavírkou.

V termínu 29. 10. až 11. 11. 2018 proběhne úplná uzavírky silnice č. III/1846 v úseku od osady Buková před křižovatku se silnicí č. III/18413 u obce Vílov. Spojům veřejné linkové dopravy však bude umožněn průjezd úsekem Vílov-Slavíkovice.

Autobusové linky č. 400040 Kdyně-Slavíkovice-Černíkov, 400041 Kdyně-Mezholezy-Černíkov a 400360 Domažlice-Tlumačov-Mrákov-Kdyně-Klatovy budou provozovány podle výlukových jízdních řádů.

Ze Slavíkovic spoje pojedou přímou trasou po silnici III/1849 do zastávky Libkov, kde je umožněn přestup na spoje linky 400360 ve směru do/z Klatov. Tarifně budou cestující odbaveni dle skutečnosti.
Zastávky Dlažov,Buková a Dlažov,Vráž nebudou po dobu uzavírky obsluhovány linkami 400040, 400041.

Linka 400040 - spoje 1, 13, 7, 2, 4 a 8 jsou vedeny mezi zastávkou Černíkov,Slavíkovice - Libkov po objízdné trase. Mírná úprava časů na spojích.
Linka 400041 - spoje 13 a 17 jsou vedeny mezi zastávkou Černíkov,Slavíkovice - Libkov (Nová Víska) po objízdné trase. Mírná úprava časů na spojích.
Linka 400360 - úprava spojů 15 a 17. Přestup mezi spojem 400360/15 od Domažlic a spojem 17 do Klatov bude po dobu uzavírky realizován v zastávce Černíkov,Slavíkovice.

Za vzniklé obtíže se cestujícím omlouváme a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Draženov - Luženice

Z důvodu úplné uzavírky silnice III/19368 v úseku Draženov-Luženice pojede v době od 29. 10. do 11. 11. 2018 veškerá doprava po schválené objízdné trase silnicí I/26 a pak po III/19363.

Autobusové linky č. 400191 Domažlice-Poběžovice-Poběžovice,Sedlec-Mnichov,Vranov, 400200 Domažlice-Díly a 400330 Domažlice-Poběžovice-Hostouň-Mutěnín-Rybník budou provozovány podle výlukových jízdních řádů.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Provoz nočních linek při změně času

Noční linka N55 v zastávce Plzeň,Makodrap V noci ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. 2018 dojde ve 3:00 hod. středoevropského letního času k posunu hodin zpět na 2:00 hod. "zimního" času.
Tento časový posun zasáhne do provozu nočních linek N91 a N92.

Oba spoje noční linky č. 450091 (N91) Přeštice-Dobřany-Plzeň pojedou pouze v období platnosti letního času. Tj. odjezd ze zastávky Přeštice,nám. v 0:05 hodin, příjezd do cílové zastávky Plzeň,CAN 0:45 hod.
Opačným směrem odjíždí autobus z Plzeň,CAN ve 2:00 hodin v čase dle letního (starého) času.

Stejně tak linka č. 440092 (N92) Plzeň-Štěnovice-Žákava-Blovice pojede kontinuálně jen dle časových údajů letního času.
Ze zastávky Plzeň,Mrakodrap vyjede v 1:35 hodin. Nazpět z Blovic jede ve 2:45 minut letního SEČ s dojezdem do zastávky Plzeň,Mrakodrap ve 2:25 zimního SEČ.

Noční linka 460055 (N55) Nýřany-Tlučná-Vejprnice-Plzeň vzhledem k časovým polohám v jízdnímu řádu před 2:00 hod. pojede pochopitelně dle letního (starého) času.


Uzavírka Dožice - Čečovice

Z důvodu opravy povrchu silnice č. II/191 mezi obcemi Vrčeň - Dožice dochází v termínu od 17. 10. do cca 30. 11. 2018 k úplné uzavírce této komunikace.

Autobusová linka 450609 Nepomuk-Mladý Smolivec-Kasejovice pojede podle výlukového jízdního řádu.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé potíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Spáňov

Kvůli stavbě nového železničního mostu v obci Spáňov bude v daném úsek silnice III/19010 v termínu 8. 10 až 8. 12. 2018 vyloučena veškerá doprava.

Autobusová linka 400300 Mrákov,Mlýneček-Mrákov,Štítovky-Domažlice-Kdyně proto pojede dle výlukového jízdního řádu.

Spoje 3, 21, 20 a 8 jsou do Spáňova vedeny objízdnou trasou přes Kout na Šumavě a v mírně upravené časové poloze. Spoj 3 a 8 do Spáňova zajíždí pouze pro výstup.
Časová ztráta objížďkou dotčených spojů se může mírně přenášet i do dalších spojů v oblasti, v závislosti na frekvenci cestujících či špatném počasí (zimní období).

Omlouváme se cestujícím za vzniklé potíže při cestování a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Nová Plánice

Z důvodu rekonstrukčních prací na silnici č. II/187 mezi obcí Nová Plánice a křižovatkou se silnicí III/18711 u Plánice v rámci III. etapy uzavírky, bude v období od 4. října do 1. listopadu 2018 upraven provoz autobusové dopravy.

Pro linku 432030 Klatovy-Plánice-Nalžovské Hory-Horažďovice je vyhlášen výlukový jízdní řád.
Objízdná trasa je vedena po silnici III/18711 přes Hnačov. Obsluha zastávek Plánice,Křížovice a Plánice,Nová Plánice je vyřešena zajížděním vybraných spojů do těchto obcí.

Vlivem objížďky došlo k prodloužení jízdní doby a posunu časových poloh po trase. Kvůli mezním jízdním dobám na objížďce a obratu autobusů může docházet k mírnému zpoždění některých spojů linek 434120 a 433110 při odjezdu z Plánice.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Kozlovice

V termínu od 24. 9. do 31. 10. 2018 probíhá úplná uzavírka silnice III/1878 v obci Kozlovice, a to z důvodu rekonstrukce kanalizace.
Linka 450608 Nepomuk-Myslív-Polánka jezdí dle výlukového jízdního řádu.

Po dobu uzavírky pojedou autobusy po následné objízdné trase: z Kozlovic do Maňovic, kde se otočí, vrátí do Kozlovic, následně pojedou do Kramolína a přes Polánku do obce Myslív.
Obce Myslív a Polánka budou obsluhovány v opačném pořadí oproti běžnému jízdnímu řádu.

Zastávka Kramolín,,Baníř bude po dobu uzavírky zrušena (u všech spojů nulová frekvence).
Spoje 1, 9, 11 a 21 pojedou do zastávky Mileč,Maňovice v režimu pouze na výstup, spoj 4 vynechá zastávku Mileč,Maňovice zcela (nulová frekvence).

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Sušice, Lerchova ulice

Z důvodu rekonstrukce Lerchovy ulice ve středu města Sušice jsou od 17. září do 30. listopadu 2018 vyhlášeny výlukové jízdní řády na níže uvedených autobusových linkách.

Na spojích ve od vlakového nádraží je zrušena obsluha zastávky Sušice,Lerchova (náhradní: Sušice,nábřeží) a zastávky Sušice,Pravdova (náhradní: Sušice,SOLO anebo Sušice,Hrádecká).
Ve směru "k nádraží" nejsou na spojích žádné změny.

Omezení se týká linek: 433580 Sušice,žel.st.-Lerchova -nábřeží-sídliště Vojtěška-Sušice-Volšovy, 433600 Sušice-Rabí-Horažďovice, 433630 Sušice-Hrádek-Čejkovy-Nalžovské Hory, 433640 Sušice-Rabí-Nezamyslice-Kejnice a 433680 Sušice-Kolinec-Klatovy.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Křížovice - Nová Plánice

Z důvodu rekonstrukčních prací na silnici č. II/187 mezi obcí Křížovice a Nová Plánice bude v období od 8. září do 3. října 2018 upraven provoz autobusové dopravy, kdy je pro linku 432030 Klatovy-Plánice-Nalžovské Hory-Horažďovice vyhlášen výlukový jízdní řád.

Objízdná trasa pro linkové autobusy a ostatní dopravu je vedena po silnici III/18711 přes Hnačov. Obsluha zastávek Plánice,Křížovice a Plánice,Nová Plánice je vyřešena zajížděním vybraných spojů do těchto obcí. Po obsloužení se autobus vrací na svou objízdnou trasu.

Spoje, které do těchto obcí během uzavírky nezajíždějí, mají dle dat z odbavovacích strojků běžně v těchto zastávkách téměř nulový obrat cestujících.

Vlivem objížďky došlo k prodloužení jízdní doby a posunu časových poloh na trase. Tarifní odbavení cestujících nebude objížďkou dotčeno.
Kvůli mezním jízdním dobám na objížďce a obratu autobusů může docházet k mírnému zpoždění některých spojů linek 434120 a 433110 při odjezdu z Plánice.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka v Příbrami

Ve městě Příbram proběhne úplná uzavírka silnice č. I/18 v úseku ulice Rožmitálská a Husova z důvodu provádění stavebních prací při opravě kanalizačních poklopů.

Uzavírka se dotkne v sobotu 8. 9. 2018 provozu naší autobusové linky č. 440555 Plzeň-Rožmitál p.Tř.-Příbram (Brdský cyklobus).

Spoje budou vedeny po objízdní trase, čímž dojde k vynechání obsluhy zastávek Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř a Příbram,,sídl.II.poliklinika.
Jako náhradní poslouží obousměrně zastávka Příbram,Drkolnov,Podbrdská.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Koloveč

Doplněno 19. 9. 2018:
Na základě přijatých připomínek a vyhodnocení provozu objížďkových spojů na lince 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov, bylo organizátorem krajské veřejné dopravy společností POVED přikročeno k níže zmíněným úpravám s platností od rána 20. září 2018.
Ranní školní spoje 158+117 odjezd uspíšen o 10 minut kvůli zajištění návaznosti na vlak ve Staňkově ve směru Plzeň. Spoj 136 vyčká v zastávce Chudenice,nám. na spoj 210 nejvýše 20 minut.
Spoj 205 nepojede do Staňkov,,nám (eliminace zpoždění) a spoje 105, 117, 122 zastaví v Staňkov,Pomník padlých.

Z důvodu rekonstrukce Tyršovy ulice v Kolovči, na silnici II/183, je od rána 5. září do 4. prosince 2018 vyhlášen na níže uvedených linkách výlukový jízdní řád.
S ohledem na okolnosti uzavírky a zásadně jiné jízdní doby po objízdné trase mezi Kolovčí a Srbicemi, resp. Staňkovem, přikročil krajský organizátor dopravy společnost POVED k následujícím opatřením.

Linka 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov:
provoz je zásadně upraven mezi Chudenicemi, Kolovčí a Staňkovem. Věnujte velkou pozornost jízdnímu řádu!
Část spojů jezdí od Chudenic přes Strýčkovice a Těšovice do Srbic a pak dál na Staňkov, příp. Koloveč.
Další část spojů jezdí z Kolovče po objízdné trase přes Kanice a Osvračín rovnou do Staňkova, příp. přes Hlohovčice a Poděvousy opět do Staňkova.
V Chudenicích je zajištěna u části spojů návaznost, tj. cestující z Kolovče si zde přestoupí na spoj ve směru Strýčkovice, Těšovice, Staňkov apod.
Spoje 113, 117, 161, 114, 158 a 160 od Staňkova (Strýčkovic) jsou ukončeny/začínají na náhradní zastávce Koloveč,u dřevozávodu G-Interiér (betonárka).

Linka 400240 Koloveč-Srbice,Strýčkovice:
její provoz je po dobu uzavírky přerušen.

Linka 400290 Koloveč-Merklín-Stod-Plzeň:
ranní spoj vyjíždí z Kolovče již v 4:28 a do Srbic jede objízdnou trasou přes Kanice a Osvračín. Odpoledne po stejné trase zpět.

Linka 400400 Kdyně-Plzeň:
ranní spoj Koloveč míjí po objízdné trase přes Kanice a Osvračín. Cestující z Kolovče použijí spoj linky 432020 č. 113 od náhradní zastávky u dřevozávodu G-Interiér (betonárka) do zastávky Hlohovčice,rozc., kde se potkají se spojem do Plzně.

Linky 400030 Domažlice-Koloveč a 400070 Koloveč-Kdyně-Domažlice:
drobné úpravy spojů vyvolané uzavírkou v Kolovči.

Cestujícím se velice omlouváme za způsobené komplikace.
Naše žádost o vybudování místní objížďky v Kolovči pro spoje veřejné dopravy a složky záchranného systému nebyla bohužel vyslyšena.

Podrobnější informace k jednotlivým spojům najdete na webu organizátora krajské dopravy POVED.


Přehled zařijových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Od neděle 2. září 2018 vstoupují v platnost změny v jízdních řádech vybraných autobusových linek v rámci III. celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy.

Nejzásadnější změnou je ukončení obsluhy zastávky Plzeň,U Školky u linek hrazených Plzeňským krajem, a to z důvodu výstavby nových zastávek v prostoru Náměstí Milady Horákové a Nepomucké třídy (Plzeň,Slovany) a bližšímu přestupu od/do spojů MHD Plzeň. Vybrané spoje zde však budou i ukončeny.
Jedná se o autobusové linky č. 433650, 440555, 440581, 440606, 440615, 450551, 450556, 450582, 450590, 450591, 450601 a 450616.

Kvůli prodloužení výstavby nových zstávek budou autobusy stavět dočasně v trolejbusových zastávkách v prostoru Náměstí Milady Horákové (zhruba do 10. 9. 2018).

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 2. 9. 2018
(název souboru zmeny_zari2018.xls, velikost 47 kB)

Jízdní řády všech linek k 2. 9. 2018


Změna rozsahu provozu bezplatných linek T1 a T2
pro OC Plzeň a TESCO v Plzni

TESCObusy Z důvodu optimalizace dopravy a s ohledem na proběhlou změnu otevírací doby hypermarektu Tesco (6:00 - 22:00 hod) dochází s platností od 1. září 2018 k úpravě jízdních řádů bezplatných linek T1 a T2 k hypermarket TESCO extra a Obchodní centrum Plzeň na Rokycanské třídě.

V případě bezplatné linek MHD Plzeň č. 445101 (T1) CAN Husova-Na Švabinách jsou zásahy následující.
Zrušeny jsou spoje č. 5, 51/61, 55/63, 59/65, 73/67, 31, 35, 10, 62, 64 a 66 (tj. v 7:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:40 a 22:30 od CAN resp. 8:08, 14:38, 15:38, 16:38, 21:10 a 22:30 z Na Švabinách).
Dále je spoj č. 3 opožděn o 35 minut na 7:00 z CAN Husova a spoj 8 nově v 7:40 ze zastávky Na Švabinách. O 10 minut později pojede i spoj č. 38 tj. nově ve 22:20 ze zastávky Na Švabinách.
Zkrácena jízdní doba spojů, odjezdy ze zastávky Na Švabinách zpravidla vždy v 10. minutu.

U linky 445102 (T2) Na Švabinách-Slovany-Na Švabinách upraveny časy odjezdů jednotlivých spojů, které nově jezdí ze zastávky Na Švabinách vždy ve 40. minutě tj. v 30. minutovém prokladu s linkou T1.

Pro cestující je k dispozici nová aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Bližší informace o bezplatné dopravě TESCO


Úprava jízdního řádu MHD Tachov

Od soboty 1. září 2018 bude upraven jízdní řády linky č.. 495001 MHD Tachov: Tachov, sídl.západ - aut.nádr. - poliklinika - Oldřichov.

Na základě dosavadních zkušeností a dle objednávky MěÚ Tachov proběhla další obměna spojů MHD Tachov pro vylepšení obsluhy průmyslových areálů ve městě.

Pro cestující je opět k dispozici i aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Ke stažení: Detailní přehled změn MHD Tachov k 1. 9. 2018
(název souboru zmeny_mhdtc_zari2018.xls, velikost 9 kB)

Více o MHD v Tachově


Uzavírka Bílov - Potvorov

V období od 1. 9. do 31. 10. 2018 probíhá úplná uzavírka silnice č. III/20137 v úseku Bílov - Potvor z důvodu opravy komunikace.

Pro autobusové linky 460181 Kralovice-Žihle-Manětín a 460810 Kralovice-Žihle-Blatno-Chyše-Lubenec platí výlukové jízdní řády.
Vybrané spoje s nulovou frekvencí zastávku Bílov neobsluhují.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Omezení Horní Bříza

Z důvodu opravy komunikace v prostorech zastávky Horní Bříza,žel.st. pojede od 2. 9. 2018 první spoj z Plzně do Kralovic mimo tuto zastávku, náhradní zastávkou je Horní Bříza,rozc.1.0, cestující případně mohou využít spoj z Plzně přes Záluží.
Školní spoj 18/460031 jede objízdnou trasou přes zastávku Horní Bříza pouze do zastávky Horní Bříza, aut.st. (nezajede k nádraží). Vybrané spoje linky 460240 (Horní Bělá – Horní Bříza) jsou vedeny pouze do/z Horní Bříza,aut.st. (nezajíždí k nádraží).

Pro linku 460031 Trnová-Horní Bříza-Plzeň tak platí výlukový jízdní řád.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Změny ceníků
a Smluvních přepravních podmínek

V souvislosti se zavedením nových státních slev od 1. září 2018 dochází k úpravě základního ceníku jízdného a dovozného, jakož všech zvláštních ceníků dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s.
V cenících jsou nově obsaženy slevy 75% pro děti do 18 let, studenty do 26 let a slevy pro osoby nad 65 let.

U linek, kde jsou uznávány slevy Plzeňského kraje, pak došlo k jejich omezení, přičemž zůstávají v platnosti jen 50% slevy pro cestující, na které státní slevy nepamatují (dárce krve, válečný veterán a mateřská/rodičovská dovolená).

V případě zvláštních ceníků jsou zároveň provedeny následující úpravy. U linky 431300 Klatovy - Plzeň, která je již celá v závazku Plzeňského kraje a nově rovněž kompletně v IDP, se ruší komerční slevy Dobrá karta COOP (minimální využití) a zpáteční jízdné, jež se zařazením linky do IDP ztrácí pro většinu cestujících smysl.

V případě cyklobusů z Plzně je zrušen plně tarif Rodinné jízdné, jehož obliba v posledních letech výrazně klesala až na nulové hodnoty.
U všech dotčených linek je k 1. 9. 2018 zrušen rovněž tarif ISIC (ITIC, Alive) představující 10-20% slevu, protože jej nahrazují státní slevy ve výši 75% pro studenty do 26 let, kdy se je možné prokazovat platným mezinárodním průkazem ISIC, pokud není cestující držitelem Žákovské průkazu.

O úpravě tarifu do Vejprnic a Tlučné (linky 55, 66 a N55) jsme již psali podrobněji níže.

Ze stejného důvodů jako u ceníků vstoupí první zářijový den v platnost také nové Smluvní přepravní podmínky (SPP) dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Úpravy SPP reagují hlavně na změnu pravidel tarifního odbavení dětí a žákovského jízdného. Dále upřesňují podmínky přepravy psů a případných sankcí za jejich nedodržení.

Ke stažení: Smluvní přepravní podmínky od 1. 9. 2018
(název souboru podminky20180901.pdf, velikost 122 kB)

Základní ceník jízdného od 1. září 2018
a Zvláštního ceníky jízdného platné od 1. září 2018.


Změna tarifu do Vejprnic a Tlučné

Autobus SOR NB 12 ve Vejprnicích Děti do 15 let a osoby nad 65 let věku budou od 1. 9. 2018 cestovat z rozhodnutí představitelů obcí Vejprnice a Tlučná linkami 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná, 440066 Plzeň,CAN - Plzeň,Křimice - Vejpnice a 460055 (N55) Nýřany-Tlučná-Vejprnice-Plzeň zcela zdarma.

Dále vedení obou obcí, které dopravu po těchto linkách objednávají, stanovilo, že nárok na zvýhodněné předplatné získají také osoby na mateřské či rodičovské dovolené.

Prokazování práva na slevu u řidiče autobusu při zakoupení jednotlivé jízdenky nebo v pokladnách Centrálního autobusového nádraží (CAN) v Plzni při zakupování zvýhodněného předplatného.
Předplatné pro linky 440055/440066/460055 (Vejprnice, Tlučná) je možné zakoupit pouze v pokladnách CAN a je možné jej nahrát pouze do Osobního typu čipové karty ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Ke stažení: Ceník jízdného pro linky 55+66+N55
(název souboru cenik_jizdneho_440055_440066_460055_180901.pdf, velikost 54 kB)
Tarifní podmínky pro linky 55+66+N55
(název souboru podminky_440055_440066_460055_180901.pdf, velikost 138 kB)


Uzavírka Tlučná

Doplněno 29. 8. 2018:
Na základě aktuální informace potvrzené koordinátorem akce byla oprava komunikace předčasně ukončena. Autobusové spoje již tedy jezdí od středy 29. 8. dle běžných jízdních řádů.

Z důvodu havarijní opravy místní komunikace nebude od čtvrtka 23. 8. 2018 od 00:00 hod. do středy 29. 8. 2018 do 24:00 hodin autobusová linka 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná obsluhovat zastávky Tlučná,Čampule a Tlučná,žel.st.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Doplněno 1. 9. 2018:
Pro linky č. 440555 Plzeň-Rožmitál p.Tř.-Příbram (Brdský cyklobus), 450582 Mladý Smolivec-Spálené Poříčí-Nezvěstice-Plzeň a 450616 Kasejovice-Oselce-Nepomuk-Ždírec-Blovice-Plzeň platí nové výlukové jízdní řády v souvislosti s ukončením obsluhy zastávky Plzeň,U školky a zařazením odbavování v zastávce Plzeň,Slovany.

Uzavírka Šťáhlavy

Uzavírky silnic III/1772 Nezvěstická a II/183 Švehlova ve Šťáhlavech v období 13. 8. až 8. 12. 2018 přináší objízdnou trasu, která povede autobusové linky obousměrně přes Šťáhlavice.
Pro směr Nezvěstice bude místo zastávky Šťáhlavy sloužit náhradní Šťáhlavy,Husova, pro směr Plzeň obsloužit autobusy obě jmenované zastávky.

Pro linky č. 440555 Plzeň-Rožmitál p.Tř.-Příbram (Brdský cyklobus), 450582 Mladý Smolivec-Spálené Poříčí-Nezvěstice-Plzeň a 450616 Kasejovice-Oselce-Nepomuk-Ždírec-Blovice-Plzeň platí výlukové jízdní řády.
V případě noční linky 440092 (N92) Plzeň-Štěnovice-Žákava-Blovice platí také výlukový jízdních řád, ale zastávka Šťáhlavy je po dobu uzavírky pouze pro výstup.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Posílení dopravy a mimořádné linky
o Chodských slavnostech

Pro letošní Chodské slavnosti, které se konají ve dnech 10. - 12. srpna 2018 v Domažlicích, připravila opět naše společnost na základě zkušeností z předchozích ročníků posílení dopravy v relaci Plzeň - Domažlice.
Navíc ve spolupráci s Městem Domažlice zajistíme po oba víkendové dny dopravu na Vavřineček a speciální městskou linku.
Chodské slavnosti spojené s domažlickou Vavřineckou poutí jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od roku 1955. Hlavní program se odehrává na několika scénách. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města, výstavy, tradiční pouťové atrakce či hudební festival Chodrockfest.

Kyvadlová doprava na Vavřineček bude zajištěna v sobotu a neděli od 8 do 13 hodin z autobusové zastávky Domažlice,Havlíčkova v Havlíčkově ulici.
Autobusy pojedou v 30 minutovém intervalu a doprava je bezplatná.

Mimořádná městská autobusová linka pojede rovněž také v sobotu a neděli, a to v době od 9 do 18 hodin. Bezplatná přeprava bude probíhat opět v 30 minutových odstupech mezi vlakovým nádražím a středem města a oblastí bývalých kasáren.
Zastávky jsou Domažlice,žel.st. (stanoviště č. 5), Domažlice,u pohřební služby, Domažlice,Poděbradova (stanoviště č. 14 a 11), Domažlice,u nem. a Domažlice,Petrovická (u zimního stadiónu)

V sobotu 11. srpna bude posílen spoj v 9:15 z Plzně (spoj 400321/82) do Domažlic o další autobus. Oba autobusy odbavují ve všech obvyklých zastávkách.
Domažlice jsou i o víkendech velmi dobře dostupné spoji ČSAD autobusy Plzeň a.s. Pro případné zájemce níže uvádíme souhrnný jízdní řád z Plzně a Domažlic pro sobotu a neděli.
Navíc studenti vlastnící průkaz ISIC získají při cestě do chodské metropole slevu 10% z jízdného. Stejnou slevu získají na lince do Domažlic i držitelé Dobré karty COOP.

Sportovně založení cestující mohou použít k přepravě cyklobus Český les. Ten sice nezajíždí až do Domažlic, ale lze ho využít jako výchozí bod.
I rekreační cyklista zvládne cestu např. ze zastávky Horšovský Týn či Meclov do Domažlic a zpět bez problémů.

Sobota 11. srpna

Směr z Plzně - do Domažlic
zastávka linka/spoj
440444/1
cyklobus
400321/82 400321/62 400321/24
Plzeň,CAN 8:00 9:15 10:30 15:30
Horšovský Týn 9:00 10:09 11:25 16:33
Domažlice,Poděbradova   10:25 11:40 16:50

Směr z Domažlic - do Plzně
zastávka linka/spoj
400321/55 400321/83 400321/35 440444/2
cyklobus
Domažlice,Poděbradova 8:10 11:00 13:25  
Horšovský Týn 8:24 11:14 13:43 18:00
Plzeň,CAN 9:23 12:10 14:45 19:00

Neděle 12. srpna

Směr z Plzně - do Domažlic
zastávka linka/spoj
440444/1
cyklobus
400321/62 400321/26 400321/30
Plzeň,CAN 8:00 10:30 16:20 18:05
Horšovský Týn 9:00 11:25 17:22 19:09
Domažlice, Poděbradova   11:40 17:40 19:25

Směr z Domažlic - do Plzně
zastávka linka/spoj
400321/55 400321/35 400321/27 440444/2
cyklobus
Domažlice, Poděbradova 8:10 13:25 16:20  
Horšovský Týn 8:24 13:43 16:37 18:00
Plzeň,CAN 9:23 14:45 17:40 19:00

Ke stažení: Jízdní řád mimořádné linky MHD
(název souboru chodske2018_jizdnirad_mesto.pdf, velikost 79 kB)
Jízdní řád kyvadlové dopravy na Vavřineček
(název souboru chodske2018_jizdnirad_vavrinec.pdf, velikost 77 kB)


Uzavírka Křížovice

Doplněno 1. 9. 2018:
Na žádost zhotovitele stavby je prodloužena platnost výlukového jízdního řádu pro linku 432030 Klatovy-Plánice-Nalžovské Hory-Horažďovice až do 7. 9. 2018.
Nově do uzavírky zajíždí "školní" spoj číslo 36.

V období od 6. do 31. srpna 2018 budou probíhat rekonstrukční práce na silnici č. II/187, a to mezi obcí Křížovice a křižovatkou se silnicí I/22 (zastávka Plánice,Křížovice,rozc.1,6).

Upraven bude provoz autobusové linky č. 432030 Klatovy-Plánice-Nalžovské Hory-Horažďovice, pro kterou je vyhlášen výlukový jízdní řád.

Objízdná trasa pro linkové autobusy a ostatní dopravu je vedena po silnici III/18711 přes Hnačov.
Obsluha zastávek Plánice,Křížovice a Plánice,Nová Plánice je vyřešena zajížděním vybraných spojů do těchto obcí ze strany města Plánice.

Po obsloužení těchto obcí se autobus vrací na svou objízdnou trasu. Vlivem objížďky dojde k prodloužení jízdní doby a posunu časových poloh po trase.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Kokšín

Doplněno 9. 8. 2018:
Na základě aktuální informace potvrzené koordinátorem akce, byla jednosměrná uzavírka mezi Švihovem a Dehtínem předčasně ukončena. Autobusové spoje již tedy jezdí dle běžných jízdních řádů.

Z důvodu stavebních prací na silnici I/27 mezi Kokšínem a Dehtínem, jsou na období od 2. do 10. srpna 2018 vyhlášeny výlukové jízdní řády pro dotčené autobusové linky.

Ty platí u linek: 431300 Klatovy-Plzeň-Praha, 432130 Klatovy-Švihov-Chudenice a 432290 Klatovy-Švihov-Borovy-Malinec.

Autobusy ve směru od Klatov do Švihova pojedou bez omezení.
V opačném směru tj. od Plzně/Přeštic do Klatov netypicky odbaví cestující ve Švihově na náměstí v zastávce u městského úřadu (ve stejném směru jako do Plzně) a pak pojedou bez zastavení po objízdné trase přes Malechov do Dehtína, a dále po své trase na Klatovy.

Autobusy spojů 10 a 18 linky 432130 Klatovy-Švihov-Chudenice odbaví cestující ve Švihově v zastávce ve směru do Klatov a po otočení pojedou na Dehtín po objízdné trase přes Malechov. Spoj 10 zajíždí do zastávky Švihov,žel.st. jen pro výstup cestujících!
Zastávka Švihov,Kokšín ve směru do Klatov nebude po dané období obsloužena žádným spojem.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Přehled srpnových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Mimořádný termín změn jízdních řádů vyhlásil pro 1. srpna 2018 Plzeňský kraj z důvodu veřejného zájmu.
U naší společnosti dochází při této příležitosti ke změně noční linky N91 a cyklobusu Mže.

V případě noční linky 450091 (N91) Přeštice-Dobřany-Plzeň došlo na základě dohody s obcí Dnešice a s ohledem na nízkou vytíženost dotčených zastávek ke změně trasy. Autobusy nově pojedou v trase Plzeň - Šlovice - Dobřany - Chlumčany - Přeštice.
Díky kratší trase dojde rovněž ke zkrácení doby přepravy, čímž se stane linka atraktivnější především pro občany z Přeštic.

U cyklobusu Mže došlo na základě přehodnocení požadavku ze strany města Tachov k obnovení všech spojů před prázdninou změnou. Tj. Na lince 440333 Plzeň-Tachov-Lesná,Stará Knížecí Huť bude opět zajišťována víkendová doprava v 8:15 hodin z Centrálního autobusového nádraží v Plzni do Staré Knížecí Huti. Nazpět do západočeské metropole pojede autobus ze zastávky Lesná,Stará Knížecí Huť v 15:50.
Mezitím ještě zajistí spojemí ze Staré Knížecí Huti (10:20) do Tachova a opačně (v 13:00).

Jízdní řády všech linek


Uzavírka Chudenice - Chlumská

Z důvodu uzavírky silnice II/184 v úseku Chudenice - Chlumská dochází k vyhlášení výlukového jízdního řádu na lince 432130 Klatovy-Švihov-Chudenice na období 16.7. až 26.8.2018.

Spoj 1 pojede ze zastávky Dolany,Malechov po následné objízdné trase: Malechov - Dolany - Balkovy - Slatina - Chudenice (mimo Lučice).
Zastávky Dolany,Malechov,háj.; Ježovy,Chlumská; Ježovy,Chlumská,rozc.0.3; Chudenice,Bělýšov,rozc.1.0; Chudenice,u kovárny budou zrušeny (minimální frekvence).

Spoje 10 a 18 pojedou po následné objízdné trase: Z Chudenic po silnici III/1826 přes Býšov do Křenic, následně po silnicích III/18322 a III/1844 přes Kámen do Trnčí, kde se otočí, dojedou do obce Ježovy a dále budou pokračovat ve své stávající trase.
Zastávky Chudenice,Bělýšov,rozc.1.0 a Ježovy,Chlumská,rozc.0.3 budou po dobu uzavírky zrušeny (minimální frekvence).

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Planá (u Tachova)

Doplněno 24. 10. 2018:
Kvůli prodloužení rekonstrukce platí pro linky 490810 Tachov-Planá,Svatá Anna, 490830 Planá-Chodský Újezd-Broumov, 490840 Planá-Chodský Újezd, 490850 Tachov-Planá-Mariánské Lázně navazující výlukové jízdní řády od 1. do 30. listopadu 2018.

Z důvodu uzavírky silnice č. II/198 kvůli rekonstrukci mostů přes Hamerský potok jsou na autobusových linkách 490810 Tachov-Planá,Svatá Anna, 490830 Planá-Chodský Újezd-Broumov, 490840 Planá-Chodský Újezd, 490850 Tachov-Planá-Mariánské Lázně vyhlášeny výlukové jízdní řády s platností od 2. 7. do 31. 10. 2018.

Spoje vynechávají zastávku Planá,Červený mlýn (zrušena bez náhrady) a zastávku Planá,rozc.k nádr. (nahrazena zastávkou Planá,žel.st.).
Autobusy jsou vedeny objízdnou trasou po místních komunikacích Plané kolem vlakového nádraží a dále čtvrtí Karlín, kde kromě spojů linky 490840 jinak pravidelně nezastavují.
Vlivem objížďky může docházet k menším zpožděním, za které se jako dopravce předem omlouváme.


Přehled červencových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Mimořádný termín změn jízdních řádů vyhlásil pro 1. červenec 2018 Plzeňský kraj. Důvodem je rozšířením Integrované dopravy Plzeňska (IDP) do celého kraje.

Doposud byl systém IDP zaveden pouze u linek v Plzni a blízkém okolí. Nově se do integrované dopravy zapojí autobusové linky z oblastí Domažlicka, Klatovska a Tachovska.
Zóny IDP pak leckdy přesahují i mimo území Plzeňského kraje. Zařazena byla rovněž linka MHD Domažlice.

Je však nutné upozornit, že do IDP nespadají všechny autobusové linky. Zóny IDP a ani krajem vyhlášené slevy neplatí u komerčních linek či dopravy v objednávce jiného subjektu. Kupříkladu není zařazena linka Domažlice - Plzeň, dále MHD v Klatovech, Stříbře a Tachově, linky Zelených autobusů po Šumavě či cyklobusy Český les a Mže.

Ke změnám k 1. 7. patří také zrušení řady spojů nebo jejich částí, které jsme doposud jako dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. provozovali bez dotace ve vlastní režii a Plzeňský kraj je odmítl objednat.

Zároveň došlo k přejmenování několika zastávek ve Starém Plzenci, Vejprnicích a Plzni.

Ke stažení: Úplný přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 1. 7. 2018
(název souboru zmeny_cervenec2018.xls, velikost 47 kB)

Jízdní řády všech linek


Změny ve smluvních přepravních podmínkách

První prázdninový den roku 2018 vstoupí v platnost nové smluvní přepravní podmínky dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Kromě několika drobných úprav přináší především zásadní změnu v otázce přepravy elektrokol, jejichž přeprava bude opět umožněna při splnění daných podmínek.

Elektrokola lze nově přepravovat, ale pouze v případě bezproblémového naložení a za pomoci cestujícího. Cestující je však povinen odejmout z elektrokola baterii.
Přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií s váhou elektrokola nad 20 kg není umožněna.

Řidič může přepravu elektrokola, popřípadě jiného přepravního prostředku (např. koloběžka, vozík za kolo), odmítnout, pokud není svými parametry způsobilé k přepravě a hrozí jeho poškození.
Pro přepravu kol samozřejmě platí i ostatní obecné podmínky pro přepravu jízdních kol, jako např. hodnota nepřesahuje částku 30000 Kč či nutnost před nakládkou sejmout všechny snadno odnímatelné součásti.

Ke stažení: Smluvní přepravní podmínky od 1. 7. 2018
(název souboru podminky20180701.pdf, velikost 122 kB)


Uzavírka v Horažďovicích

Od 25. června do 17. července 2018 dojde z důvodu stavebních prací ve středu města Horažďovice k omezení provozu autobusových linek č. 434020 Horažďovice-Chanovice-Kotouň,žel.st., 434030 Horažďovice-Pačejov-Štipoklasy a 434060 Chanovice-Slatina-Horažďovice a vedení jejich spojů po náhradních komunikacích.

Autobusová zastávka Horažďovice,u tržiště ve směru od Velkého Boru bude obsluhována běžným způsobem.
Avšak dojde k přemístění zastávky Horažďovice,u tržiště ve směru Velký Bor, a to do polohy stávající zastávky Horažďovice,u školy.
Vlivem objížděk může na spojích docházet k mírným zpožděním.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Dopravní omezení u linek T1 a T2 v Plzni

Z důvodu konání Mistrovství české a slovenské republiky v silniční cyklistice dojde k úplné uzavírce ul. Nákupní v Plzni.
Pro autobusy bezplatných linek MHD Plzeň č. 445101 (T1) CAN Husova-Na Švabinách a 445102 (T2) Na Švabinách-Slovany-Na Švabinách je od ranní výpravy v sobotu 23. června až do ukončení dopravy v neděli 24. června 2018 zrušena obsluha zastávek U Tesca a Na Švabinách.

Jako náhradní (pro výstup i nástup) poslouží trolejbusová zastávka (nástupní) Ústřední hřbitov.
Časy odjezdů dle jízdního řádu platí jako pro zastávku U Tesca.

V pátek 22. 6. budou probíhat přípravy závodů spojené s uzavírkami některých komunikací v okolí OC Plzeň, avšak autobusové linky T1 a T2 pojedou bez omezení včetně pravidelné obsluhy všech zastávek.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Doprava autobusy na akci Bahna 2018

Akce Bahna Ve spolupráci s organizátorem zajistí v sobotu 23. června 2018 společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. dopravu na tradiční akci Bahna ve vojenském újezdu Strašice.
K cestě na tuto hojně navštěvovanou přehlídku bojové techniky bude možné použít dvě autobusové linky 470380 Plzeň-Rokycany-Dobřív-Strašice,Vojenský Újezd,Brdy470390 Radnice-Lhota pod Radčem-Mýto-Strašice,Vojenský Újezd,Brdy.

Pro dopravu z Plzně na Bahna je vhodné použít spoje v 7:30 a 8:00 hodin z Centrálního autobusového nádraží (stanoviště č. 14). Nazpět do Plzně pojedou spoje v 17:40 a 18:00. Autobusy po trase zastaví také v Rokycanech a Dobřívi.
Dále bude vedeno celkem 7 párů spojů přímo z/do Rokycan. Časové polohy jednotlivých spojů umožňují návaznost na vlaky od Prahy.
Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé severovýchodní části okresu Rokycany. Přímé autobusy pojedou ráno ve směru od Radnic, odpoledne po 16. hodině nazpět.

Navíc během celého dne zajištěna kyvadlová doprava každých 5 až 10 minut ze záchytných parkovišť v Dobřívi (zastávka Dobřív,chaty) a ve Strašicích (zastávka Strašice,ObÚ). Na linkách platí zvláštní ceník jízdného, který nabízí jednosměrné jízdenky. Jedno dítě do 6 let jede zdarma (druhé a další pak za poloviční jízdné), dítě 6 až 15 let za poloviční jízdné, stejně tak jako pes na vodítku.

Ke stažení: jízdní řád Plzeň - Rokycany - Dobřív - Bahna
(název souboru 470380.pdf, velikost 11 kB)
jízdní řád Radnice - Mýto - Strašice - Bahna
(název souboru 470390.pdf, velikost 15 kB)
ceník jízdného
(název souboru cenik_jizdneho_470380_470390_180101.pdf, velikost 28 kB)

Více informací a podrobný program na www.bahna.eu


Přehled červnových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň V neděli 10. června vstoupí v platnost některé změny v jízdních řádech autobusů, a to především u dálkových linek. Děje se tak v rámci celostátního termínu změn JŘ veřejné dopravy.
Razantní úpravy u většiny linek pak nastanou v Plzeňském kraji až k 1. červenci 2018 v souvislosti s rozšířením Integrované dopravy Plzeňska (IDP) do celého kraje.

Zásadní změnou pro cestující ČSAD autobusy Plzeň a.s. je ukončení provozu spojů mezi Plzní a Prahou. Obě doposud provozované komerční nedotované linky 400321 Domažlice - Plzeň - Praha a 431300 Klatovy - Plzeň - Praha budou obsluhovat již jen část trasy mezi západočeskou metropolí a Klatovy resp. Domažlicemi.

Kromě nepříznivé ekonomické bilance linek, kdy při stagnujícím počtu cestujících se neustále zvedají náklady, především mzdové, je hlavním důvodem personální situace.
Nedostatek řidičů autobusů se i přes velmi dobré platové podmínky projevuje už rovněž u naší společnosti.

Naší prioritou je zabezpečit dopravu v regionu pro naše dlouhodobé partnery v čele s Plzeňským kraje či městy pro něž zajišťujeme MHD, stejně jako firemní klientelu při provozu zaměstnaneckých linek.
Navíc jsme přesvědčeni, že budoucnost dálkových přeprav patří především železniční dopravě. V případě spojení Plzeň - Praha o to více, když v brzké době dojde k otevření ejpovických tunelů a podstatném zrychlení cesty vlakem.

Od změn jízdních řádů je také optimalizován provoz v trase Plzeň - Domažlice, kde naše komerční doprava jezdí v prokladu s dotovanými autobusovými spoji a krajem podporovanou železnicí.
Omezeny jsou některé málo vytížené spoje, naopak dochází k mírnému rozšíření víkendové dopravy.

Dále dochází k výraznější úpravě provozu u linky 440080 Plzeň - Karlovy Vary. Po dohodě s organizátory veřejné dopravy z Plzeňského i Karlovarského kraje jsou pozměny časy vybraných spojů, aby v obou krajských městech navazovaly na další přepravní směry.

Bude ukončen provoz posilových pátečních a nedělních spojů, které se s ohledem na demografický vývoj s klesajícím počtem SŠ i VŠ studentů v kombinaci s nedostatkem řidičů autobusů stávají luxusem.
Naopak dopravce ČSAD autobusy Plzeň plánuje výrazné posílení dopravy u linky do Karlových Varů v období konání Mezinárodního filmového festivalu, kdy je poptávka po dopravě velmi silná.

Ke stažení: Úplný přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 10. 6. 2018
(název souboru zmeny_cerven2018.xls, velikost 47 kB)

Jízdní řády všech linek


Školní akce s linkovými autobusy 2018

V rámci výuky na školách se rozhodnete pro návštěvu nějakého cíle nebo akce, na které nelze dojít pěšky a nechce se Vám objednávat zvláštní autobus. Vždyť tady jezdí linka a my se můžeme svézt.
Myšlenka to není špatná, ale má svoje úskalí. Autobus vozí zpravidla pravidelné cestující a když přijde 30 školáků se dvěma učitelkami může vzniknout problém pro další cestující na lince. Nebudou mít kam nastoupit, protože bude autobus již plný.

Jak této situaci předejít u spojů ČSAD autobusy Plzeň a.s.? Nejlépe se nejdříve zeptat dopravce, zda se do autobusu skupina vejde. V záhlaví jízdního řádu je vždy uveden kontaktní telefon, na kterém je to možné zjistit.
Pokud je odpověď kladná tj. autobus má volnou přepravní kapacitu vyvstane další problém. Ne všechny děti mají průkazku dopravce pro prokázání věku dítěte do 15 let tzv. totoženku. Ta je nutná pro získání poloviční ceny jízdného.
Naše firma proto zavedla službu pro školy. Jedná se o hromadný průkaz pro prokázání věku dítěte do 15 let při nákupu jízdenek na našich autobusových linkách při pořádání krátkých školních výletů či cestách na různé kulturní či sportovní akce.

  Jak vlastně postupovat, když se rozhodnete pro tento druh dopravy?
 1. Sestavíte seznam účastníků akce mladších 15 let.
 2. Seznam předložíte řediteli školy k ověření - razítko školy a podpis.
 3. Při nástupu do autobusu seznam předložíte řidiči a sdělíte cílovou zastávku.

Pro zjednodušení Vaší práce je k dispozici tabulka, kterou si stačí vyplnit v počítači nebo po vytištění ručně hůlkovým písmem a opatřit razítkem a podpisem ředitele školy.

Formulář lze využít také při zakoupení jízdenek s místenkou případně elektronické jízdenky v systému a prodejních kancelářích AMSBUS. Cena místenky je zdarma.
Formulářem se prokážete buď u místenkové pokladny a u řidiče autobusu, případně pracovníka přepravní kontroly.

Ke stažení: Formulář Seznam účastníků akce mladších 15 let
(název souboru seznam_zaci.xls, velikost 37 kB)


Uzavírka Loza - Dolní Bělá

Doplněno 4. 10. 2018:
Od pondělí 8. 10. 2018 budou pro linky 440070 Plzeň-Manětín-Žlutice, 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň platit nové výlukové řády.
Spoje, které byly z Lozy vedeny po objízdné trase přes Mrtník I, se vracejí do původní trasy přímo do Bučí a opačně. Spoje 440070/13 a 460030/5, 9, 11, 17, 31, 23, 25, 24, 14, 16, 18, 22, 34, obsluhují Mrtník I tak, jak bylo zvykem než začala objížďka Bučí - Loza.

Doplněno 14. 9. 2018:
Pro linku 460240 Horní Bříza-Kaznějov-Dolní Bělá platí od 16. 9. 2018 nový výlukový jízdní řád z důvodu úpravy školních spojů.

Doplněno 1. 9. 2018:
Pro linky 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň, 460240 Horní Bříza-Kaznějov-Dolní Bělá a 460780 Plasy-Dolní Bělá-Úněšov-Manětín platí nové výlukové jízdní řády z důvodu změn jízdních řádů k 2. 9. 2018.

Doplněno 4. 7. 2018:
Pro linky 440070 Plzeň-Manětín-Žlutice, 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň, 460240 Horní Bříza-Kaznějov-Dolní Bělá a 460780 Plasy-Dolní Bělá-Úněšov-Manětín platí nové výlukové jízdní řády z důvodu změn jízdních řádů k 1. 7. 2018.

Od pondělí 21. května až zhruba 8. prosince 2018 bude uzavřena silnice II/204 v Dolní Bělé směr na Lozu. Autobusy se budou otáčet okolo obchodu COOP.
Dále bude uzavřen směr Bučí a Dražeň, autobusy budou jezdit z Lozy přes Mrtník I nebo po místní komunikaci "Kozlovku". V Horní Bělé bude opět v provozu náhradní zastávka u hospody.

Podle výlukových jízdních řádů jezdí autobusové linky 440070 Plzeň-Manětín-Žlutice, 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň, 460240 Horní Bříza-Kaznějov-Dolní Bělá a 460780 Plasy-Dolní Bělá-Úněšov-Manětín.
Spoj na 460030 z Lozy do Dražně bude veden přes Dolní Bělou mimo Dražeň. Ranní spoje 7 na 460030 se otočí v Mrtníku.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Úprava jízdního řádu MHD Tachov

V neděli 13. května 2018 došlo také změně jízdního řádu linky č. 495001 MHD Tachov: Tachov, sídl.západ - aut.nádr. - poliklinika - Oldřichov.

Úprava spojů MHD Tachov proběhla na základě požadavku cestujících a po dohodě s MÚ Tachov. Cílem je především zlepšit obsluhu průmyslových areálů ve východní části města.

Pro cestující je opět k dispozici i aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Ke stažení: Detailní přehled změn MHD Tachov k 13. 5. 2018
(název souboru zmeny_mhdtc_kveten2018.xls, velikost 30 kB)

Více o MHD v Tachově


Změny jízdních řádů
v MHD Klatovy

V neděli 13. května 2018 dojde ke změně jízdních řádů linek MHD Klatovy, a to předevšímm kvůli zlepšení návazností na železniční dopravu od místního vlakového nádraží. Zároveň bude zlepšena obsluha nemocnice a přilehlé oblasti, což zajistí dva nové spoje přes zastávku Klatovy,,Plzeňská u nemocnice.

Změna nastává u všech linek klatovské městské dopravy, tedy autobusových linek č. 436001 Klatovy, nádraží ČD - náměstí Míru - Luby, 436002 Klatovy, nádraží ČD - náměstí Míru - sídliště na Plánické ul.436004 Klatovy, u masokombinátu - nádraží ČD - náměstí Míru - sídliště na Plánické ul. - Luby.

Pro cestující je opět k dispozici i aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Ke stažení: Detailní přehled změn MHD Klatovy k 13. 5. 2018
(název souboru zmeny_mhdkt_kveten2018.xls, velikost 31 kB)

Více o MHD v Klatovech


Uzavírka Stod

Doplněno 30. 8. 2018:
Na základě aktuální informace od zhotovitele stavby sdělujeme, že od čtvrtka 30. 8. 2018 dochází v rámci další etapy výstavby k přemístění zastávky Stod ve směru Domažlice také k provizornímu nástupišti na Komenského náměstí. Tj. oba směry budou odbavovat společně u jednoho označníku náhradní zastávky, a to patrně až do začátku října.
Autobusy na Domažlice se pak otočí zpět do svého směru přes náměstí, spoje na Plzeň použijí dosavadní provizorní objížďku.

Doplněno 4. 7. 2018:
Pro linku 460190 Nýřany,DIOSS-Stod-Nýřany,DIOSS platí nový výlukový jízdní řád z důvodu změn jízdních řádů k 1. 7. 2018.

Od rána 11. května 2018 až do odvolání je zastávka Stod - ve směru Plzeň - přemístěna o 300 metrů nazpět do prostoru Komenského náměstí (u řeky).
Důvodem jsou rozsáhlé stavební práce na průtahu silnice I/26 městem Stod.

Autobusům bude umožněn obousměrný průjezd Stodem. Ve Směru do Domažlic zůstává umožněn pro veškerou dopravu průjezd stavbou po stávající komunikaci včetně obsluhy zastávky Stod v současné poloze.
Ve směru od Domažlic budou autobusy vedeny objízdnou trasou po místních komunikacích přes Komenského náměstí, dále ulicemi Nábřežní, Jiráskova a výjezd do Plzeňské ulice (I/26).

Dopravní omezení se týká spojů autobusových linek: 400290, 400320, 400321, 440444, 440658, 450609, 450657, 450659, 450667, 450673, 450676 a 460190.

Výlukový jízdní řád bude platit pouze pro linku 460190 Nýřany,DIOSS-Stod-Nýřany,DIOSS. Ranní spoj pojede přímo ze Stoda mimo Chotěšov rovnou do Kotovic. Odpolední spoj pojede mimo Stod s čekáním na čas odjezdu v Chotěšově.

S ohledem na komplikovanou dopravní situaci mohou nastat na linkách, které Stodem projíždí, zpoždění.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Masarykovy ulice v Horšovském Týně

Doplněno 21. 9. 2018:
Kvůli prodloužení stavebních prací pokračují omezení v navazujícím termínu od 18. září do 4. října 2018. Děkujeme za pochopení!

V termínu od úterý 8. května do 17. září 2018 dochází z důvodu uzavírky Masarykovy ulice v Horšovském Týně ke zrušení zastávky Horšovský Týn,Masarykova a Horšovský Týn,Stadion u linek 400110, 400120, 400130, 400202, 400340.
Odbavení cestujících proběhne v náhradní zastávce Horšovský Týn,Vrchlického, případně Horšovský Týn,Plastik.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Změny v dopravě během
Slavností svobody v Plzni

Konání tradičních Slavností svobody v Plzni přinese řadu dopravních omezení či úplných uzavírek vybraných ulic.
Z uvedeného důvodu bude u naší společnosti omezena jak linková doprava, tak především bezplatná linka T1 do Nákupního centra Plzeň.

V pátek 4. 5. 2018 neobslouží spoj 32 linky 450553 Přeštice-Dolní Lukavice-Snopoušovy-Nebílovský Borek-Plzeň zastávku Plzeň,,Chodské náměstí.

V sobotu 5. 5. bude omezení daleko výraznější. V případě veřejné linkové dopravy následující:

 • spoj 54 linky 450553 neobslouží zastávku Plzeň,,Chodské náměstí
 • spoje 3 a 4 linky 440800 neobslouží zastávku Plzeň,,Sady Pětatřicátníků
 • spoj 32 linky 450554 neobslouží zastávky Plzeň,,Jižní Předměstí, Plzeň,,Radobyčická
 • spoj 10 linky 460010 neobslouží zastávku Plzeň,,Hlavní nádraží (nyní Plzeň,,Pařížská)
 • spoj 10 linky 460030 neobslouží zastávku Plzeň,,Sady Pětatřicátníků
 • spoj 22 linky 460040 neobslouží zastávku Plzeň,,Sady Pětatřicátníků
 • spoj 25 linky 460050 neobslouží zastávku Plzeň,,Sady Pětatřicátníků

Dále bezplatná linka č. 445101 CAN Husova - Na Švabinách (linka T1) pojede v době od 9:30 do 13:00 ze zastávky CAN Husova objízdnou trasou (Přemyslova - Jízdecká - Tyršova - Sirková) rovnou do zastávky Hlavní nádraží. V opačném směru v obráceném pořadí.
Omezení se tedy dotkne spojů 9, 11, 13 (směr Na Švabinách) a 12, 14, 16, 18 (směr CAN Husova)

Po uvedenou dobu tak nebudou obousměrně obsluhovány zastávky Sady Pětatřicátníků, U Práce, MrakodrapPařížská.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Přemístění zastávek Plzeň,Hlavní nádraží

Při stavbě terminálu Hlavní nádraží v Plzni budou dočasně zrušeny zastávky veřejné linkové dopravy v Šumavské ulici. Zastávky jsou od 1. 5. 2018 přesunuty do Americké ulice v místě stávající zastávky Plzeň,Pařížská.
V zastávce Plzeň,Hlavní nádraží v Šumavské ulici budou stavět pouze spoje městské hromadné dopravy včetně linky č. 445101 (T1) CAN Husova-Na Švabinách.

Přesunutí zastávky platí pro linky naší společnosti:
440020 Plzeň-Liblín, 460010 Nadryby-Plzeň, 470230 Volduchy-Bušovice-Plzeň, 470240 Liblín-Radnice-Břasy-Chrást-Plzeň, 470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň a 470320 Cheznovice-Hrádek-Rokycany-Plzeň.

Autobusová linka č. 470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň navíc jede v období 30. 4. až 31. 8. 2018 kvůli uzavírce u Skořic podle výlukového jízdního řádu.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Mirošov - Příkosice - Skořice

Doplněno 1. 9. 2018:
Pro linky 470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň a 470330 Rokycany-Mirošov-Příkosice-Skořice-Borovno schváleny nové navazující výlukové jízdní řády platné až do 15. 10. 2018.
Z důvodu uzavírky mezi Mirošovem a Příkosicemi jezdí spoje linek 470260 a 470330 do Příkosic a Štítova objížďkou přes Skořice. Školní spoj 4/470260 v 11:40 z Plzně je ukončen v Mirošově, cestující přestoupí do spoje 3/470330 směr Borovno, který zajede do Příkosic a Štítova.

Doplněno 4. 7. 2018:
Pro linky 470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň a 470330 Rokycany-Mirošov-Příkosice-Skořice-Borovno platí nové výlukové jízdní řády z důvodu změn jízdních řádů k 1. 7. 2018.

Druhou etapou vypukne od neděle 29. dubna naplno akce "Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 Skořice + propustek", kdy bude zcela uzavřena silnice č. III/11725 v místě mostů a propustku mezi obcemi Mirošov a Skořice.

Autobusové linky č. 470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň a 470330 Rokycany-Mirošov-Příkosice-Skořice-Borovno pojedou v období 30. 4. až 31. 8. 2018 podle výlukových jízdních řádů.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Čeminy - Kumberk

Doplněno 2. 5. 2018:
Kvůli rychlejšímu průběhu stavebních prací bude dnešního dne uzavírka ukončena a autobusové linky pojedou již dle svých běžných jízdních řádů.

Kvůli stavebním pracem spojených s opravou živičného krytu komunikace probíhá od 23. dubna do 31. května 2018 úplná uzavírka silnice III/18061 mezi Čeminy a Kumberkem.
Částečně dochází i k omezení autobusové dopravy a změně obsluhy Kumberku a Kůští.

Autobusové linky č. 460110 Město Touškov,Kůští-Čeminy-Plzeň a 460160 Ostrov u Bezdružic-Pernarec-Město Touškov-Plzeň pojedou od 25. 4. dle výlukových jízdních řádů.

Autobusům je umožněn průjezd uzavírkou a obsloužení všech zastávek po trase v době do 7:15 hodin a pak opět až od 16:20. V mezidobí jezdí dotčené spoje po objízdné trase Čeminy - Město Touškov - Čeminy,Komberk,rozc. - Čeminy,Komberk - Město Touškov,Kůští, dále jsou pak vybrané spoje ukončeny již v zastávce Čeminy a obsluhu Kůští zajistí naopak také původní spoj 7 linky 460160.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Vejprnická pouť ovlivní provoz linek 55 a 66

Autobus SOR NB 12 ve Vejprnicích Ve dnech 28. (sobota) a 29. dubna (neděle) 2018 se koná tradiční Vejprnická pouť, při které dojde k úplné uzavírce vybraných ulic a ovlivní tak provoz autobusových linek 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná a 440066 Plzeň,CAN - Plzeň,Křimice - Vejpnice.

Z uvedeného důvodu nebude po celý víkend obsluhována zastávka Vejprnice,Náves. Jako náhradní poslouží nedaleká zastávka Vejprnice.

Spoje, které dle pravidleného jízdního řádu v zastávce Vejprnice,Náves začínají či končí, budou provozovány následovně:

U linky 55 budou spoje č. 51, 50, 57 a 56 vedeny z Plzně až do zastávky Tlučná,konečná a opačně, a to včetně obsluhy nácestných zastávek Tlučná,U zahradníka, Tlučná,ZŠ a Tlučná,konečná.

Níže přinášíme časové polohy obsluhy jednotlivých zastávek u dotčených spojů během pouťové soboty a neděle.

Od Plzně dle pravidelného JŘ a následně:
Zastávka Spoje
51 57
Vejprnice 7:48 11:48
Tlučná,U zahradníka 7:51 11:51
Tlučná,ZŠ 7:53 11:53
Tlučná,konečná 7:55 11:55

Odjezdy z Tlučné a následně dle pravidelného JŘ do Plzně:
Zastávka Spoje
50 56
Tlučná,konečná 8:04 12:04
Tlučná,ZŠ 8:06 12:06
Tlučná,U zahradníka 8:08 12:08
Vejprnice 8:12 12:12

Vzhledem k obvyklé praxi, že již v předvečer poutě tj. v pátek 27. 4. dochází na vejprnické návsi a přilehlém okolí k rozsáhlým přípravám, může docházet ke zpožďování spojů linek 55 a 66, případně k nemožnosti zcela obsloužit zastávku Vejprnice,Náves.
Pro zajištění bezproblémové přepravy doporučujeme také v tomto období (cca od 12. hodiny) využívat přednostně zastávku Vejprnice (před obecním úřadem).

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Skořice - Trokavec

V rámci stavby „Mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4 Skořice + propustek“ a opravy související objízdné trasy - část silnice č. III/1786 dojde v termínu 23. až 27. dubna 2018 k vyloučení dopravy mezi Skořicemi a Trokavcem.

Autobusové linky č. 470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň a 470330 Rokycany-Mirošov-Příkosice-Skořice-Borovno pojedou dle výlukových jízdních řádů.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Všeruby u Domažlic

Doplněno 4. 7. 2018:
Pro linky 400050 Domažlice-Všeruby (platí do 30. 11. 2018), 400060 Kdyně-Všeruby-Hyršov a 400061 Kdyně-Pláně-Všeruby (oba platí do 19. 8. 2018) nové výlukové jízdní řády z důvodu změn jízdních řádů k 1. 7. 2018 a upřesnění průběhu uzavírky.

Kvůli realizaci opravy průtahu silnice II/184 v městysu Všeruby jsou vyhlášeny v době od 19. dubna do 1. července 2018 výlukové jízdní řády pro dotčené autobusové linky.
Jedná se o linky č. 400050 Domažlice-Všeruby, 400060 Kdyně-Všeruby-Hyršov a 400061 Kdyně-Pláně-Všeruby.

Dopravní obsluha na linkách 400050 a 400061 bude zachována, ale místo dosavadní konečné Všeruby (u základní školy), však budou spoje ukončeny na provizorním obratišti Všeruby,odb. celnice. Docházková vzdálenost ke škole je cca 300 metrů.

U linky 400061 je kvůli odvozu dětí z Hyršova a Pomezí do školy vložen dočasný pár spojů 20 a 21.

V případě linky 400060 dojde k úpravě časových poloh spojů 31 (ex spoj 9), 30 (ex 12). Zrušen spoj 18, místo něj jede do Hyršova alternativně spoj 29.
Spoje v úseku Všeruby - Hyršov nejsou provozovány s výjimkou spoje 29, který do Hyršova a Pomezí zajede objížďkou přes Kdyni, a to pouze z důvodu případného výstupu cestujících.

Dosavadní konečná Všeruby (u základní školy) je zrušena, stejně jako zastávka Všeruby,garáž.
Spoje linky budou ukončeny na provizorním obratišti Všeruby na kraji obce ve směru na Kdyni. Docházková vzdálenost ke škole je zhruba 800 metrů.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Myslovice

Doplněno 4. 7. 2018:
Pro linky 432110 Klatovy-Bolešiny-Plánice-Zborovy, 434120 Pačejov,Pačejov-nádraží-Myslív-Plánice-Klatovy a 450605 Nepomuk-Plánice-Klatovy platí nové výlukové jízdní řády z důvodu změn jízdních řádů k 1. 7. 2018.

Z důvodu opravy propustku v obci Myslovice na silnici č. II/186 Klatovy - Plánice pojede v době od 18. dubna do 31. července 2018 většina autobusových spojů v úseku Myslovice - Kroměždice po objízdné trase přes Domažličky a Petrovičky.

Místo zastávky Bolešiny,Kroměždice bude využívána zastávka Bolešiny,Kroměždice,rozc.u prodejny. Jízdní doba se tak prodlouží o zhruba 15 minut.
Podle výlukových jízních řádů pojedou linky 432110 Klatovy-Bolešiny-Plánice-Zborovy, 434120 Pačejov,Pačejov-nádraží-Myslív-Plánice-Klatovy a 450605 Nepomuk-Plánice-Klatovy.

Dopravní obsluha na lince 450605 bude zachována - spoj 1 bude veden objízdnou trasou přes Petrovičky, spoj 2 rychlejší a kratší trasou po silnici III/1861. Úprava jízdních dob u všech spojů.

U linky 434120 pojedou spoje 5, 9, 11 a 6, 8, 12 objízdnou trasou přes Petrovičky. Úprava jízdních dob u všech spojů.

V případě linky 432110 dojde s ohledem na technologické možnosti dopravce k následujícím úpravám.
Spoje 1 a 6 pojedou přímou objízdnou trasou po silnici III/1861 přes Obytce (bez zastavení). Obsluhu vynechaných zastávek na hlavní trase zajistí spoje 27 a 8 v podobné časové poloze.
Na ostatních spojích na lince jsou realizovány časové úpravy v souvislosti s prodloužením jízdní doby přes Petrovičky a nutností zachovat některé přípoje.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Janovice nad Úhlavou - Granátka

Za účelem celoplošné pokládky krytu vozovky dojde v období od 18. do 30. dubna 2018 k uzavírce silnice II/191 v úseku Janovice nad Úhlavou - Granátka. Linkové autobusy pojedou po objízdné trase přes Týnec.
Zastávky Klatovy,Domažlické předměstí, Lomec,Novákovice,rozc.0.4, Janovice nad Úhlavou,Dolní Lhota,rozc. a Janovice nad Úhlavou,Granátka nebudou obsluhovány. Kvůli objížďce mohou mít spoje mírné zpoždění.

Dne 20. 4. 2018 kvůli přerušené uzavírce, pojedou spoje po běžné trase po silnici II/191, ale výše uvedené zastávky nebudou obslouženy.

Autobusové linky č. 432060 Klatovy-Janovice n.Úhl.-Strážov-Brtí a 432200 Alžbětín-Železná Ruda-Hojsova Stráž-Nýrsko-Janovice-Klatovy pojedou dle výlukových jízdních řádů.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Dolní Lukavice

Probíhající uzavírka silnice III/18027 v obci Dolní Lukavice (realizace stavby průtahu obce) přinese od pondělí 16. dubna 2018 změnu v autobusové dopravě.
Objízdná trasa je vedena přes Krasavce do Lišic. Spoje do Chlumčany jsou vedeny přes Horní Lukavici. Omezení v jízdních řádech potrvá zatím až do 30. června t.r.

Zastávka Dolní Lukavice,na vršku bude po dobu rekonstrukce zrušena a nahrazena zastávkou Dolní Lukavice, která bude po dobu rekonstrukce posunuta o cca 20 metrů blíže ke kostelu sv. Petra a Pavla.

Autobusové linky č. 450553 Přeštice-Dolní Lukavice-Snopoušovy-Nebílovský Borek-Plzeň, 450656 Přeštice-Chlumčany-Dolní Lukavice, 450669 Letiny-Řenče-Dolní Lukavice-Plzeň a 450676 Stod-Dobřany-Chlumčany-Přeštice pojedou dle výlukových jízdních řádů.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Dostupná Šumava 2018

Dostupná Šumava, foto Ing. Mareš Informace pro zájemce (cestující) projektu Dostupná Šumava 2018.
V letošním roce se bude jezdit po osvědčené trase z předchozích let, která je vedena na Modravsko, Kvildsko a Borovoladsko. Cena zájezdu zůstala rovněž ve stejné výši.
Dostupná Šumava umožňuje osobám v důchodového věku a zájemcům s omezenou pohyblivostí navštívit formou autobusového zájezdu zajímavá místa na území Národního parku Šumava.

Zahájení příjmu rezervací bude od pondělí 9. dubna 2018 od 7:00 hodin, a to na telefonním čísle 376 524 639 (pracovní dny 7 - 14 hodin).

Podzimní termíny zůstávají s návštěvou Poledníku, ty v jarním období prozměnu s Chalupskou slatí. Oblíbený Březník zachován v jarním i podzimním období.
Výchozími zastávkami jsou v úterý a čtvrtek areál ČSAD v Sušici a Sušice,žel.st. (stanoviště č. 9) a ve středu Vimperk,autobusové nádraží.

Zájezdy se konají mimo hlavní turistickou sezónu v měsících květen, červen (15. 5. - 28. 6. 2018), září a říjen (4. 9. - 31. 10. 2018).
Cena zájezdu činí z obou výjezdních míst jednotných 300,- Kč za osobu. Cena zahrnuje dopravu a průvodce. Počet míst v autobuse 33.

Více podrobností k projektu Dostupná Šumava


Uzavírka Nezvěstice - Milínov

Doplněno 10. 4. 2018:
Kvůli rychlejšímu průběhu stavebních prací bude dnešního dne uzavírka ukončena. Od středy 11. 4. pojedou autobusové linky již dle svých běžných jízdních řádů.

Z důvodu opravy bude v období od 3. do 18. dubna 2018 uzavřena silnice č. III/11731 v úseku Nezvěstice - Milínov. Veškerá doprava bude vedena objízdnou trasou přes Spálené Poříčí.

Autobusové linky č. 440581 Plzeň-Nezvěstice-Míšov/Čížkov,Chynín a 450583 Nezvěstice-Chválenice-Nezvěstice-Milínov pojedou dle výlukových jízdních řádů.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Provoz nočních linek při změně času

Noční linka N55 v zastávce Plzeň,Makodrap V noci z 24. 3. na 25. 3. 2018 dojde ve 2:00 hod. středoevropského (zimního) času k posunu o 1 hodinu dopředu na "letní" čas tj. 3:00 hod.
Tento časový posun zasáhne do provozu nočních linek N91 a N92.

Spoje noční linky č. 450091 (N91) Přeštice-Dobřany-Plzeň pojedou následovně. Spoj č. 1 odjezd ze zastávky Přeštice,nám. standardně v 0:05 hodin, příjezd do cílové zastávky Plzeň,CAN 0:55 hod.
Opačným směrem odjíždí autobus po spoji č. 2 z Plzeň,CAN ve 2:00 hodin v čase dle zimního času resp. 3:00 hodin letního času. Další zastávky budou pochopitelně oproti běžnému jízdnímu řádu obslouženy s hodinovým odstupem.

Stejně tak linka č. 440092 (N92) Plzeň-Štěnovice-Žákava-Blovice pojede kontinuálně dle časových údajů zimního času.
Ze zastávky Plzeň,Mrakodrap vyjede v 1:35 hodin, od zastávky Čižice (2:01 zimního času resp. 3:01 letního) budou oproti běžnému jízdnímu řádu obslouženy s hodinovým rozdílem. Tj. nazpět z Blovic pojede autobus ve 3:45 minut letního SEČ.

Noční linka 460055 (N55) Nýřany-Tlučná-Vejprnice-Plzeň vzhledem k časovým polohám v jízdnímu řádu před 2:00 hod. pojede samozřejmě dle zimního (starého) času.


Uzavírka Bělá nad Radbuzou - Čečín

Doplněno 4. 7. 2018:
Pro linku 400010 Hostouň-Čečín-Bělá n.Radb.-Bystřice-Železná platí nový výlukový jízdní řád z důvodu změn jízdních řádů k 1. 7. 2018.

Kvůli úplné uzavírce silnice III/1954, v souvislosti se stavbou nového mostu mezi Bělou nad Radbuzou a Čečínem, pojede v termínu 21. 3. až 20. 7. 2018 autobusová linka 400010 Hostouň-Čečín-Bělá n.Radb.-Bystřice-Železná dle výlukového jízdního řádu.

Spoje č. 5, 8 a 9 jsou zcela zrušeny. Dále upraveno omezení u spoje 15 a zkrácení spoje 24 o úsek mezi Tč. 10 až 7.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Změna v MHD Stříbro

V neděli 18. března 2018 dojde ke změně jízdního řádu MHD Stříbro kvůli zlepšení návazností na železniční dopravu od místního vlakového nádraží.
Vybrané spoje linky 496380 MHD Stříbro: - žel.stanice-náměstí - Brožíkova ul. - Západní předměstí - Stříbro,Průmyslová jsou časově uspíšeny či opožděny s tím, že vyčkávají na konrétní vlak až 10 minut (v případě jeho zpoždění).

Pro cestující je opět k dispozici i aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Ke stažení: Detailní přehled změn MHD Stříbro k 18. 3. 2018
(název souboru zmeny_mhdst_brezen2018.xls, velikost 54 kB)

Více o MHD ve Stříbře


Přehled březnových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Od neděle 4. března 2018 vstupují v platnost změny v jízdních řádech vybraných autobusových linek v rámci I. celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy.
Níže popisujeme nejzásadnější změny, celkový přehled je ke stažení pod článkem.

U komerční nedotované lince 400321 Domažlice-Plzeň-Praha se z ekonomických důvodu a nevytíženosti ruší dva páry posilových spojů v pracovní dny, jeden v úseku Stod (v 7:50) - Plzeň a zpět (v 9:45), druhý v úseku Holýšov (6:53) - Plzeň a zpět (v 12:30).
Dále jsou zrušeny dva páteční posilové spoje v trase Domažlice (14:15) - Plzeň a opačný směr Plzeň (16:25) - Domažlice.
Nepojede již ani 1 pár dopoledních spojů v pracovní dny z Domažlic (10:10) do Plzně a zpět.
Kromě slabší vytíženosti spojů je hlavním důvodem omezování dopravy také nedostatek řidičů.

Novinkou v jízdních řádech je zřízení zcela nové zastávky Holýšov,Nový Dvůr, kdy bude zajištěna 3 páry spojů doprava především školní mládeže z dosud neobsluhované místní části Nový Dvůr do Holýšova po lince 400160 Holýšov-Černovice.

Změna trasování nastane od první březnové neděle u noční linky 450091 (N91) Přeštice-Dobřany-Plzeň. Vzhledem k tomu, že obec Chlumčany nemá trvale zájem finančně noční dopravu podporovat, je z rozhodnutí ostatních zapojených měst a obcí linka nově vedena mimo Chlumčany.
Noční autobusy obslouží v Dobřanech namísto zastávky Dobřany,Přeštická nově vložené zastávky Dobřany,Lidový dům a pro zlepšení obslužnosti města ještě i zastávku Dobřany,Hvízdalka.

Z bezpečnostních důvodů a s ohledem na téměř nulovou využitelnost je ve směru od Plzně zrušena obsluha zastávky Kyšice,rozc.1.0 umístěná na dálničním přivaděči.

U linky 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná může být po změně licence zařazena obsluha čerstvě vybudované zastávky Plzeň,Waltrova, a to obousměrně v režimu na znamení.

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 4. 3. 2018
(název souboru zmeny_brezen2018.xls, velikost 45 kB)

Jízdní řády všech linek


Nové zvláštní ceníky jízdného od 4. března 2018

K řádnému termínu změn jízdních řádů od 4. 3. 2018 dochází zároveň k úpravě zvláštních ceníků jízdného pro vybrané autobusové linky.

Jedná se o komerční linky 400321 Domažlice-Plzeň-Praha, 490820 Tachov-Bor-Nýřany-Plzeň-Rokycany-Praha a ceníku pro linku 440080 Plzeň-Karlovy Vary.

V případě ceníku pro linky 400321 a 490820 dochází u vybraných tarifních pásem ke srovnání cen se základním ceníkem jízdného. U ceníku pro linku 440080 jsou jednotlivá tarifní pásma navýšena o 2 až 10 Kč u obyčejného/plného jízdného.

U výše vyjmenovaných linek bude nově sleva ISIC u všech tarifních pásem ve výši 10%.

Zvláštního ceníky jízdného platné od 4. března 2018.


Dohoda s Plzeňským krajem o uznání dluhu

ČSAD autobusy Plzeň: Kdybychom nepodepsali s krajem dohodu, položilo by nás to a s námi i celou veřejnou autobusovou dopravu v kraji

Na základě mimořádně rozsáhlé zpětné hloubkové kontroly nákladů společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s. za období 2013-2015, která trvala celých 13 měsíců, se kraj rozhodl část nákladů společnosti neuznat jako ekonomicky oprávněné.

Během kontroly vzniklo postupně několik verzí znaleckých posudků nezávislých znaleckých ústavů, které se vzájemně rozchází. Kontrolní skupina kraje nakonec neuznala jako ekonomicky oprávněné náklady v souhrnné výši 123 milionů korun.

Po složitých jednáních došlo nakonec k podepsání dohody mezi Plzeňským krajem a ČSAD autobusy Plzeň a.s., na základě které ČSAD autobusy Plzeň a.s. tuto částku nebude rozporovat, vrátí ji kraji a byl sjednán splátkový kalendář na následující tři roky.

Nechceme jít do nekonečného soudního sporu, proto jsme přijali smírné řešení. Kdybychom se nedomluvili, zkolabovala by autobusová doprava v kraji. Takto ČSAD autobusy Plzeň a.s. přežije.
Budeme několik let ve větších ztrátách, ale přežijeme. Kdybychom nepodepsali, nepřežili bychom.
Zaměstnáváme stovky kvalitních řidičů, kteří u nás mají nadstandardní podmínky, máme za čtvrt století našeho úspěšného působení vybudované zázemí pro provoz veřejné linkové dopravy, a to vše by padlo.

Sice bychom možná vleklý soudní spor ustáli, protože jsme po celou dobu postupovali zcela v souladu se všemi smlouvami, ale než by náročný soudní spor skončil, tak by společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. už neexistovala a položila by se.
Kraj by v exekuci zmrazil peníze na našich účtech a my bychom neměli na výplaty řidičů, kteří by odešli. Zkolabovala by tak veřejná autobusová doprava jako veřejná služba obyvatelům kraje.

Nechceme s krajem bojovat, chceme mít s krajem korektní vztahy a nadále pro něj zajišťovat krajskou veřejnou autobusovou dopravu vysoké kvality jako dosud.

Za důležité považujeme to, že kraj nikdy nezpochybnil kvalitu našich služeb a že objem našich služeb objednávaných krajem každým rokem postupně narůstá. Například jen za poslední rok narostl požadovaný dopravní výkon o jeden milión kilometrů.

Denně vypravíme pro Plzeňský kraj 370 autobusů. Přestože je v celé republice kritický nedostatek řidičů (a například v Praze jezdí autobusy kvůli nedostatku řidičů podle prázdninových jízdních řádů), vždy dokážeme autobusovou dopravu pro Plzeňský kraj a jeho obyvatele spolehlivě a bezpečně zajistit.
Za zmínku stojí, že od roku 2010 jsme nezvyšovali základní jízdné.

Stejně tak vždy vycházíme kraji vyjít vstříc v případě speciálních akcí, kdy je potřeba mimořádně nárazově vypravit speciální autobusy.
Někdy za volant v případě potřeby usedají dokonce i lidé z managementu společnosti. V této obětavé práci chceme pokračovat nadále.

Za připomenutí stojí také fakt, že Plzeňský kraj, na rozdíl od ostatních krajů, neměl v uplynulých letech vůbec žádné problémy se stávkou řidičů a se zajištěním veřejné autobusové dopravy v období vyhlášené celorepublikové stávky řidičů autobusů. V mnoha krajích autobusy nevyjely a lidé se nedostali do práce a děti do škol.
V Plzeňském kraji se díky ČSAD autobusy Plzeň a.s. nic takového nestalo a vše fungovalo hladce.

Přesto část krajem neuznaných nákladů tvoří i odměny a prémie pro naše řidiče, které jim nad rámec nařízení vlády o mzdách řidičů linkových autobusů zaručuje kolektivní smlouva, kterou máme uzavřenou s odbory.

V tuto chvíli pracujeme s auditory na hloubkovém účetním auditu hospodaření za uplynulý rok. Do konce března by měl být hotov.
Jeho výsledkem bude mimo jiné i zapracování některých požadavků Plzeňského kraje na podrobnější sledování či rozčlenění vybraných skupin nákladů a výkonů.

Zároveň budeme revidovat veškeré naše obchodní vztahy s našimi dodavateli s cílem maximálně uspořit náklady. Je však třeba, aby si kraj zároveň uvědomil, že "to nejlevnější není vždy to nejlepší"...

Vedle důrazné kontroly nákladů budeme muset současně kontrolovat i výnosy. V důsledku toho některé linky, které dosud financovala společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. z vlastních zdrojů, budou muset být omezeny, případně dokonce zrušeny.
Stejně tak bude muset být postupně upraveno i jízdné. Všechny tyto nepříjemné změny nás čekají od března společně se změnou jízdních řádů.

Některá nápravná opatření již byla realizována postupně během celého uplynulého roku, během kterého probíhala hloubková kontrola kraje. Po domluvě s kontrolní skupinou došlo například k úpravám softwaru, a to na naše náklady, nebo úpravám metodiky rozčlenění a sledování mzdového odměňování zaměstnanců, aby vše korespondovalo s představami a požadavky kraje.

Za roky 2016 a 2017 již vše vykazujeme tak, jak požaduje kraj. Důkazem toho je i fakt, že kraj s námi současně s dohodou o narovnání a splátkách podepsal smlouvu na další období a objednává od nás veřejnou linkovou autobusovou dopravu v závazku veřejné služby na následující dva roky, a to za stejných podmínek.

Zároveň se chceme účastnit připravovaných soutěží na zajištění autobusové dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji na příštích 10 let. Nepodepsání dohody by nás ze soutěží předem vyřadilo.
Jsme přesvědčeni, že dokážeme v nových výběrových řízeních dát kraji dobrou nabídku.


Dopravní omezení u linek T1 a T2 v Plzni

Z důvodu výměny vzduchotechnické jednotky Obchodního centra Plzeň dojde k úplné uzavírce ul. U Zahrádek v Plzni.
Pro autobusy bezplatných linek MHD Plzeň č. 445101 (T1) CAN Husova-Na Švabinách a 445102 (T2) Na Švabinách-Slovany-Na Švabinách je od ranní výpravy v úterý 6. února až do ukončení dopravy v pátek 9. února 2018 zrušena obsluha zastávek U Tesca a Na Švabinách.

Jako náhradní (pro výstup i nástup) poslouží trolejbusová zastávka (nástupní) Ústřední hřbitov.
Časy odjezdů dle jízdního řádu platí jako pro zastávku U Tesca.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Přeprava dětských domovů do hor

Dětské domovy na výletě na Špičák; foto Petr Švíka Zimní radovánky na šumavském Špičáku si během úterý 23. ledna 2018 užili obyvatelé krajských dětských domovů a jejich doprovod.
Dopravu více jak stovky osob včetně bohatého vybavení v podobě lyží, bobů či sáněk zajišťovala naše soukromá společnost ke spokojenosti všech zúčastněných.
Na akci pořádanou Plzeňským krajem vyrazily celkem čtyři autobusy cestujících z domovů Domino Plzeň, Čtyřlístek Planá, Tachov, Kašperské Hory a Nepomuk.

Dětské domovy na výletě na Špičák; foto Petr Švíka
Věříme, že i naši zkušení a ochotní řidiči svou měrou přispěli k příjemně prožitému dni svěřenců vybraných dětských domovů.
Proto budeme rádi na podobném podniku spolupracovat také příště.


Uzavírka Loza

Doplněno 5. 3. 2018:
Pro linky 440070 Plzeň-Manětín-Žlutice, 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň, 460240 Horní Bříza-Kaznějov-Dolní Bělá a 460780 Plasy-Dolní Bělá-Úněšov-Manětín platí nový výlukový jízdní řád - úprava návazností.
V Horní Bělé zřízena (druhá) náhradní zastávka u hostince.

Od úterý 16. 1. až do 5. 5. 2018 bude uzavřena v Loze silnice II/204 směrem na Dolní Bělou.

Podle výlukových jízdních řádů jezdí autobusové linky 440070 Plzeň-Manětín-Žlutice, 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň, 460240 Horní Bříza-Kaznějov-Dolní Bělá a 460780 Plasy-Dolní Bělá-Úněšov-Manětín.

Autobusy budou vedeny Loza, směr Tlucna. Nad Lozou odbočení vpravo na MK do Horní Bělé, dále Dolní Bělá, kde se otočí okolo obchodu COOP a zpět.
Zastávka Loza bude přemístěna k pile (výjezd z obce na Tlucnou) na silnici II/205.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Mimořádná změna jízdních řádů
od 14. ledna 2018

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň K termínu 14. ledna 2018 byl Krajským úřadem Plzeňského kraje vyhlášen mimořádný termín změn jízdních řádů v linkové dopravě.

Ke stažení: Přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 14. 1. 2018
(název souboru zmeny_leden2018.xls, velikost 37 kB)

Jízdní řády všech linek od 14. 1. 2018


Nové zvláštní ceníky jízdného od 14. ledna 2018

K mimořádnému termínu změn jízdních řádů od 14. 1. 2018 dochází zároveň k úpravě zvláštních ceníků jízdného pro vybrané autobusové linky.

Jedná se o komerční linky 400321 Domažlice-Plzeň-Praha, 490820 Tachov-Bor-Nýřany-Plzeň-Rokycany-Praha, 440080 Plzeň-Karlovy Vary a 440555 Plzeň-Rožmitál p.Tř.-Příbram (Brdský cyklobus).

U výše vyjmenovaných linek je opětovně zavedena 5% sleva při bezhotovostní platbě jízdného zákaznickou čipovou kartou ČSAD autobusy Plzeň a.s. a u odbavovacích zařízení, které ji podporují, také z elektronické pěněženky Plzeňské karty.

Zvláštního ceníky jízdného platné od 14. ledna 2018.


Nový jízdní řád MHD Domažlice

První den roku 2018 vstoupí v platnost nový jízdní řád MHD v Domažlicích č. 405001 MAD Domažlice, Palackého ul. - Bezděkovské předměstí - Poděbradova ul. - Autoservis/ZZN.
Přináší poměrně výrazné rozšíření dopravy. Většina spojů je nově vedena z nebo do zastávky Domažlice,žel.st., aby byla zajištěna lepší návaznost na vlakovou dopravu.
Ze stejného důvodu vzniklo i několik zcela nových spojů. Doprava na lince MHD je nadále zajišťována pouze v pracovní dny.

Pro cestující je opět k dispozici i aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Ke stažení: Přehled změn MHD Domažlice k 1. 1. 2018
(název souboru zmeny_mhddo_leden2018.xls, velikost 41 kB)

Více o MHD v Domažlicích


Ceny jízdného a dovozného 2018

V souvislosti se zavedením slev Plzeňského kraje od 1. ledna 2018 na jím objednávaných linkách a spojích dochází ke stejnému datu k úpravě základního ceníku jízdného a dovozného, jakož i většiny zvláštních ceníků (vyjma ceníku pro linky 55+66+N55) na spojích ČSAD autobusy Plzeň a.s. Ke změnám ceníku dochází rovněž u linek, kde nebudou uznávány slev Plzeňského kraje.

Základní sazby jízdného dle ujeté tarifní vzdálenosti zůstávají beze změny ve stávající výši. Nově jsou do základního ceníku a zvláštních ceníků dotčených linek zaneseny tarify slev Plzeňského kraje označeny jako Jízdenka dle Plzeňské karty.
Slevy pro typ jízdného Jízdenka dle Plzeňské karty budou poskytnuty pouze po předložení Plzeňské karty s nahranou příslušnou slevou.

Dále dochází ke sjednocení ceny dovozného za zavazadlo na 10 Kč bez ohledu na přepravní vzdálenost, rovněž jako shodné přepravné za jízdní kolo v hodnotě 30 Kč.

K 31. prosinci 2017 budou ukončeny zvláštní ceníky jízdného pro linky č. 400290, 400320, 433570, 433700 a 460030, a od 1. ledna 2018 platí na těchto linkách základní ceník jízdného a dovozného.

V případě bezhotovostního odbavení čipovou kartou ČSAD autobusy Plzeň a.s. případně z elektronické pěněženky Plzeňské karty dochází ke zrušení 5% slevy z ceny jízdného či dovozného u většiny linek.
Sleva při platbě bezhotovostně zůstane dle tarifu zachována na provozovaných linkách MHD Domažlice, Klatovy, Přeštice, Tachov a Stříbro, také na linkách 55, 66 a N55 v objednávce Vejprnic a Tlučné, jakož i u turistických linek po Šumavě.

Základní ceník jízdného od 1. ledna 2018
a Zvláštního ceníky jízdného platné od 1. ledna 2018.


Starší aktuality

Aktualizováno 20.1.2020 © Zbyněk Hupák
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Anketa

Využijete v autobuse služby bezdrátového Internetu?

 ano
1179 hlasů, 65%
 ne, nemám vhodné zařízení
40 hlasů, 2%
 ne, mám vlastní mobilní Internet
149 hlasů, 8%
 ne, nechci využívat Internet
433 hlasů, 24%

Celkem 1801 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
OrHit
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
Žákovské jízdné
 Cyklobusy
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

SOR C 10.5; foto Miroslav Klas Linkové autobusy SOR C 10.5

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
duben 2020

50 let
Martin Mudra (16.)
opravář, Kralovice

60 let
Tomáš Kratochvíl (15.)
řidič, Plzeňsko

Antonín Veřtat (24.)
řidič, Tachovsko

70 let
Jan Osvald (26.)
řidič, Domažlicko

Jezdíme pro Plzeňský kraj
 Plzeňský kraj