ČSAD autobusy Plzeň a.s. - aktuality roku 2017
 Aktuality
Přehled změn v jízdních řádech 2017/18

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Přinášíme Vám přehled největších změn v jízdní řádech autobusových linek v souvislosti s celostátním termínem změn ve veřejné dopravě od neděle 10. prosince 2017.

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 10. 12.
(název souboru zmeny_prosinec2017.xls, velikost 138 kB)

Jízdní řády všech linek od 10. 12. 2017


Neuznávání slev Plzeňského kraje u vybraných linek

Vážení cestující,
s platností od 1. ledna 2018 nebudou u vybraných veřejných autobusových linek provozovaných dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s. poskytovány slevy Plzeňského kraje.

Naše společnost uvedené linky provozuje zcela bez dotace nebo pouze s minoritním příspěvkem tj. na komerční riziko, případně jsou provozovány v objednávce jiného subjektu než Plzeňského kraje.

Přehled linek, kde nebudou uznávány slevy Plzeňského kraje:

Vyjmutí linky 400321 z IDP

Navíc nově bude od stejného data ze systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP) vyjmuta linka 400321 Domažlice - Plzeň - Praha.

Od roku 2018 nebude na této lince uznáváno předplatné jízdné IDP pro jednotlivé tarifní zóny.

Důvodem všech zmíněných opatření jsou vysoké finanční ztráty způsobené uznáváním těchto jízdních výhod cestujícím, které však nejsou ze strany vyhlašovatele slev (Plzeňský kraj) nikterak nebo jen minimálně kompenzovány.

Vzhledem k výraznému nárůstu nákladových položek (především zvýšení mezd řidičů dle Nařízení vlády ČR) lze linky nadále provozovat pouze za cenu zvýšení tržeb z přeprav, a proto jsme byli nuceni přistoupit k uvedenému kroku.

U citovaných linek bude pochopitelně zachováno poskytování zákonných slev z jednotlivého jízdného (dítě, žákovské jízdné, ZTP atd.), jakož i komerční slevy (ISIC, zpáteční jízdné apod.) dle ceníku pro danou linku.


Uzavírka železničního přejezdu Břasy

Oprava železnižního přejezdu P 469 v obci Břasy (křížení silnice II/233 a tratě 176) přinese od úterý 21. 11. do pátku 24. 11. 2017 omezení autobusových linek.

Spoje linek 470020 Rokycany-Radnice-Zvíkovec a 470240 Liblín-Radnice-Břasy-Chrást-Plzeň pojedou odkolen přes Újezd u Svatého Kříže.
Zastávka Břasy,u statku bude po dobu uzavírky zrušena a náhrazena zastávkou Břasy,DPS.

Omlouváme se cestujícím za komplikace a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Dolní Kamenice - Horní Kamenice

Od úterý 21. 11. do čtvrtka 30. 11. 2017 poběží II. etapa uzavírky silnice III/1852 v úseku Dolní Kamenice - Horní Kamenice z důvodu rekonstrukce.

Podle výlukových jízdních řádů jezdí autobusové linky 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň, 400380 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov a 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov.

V prostoru zastávky Horní Kamenice je zřízena provizorní točna.

U linky 400380 úprava vedení a časových poloh u spojů 1, 3, 15, 16, 6, 8, 10.
U linky 432020 úprava vedení a časových poloh u spojů č. 14 a 24. Úprava časových poloh navazujících spojů 13 a 29.
U linky 400320 úprava časové polohy spoje č. 53.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Hrádek - Sušice

Z důvodu opravy silnice II/187 v úseku Sušice - Hrádek budou v době od 13. do 30. listopadu 2017 autobusové linky vedeny po objízdné trase dle výlukových jízdních řádů.

Spoje linky 431681 Klatovy-Sušice-Kašperské Hory-Stachy pojedou náhradní trasou přes Tedražice. Na trase objížďky spoje neobsluhují žádnou zastávku.

Linka 433680 Sušice-Kolinec-Klatovy jede rovněž náhradní trasou přes Tedražice. Zastávka Sušice,Hrádecká bude nahrazena zastavením v zastávce Sušice,SOLO.
Zastávka Hrádek,Odolenov,rozc. 2.0 nebude obsluhována. Dotčené spoje náhradní trasu jinak projíždějí bez zastavení.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Pravda a mýty o dopravě v Plzeňském kraji

V poslední době se v médiích objevuje řada mýtů, nepravd a zkreslených informací o veřejné dopravě v Plzeňském kraji. Řada z nich se bezprostředně týká společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. a poškozuje její dobré jméno. Bez jakýchkoliv emocí shrneme pouze základní fakta.

V Plzeňském kraji jsou vedle sebe paralelně tři skupiny doprav, které financuje kraj: České dráhy ujedou 5 mil. km ročně a stojí kraj 650 milionů korun. Plzeňské městské dopravní podniky najezdí ročně 15 mil. km, město Plzeň a kraj přispívají částkou 930 milionů korun. Na veřejnou autobusovou dopravu zajišťovanou soukromými dopravci, kteří najezdí 19 mil. km ročně, dává kraj 370 mil. Kč.
Už z tohoto je na první pohled vidět výrazný nepoměr.

Celkové náklady společnosti ČSAD autobusy Plzeň činí 630 mil. Kč. Z toho kraj hradí 370 mil. Kč, z jízdného získává společnost 115 mil. Kč a obrovský rozdíl 145 mil. Kč je nepokryt. Jenom díky aktivní činnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. zajišťuje tyto prostředky vlastním podnikáním na vysoce konkurenčním trhu v nepravidelné dopravě a zaměstnaneckých linkách - tzn. ČSAD autobusy Plzeň a.s. vykrývá vlastní činností náklady na veřejnou autobusovou dopravu, kterou by měl hradit Plzeňský kraj.

Vyzobávat nějakou jednu izolovanou nákladovou položku, jako je třeba transferová cena (převodní cena, za kterou si v rámci koncernu dceřiné společnosti přeprodávají zboží či služby) za naftu, a hledat právě tam skulinky a prohlásit to za úniky a plýtvání penězi, je matení veřejnosti. Jsme připraveni jakoukoliv takovou námitku ustát s čistým štítem. Tyto transferové ceny v případě ČSAD autobusy Plzeň a.s. u všech dílčích komodit i služeb naprosto odpovídají, a vždy odpovídaly, cenám obvyklým, což jsme schopni prokázat znaleckými posudky nezávislých znaleckých ústavů.

Za zmínku naopak stojí fakt, že kraj nedodržuje nařízení vlády č. 493/2004 Sb. Tento závazný právní předpis přiznává společnosti přiměřený zisk na jeden kilometr až do výše 9 Kč, zatímco krajský úřad společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. přiznává zisk ve výší pouze 90 haléřů na jeden kilometr, tedy desetkrát méně. Pro představu, za tuto nepokrytou částku by ČSAD autobusy Plzeň a.s. pořídila každým rokem přibližně 25 - 30 kusů nových autobusů z celkového vozového parku čítajícího více než 400 autobusů. I zde je na první pohled vidět opět výrazný nepoměr.

Je pravdou, že každoročně kraj navyšuje prostředky na dopravní obslužnost. ČSAD autobusy Plzeň je téměř výhradně používá na podhodnocené mzdy řidičů autobusů. Pro ilustraci, osobní náklady v letošním roce dosáhnou částky 300 mil. Kč (loni to bylo 250 mil. Kč). Pokud si na krajském úřadu někdo myslí, že z 367 mil. Kč, které nám kraj vyplácí na zajištění dopravní obslužnosti, máme nějaké mimořádné skryté zisky, tak se hluboce mýlí. Zaměstnáváme celkem 580 pracovníků. Z tohoto počtu jsou stěžejní naši řidiči. Je jich 417 a jsou to plně kvalifikovaní a velmi zkušení pracovníci, kterých si společnost váží a o které se velmi dobře stará. Jejich mzdy se v rámci republikových průměrů pohybují na nejvyšších příčkách. Stejně tak další benefity a pracovní podmínky mají nadstandardní. Ostatně také Plzeňský kraj, na rozdíl od ostatních krajů, neměl problémy s loňskou stávkou řidičů a se zajištěním veřejné autobusové dopravy v období vyhlášené celorepublikové stávky řidičů autobusů. V mnoha krajích autobusy nevyjely a lidé se nedostali do práce a děti do škol. V Plzeňském kraji se díky ČSAD autobusy Plzeň a.s. nic takového nestalo a vše fungovalo hladce.

Máme zcela minimalizované stavy managementu a administrativního personálu a velmi racionální stav opravářů, které mít prostě musíme vzhledem k průměrnému stáří vozidel, které je právě ovlivněné nepokrytím finančních prostředků, které stanovuje nařízení vlády č. 493/2004. Vedle toho zaměstnáváme další profese nezbytné pro provoz společnosti, bez kterých by nebylo možné zabezpečit každodenní provoz autobusů. O úrovni kvalifikace a práce našich zaměstnanců hovoří i bezpečnost provozu, kdy na 19 milionů ročně ujetých kilometrů byly z viny našeho řidiče zapříčiněny pouze tři nehody, z toho jen jediná s vážnějším zraněním účastníka.

Celkové letošní náklady odhadujeme na 760 mil. Kč. Jako kompenzaci ztráty dostáváme 370 mil. Kč, jen osobní náklady představují 300 mil. Kč, a kde jsou všechny ostatní nákladové položky jako je nafta, opravy, náhradní díly, pneumatiky atd.? Například cena nafty se zvýšila o 1,80 Kč/km, opravy a náklady na náhradní díly se díky stárnutí vozového parku zvýší o téměř 7 mil. Kč. Oproti tomu neustále klesá počet pravidelných cestujících, což na vybraném jízdném představuje pokles 9,5 mil. Kč. Těch 370 mil. Kč, které nám vyplácí kraj, ani po zápočtu jízdného na to nemůže stačit. Přesto za celou dobu nečiníme emocionální prohlášení do médií a tvrdě pracujeme.

Pokud jde o nákladovost vlastní autobusové dopravy, je tato v případě ČSAD autobusy Plzeň a.s. zcela srovnatelná s průměrem celé ČR a jsme v podstatě na špici v úsporách nákladů. Lze tedy naopak říci, že jsme velmi efektivní, a dokonce jedni z nejefektivnějších v celorepublikovém srovnání.

Realizovali jsme mnoho organizačních změn, poslední úprava režimu řízení společnosti centralizací malých provozních oblastí proběhla letos a její dopady v úsporách provozních nákladů se projeví hned v příštím roce.

ČSAD autobusy Plzeň a.s. je stoprocentní dceřinou společností dopravní skupiny Z-Group, a.s. která je se svými 1300 autobusy jedním z nejvýznamnějších českých dopravních seskupení. Úspěšně působí v několika krajích po celé ČR. Jednotlivé dceřiné společnosti zajišťují v několika městech městskou hromadnou dopravu, dále pak pravidelnou meziměstskou i příměstskou autobusovou dopravu a vnitrostátní i mezinárodní zájezdovou dopravu. Z-Group, a.s. je jedním z velkých zaměstnavatelů, společnosti patřící do holdingu zaměstnávají téměř 5 tisíc lidí, z toho dvě tisícovky zaměstnanců pracuje v autobusové dopravě.

Právě proto, že patříme do velkého holdingu působícího v několika krajích po celé ČR, získáváme obrovské úspory na množstevních rabatech díky centralizovaným nákupům ve velkých objemech, na které by samotná společnost nedosáhla.

ČSAD autobusy Plzeň a.s. je nejvýznamnějším soukromým dopravcem v západních Čechách. V kraji úspěšně a spolehlivě funguje již téměř 25 let. V letošním roce zajišťuje dopravu na 254 běžných linkách v rámci dopravní obsluhy Plzeňského kraje a obcí. Zároveň pro smluvní partnery realizuje linky zvláštní dopravy. Dále provozuje městskou hromadnou dopravu ve městech Klatovy, Domažlice, Tachov, Stříbro a Přeštice. Obstarává chod bezplatných linek k nákupním zařízením v rámci MHD Plzeň. Významnou část výkonů představuje náhradní autobusová doprava pro České dráhy při výlukách tratí. Od listopadu 2014 opětovně zajišťuje také opravárenskou činnost. Pro zájemce nabízí i vyhlídkové jízdy historickým autobusem a v letních měsících cyklobusy po Šumavě, Brdech, Českém lese a dalších turisticky zajímavých místech. Provozuje také Muzeum dopravní techniky v Plzni-Doubravce.

S úctou, Vaše vedení ČSAD autobusy Plzeň a.s.


Uzavírka Francouzské ulice v Plzni,
omezení linky T2

Z důvodu strojního čištění zastávek ve Francouzské ulici v Plzni, a to Poliklinika Slovany a Pošta Francouzská, budou dne 11. 11. 2017 spoje linky 445102 (T2) Na Švabinách-Slovany-Na Švabinách odkloněny obousměrně od náměstí generála Píky po Koterovské ulici, dále Slovanskou alejí na Slovany. Zpět v opačném pořadí.

Zastávka Pošta Francouzská má jako náhradní zastávku Vozovna Slovany ve Slovanské aleji, zastávka Poliklinika Slovany bude přeložena do zastávky Radnice Slovany na Koterovské třídě. Obě zastávky budou obsluhovány pouze ve směru od zastávky Slovany k OC Plzeň.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Dolce - Újezd

Doplněno 9. 11. 2017:
Pro linku 450652 Letiny-Skašov-Horšice-Přeštice-Plzeň platí nový výlukový jízdní řád - úprava návazností.

Rekonstrukce propustku u obce Újezd zapříčiní úplnou uzavírku silnice II/230 v úseku Dolce - Újezd.

Výlukové jízdní řády platí pro linky 450652 Letiny-Skašov-Horšice-Přeštice-Plzeň a 450675 Přeštice-Blovice-Letiny pro období 7. listopadu až 9. prosince 2017.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Pernarec - Hvožďany

Kvůli opravě povrchu silnice II/193 mezi Pernarcem a Hvožďany pojedou podle výlukových jízdních řádu autobusové linky 460160 Ostrov u Bezdružic-Pernarec-Město Touškov-Plzeň a 490340 Stříbro-Pernarec-Ostrov u Bezdružic-Budeč, a to v době od 6. listopadu do 9. prosince 2017.

Autobusy jezdí po objízdné trase přes Rozněvice. Vybrané spoje neobsluhují zastávky Pernarec,Skupeč a Úněšov,Hvožďany. Místní část Pernarec,Málkovice je bez obsluhy.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Janovice nad Úhlavou - Klatovy

Kvůli opravě silnice II/191 v úseku Klatovy - Janovice nad Úhlavou pojedou v době od 6. do 22. listopadu 2017 autobusové spoje linek 432060 Klatovy-Janovice n.Úhl.-Strážov-Brtí a 432200 Alžbětín-Železná Ruda-Hojsova Stráž-Nýrsko-Janovice-Klatovy po objízdné trase přes Týnec.

Zastávky Klatovy,Domažlické předměstí, Lomec,Novákovice,rozc.0.4, Janovice n.Úhl.,Dolní Lhota,rozc. a Janovice n.Úhl.,Granátka nejsou obsluhovány.
Z důvodu objížďky mohou mít spoje mírné zpoždění.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Horní Kamenice

Doplněno 16. 11. 2017:
První etapa uzavírky byla prodloužena do pondělí 20. 11. 2017, platí proto navazující výlukové jízdní řády pro linky 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň, 400380 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov a 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov.

Od 16. října probíhá uzavírka silnice III/1851 mezi Horní Kamenicí a Staňkovem. Autobusové linky jezdí podle výlukovýchjízdní řádů, přičemž první fáze uzavírky by měla trvat do 11. listopadu 2017.

Podle výlukových jízdních řádů jezdí autobusové linky 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň, 400380 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov a 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov.
V prostoru zastávky Horní Kamenice je zřízena provizorní točna.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Provoz nočních linek při změně času

Noční linka N55 v zastávce Plzeň,Makodrap V noci z 28. 10. na 29. 10. 2017 dojde ve 3:00 hod. středoevropského letního času k posunu hodin zpět na 2:00 hod. "zimního" času.
Tento časový posun zasáhne do provozu nočních linek N91 a N92.

Oba spoje noční linky č. 450091 (N91) Přeštice-Dobřany-Plzeň pojedou pouze v období platnosti letního času. Tj. odjezd ze zastávky Přeštice,nám. v 0:05 hodin, příjezd do cílové zastávky Plzeň,CAN 0:55 hod.
Opačným směrem odjíždí autobus z Plzeň,CAN ve 2:00 hodin v čase dle letního (starého) času.

Stejně tak linka č. 440092 (N92) Plzeň-Štěnovice-Žákava-Blovice pojede kontinuálně jen dle časových údajů letního času.
Ze zastávky Plzeň,Mrakodrap vyjede v 1:35 hodin. Nazpět z Blovic jede ve 2:40 minut letního SEČ s dojezdem do zastávky Plzeň,Mrakodrap ve 2:40 zimního SEČ.

Noční linka 460055 (N55) Nýřany-Tlučná-Vejprnice-Plzeň vzhledem k časovým polohám v jízdnímu řádu před 2:00 hod. pojede pochopitelně dle letního (starého) času.


Bezdrátový Internet v autobusech
znovu rozšířen

Autobus se službou Wi-Fi Internet zdarma; foto Pavel Ernst Na přelomu letošního léta a podzimu došlo k dalšímu rozšíření případně obměně vozidel se službou Wi-Fi Internet zdarma ve vozech ČSAD autobusy Plzeň a.s. Celkem disponuje bezplatným Internetem 33 autobusů.
Připojení k celosvětové síti pomocí technologií Wi-Fi slouží cestujícím nově ve autobuse Irisbus Crossway 12M s RZ 3P5 2175 (název sítě "csadplzen_bus35"). Autobus je možné nejvíce potkávat na trasách Klatovy - Plzeň - Praha či Plzeň - Karlovy Vary. Vůz je vybaven zařízením od firmy Openmatics s.r.o.

Nově nabízí bezplatný internet také autobus SOR C 10.5 s RZ 4P3 7127 (název sítě "csadplzen_bus06), který se pohybuje v příměstské dopravě na Plzeňsku včetně linek cyklobusů.

Službu Wi-Fi Internet zdarma poznáte podle výrazného loga umístěného na obou bocích vozidla v přední části vozu. Každému z autobusů je přidělen vlastní název bezdrátové sítě, podle kterého lze připojení v daném autobuse snadno identifikovat.
Pro připojení k modemu od firmy Openmatics s.r.o. (viz. tabulka níže) lze přistupovat buď přes univerzální přihlašovací údaje (jméno: hotspot, heslo: spothot) nebo po registrace do systému této společnosti. Některé modemy ve zkušebním režimu jsou dostupné bez přihlašování pouhým připojením.

Přehled autobusů se službou Wi-Fi Internet zdarma:

 • Irisbus Evadys H 12.8M (RZ 3P8 3818) - název sítě "csadplzen_bus01"
 • Karosa Ares 15M (RZ 1P3 7791) - název sítě "csadplzen_bus02"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P4 0613) - název sítě "csadplzen_bus03"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 5P0 6598) - název sítě "csadplzen_bus04"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P2 7893) - název sítě "csadplzen_bus05"
 • SOR C 10.5 (RZ 4P3 7127) - název sítě "csadplzen_bus06"
 • Irisbus Iliade GTX (RZ 2P6 0034) - název sítě "csadplzen_bus07"
 • Irisbus Crossway 12M (RZ 3P3 8993) - název sítě "csadplzen_bus08"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P8 2872) - název sítě "csadplzen_bus09"
 • Irisbus Evadys H 12.8M (RZ 3P8 3736) - název sítě "csadplzen_bus10"
 • SOR LH 10.5 (RZ 1P6 4913) - název sítě "csadplzen_bus11"
 • Irisbus Evadys H 12.8M (RZ 3P8 2869) - název sítě "csadplzen_bus12"
 • SOR LH 12 (RZ 2P6 1682) - název sítě "csadplzen_bus15"
  hotspoty Openmatics:
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P8 2871) - název sítě "csadplzen_bus16"
 • Karosa Ares 15M (RZ 2P0 5028) - název sítě "csadplzen_bus17"
 • Karosa B 961.1970 (RZ 2P4 3303) - název sítě "csadplzen_bus18"
 • SOR BN 12 (RZ 2P9 2665) - název sítě "csadplzen_bus19"
 • SOR BN 12 (RZ 3P5 2173) - název sítě "csadplzen_bus20"
 • SOR BN 12 (RZ 3P5 2174) - název sítě "csadplzen_bus21"
 • SOR BN 12 (RZ 3P8 2873) - název sítě "csadplzen_bus22"
 • Neoplan N 316 SHD (RZ 2P5 0428) - název sítě "csadplzen_bus23"
 • Irisbus Iliade RTX (RZ PMV 0450) - název sítě "csadplzen_bus24"
 • Irisbus Iliade TE (RZ 5P6 8941) - název sítě "csadplzen_bus25"
 • Irisbus Iliade TE (RZ 5P6 8942) - název sítě "csadplzen_bus26"
 • Irisbus Iliade TE (RZ 5P6 8846) - název sítě "csadplzen_bus27"
 • Irisbus Iliade TE (RZ 5P6 8703) - název sítě "csadplzen_bus28"
 • Irisbus Iliade TE (RZ 5P6 8705) - název sítě "csadplzen_bus29"
 • Irisbus Iliade TE (RZ 5P6 8702) - název sítě "csadplzen_bus30"
 • SOR NB 18 (RZ 6P1 1885) - název sítě "csadplzen_bus31"
 • SOR C 9.5 (RZ 5P6 8635) - název sítě "csadplzen_bus32"
 • SOR NBG 18 (RZ 6P1 1884) - název sítě "csadplzen_bus33"
 • Irisbus Crossway 12M (RZ 3P2 7894) - název sítě "csadplzen_bus34"
 • Irisbus Crossway 12M (RZ 3P5 2175) - název sítě "csadplzen_bus35"


Uzavírka Soběkury

Doplněno 20. 10. 2017:
Pro linku 450651 Přeštice-Merklín-Ptenín platí nový výlukový jízdní řád - úprava tarifních vzdáleností
.

Uzavírka silnice III/1823 v obci Soběkury přinese omezení provozu autobusových linek včetně přesunu zastávek. Práce při plné uzavírce na celoplošné opravě komunikace potrvají v období od 10. října do 5. listopadu 2017.

Pro všechny linky je zastávka Soběkury přesunuta na silnici III/1822 (zhruba u stanoviště nádob pro tříděný odpad).
Výlukové jízdní řády budou platit pro linky č. 450651 Přeštice-Merklín-Ptenín a 450660 Merklín-Dobřany-Plzeň.
Autobusy linky 400400 Kdyně-Plzeň pojedou dle stávajícího jízdního řádu.

Omezení u linky 450651:
spoj 5 pojede ze zastávky Soběkury,rozc. 1.4 do Merklína, kde odbaví cestující, následně odbočí vpravo na silnici III/1822 do Soběkur, kde odbaví cestující, otočí se a dále bude pokračovat přes Merklín do Ptenína. Zastávka Soběkury bude po dobu rekonstrukce pouze pro výstup.
Ostatní spoje pojedou bez omezení dle stávajícího jízdního řádu.

Omezení u linky 450660:
spoje 7, 21, 24, 30 a 31 pojedou z Merklína přímo po silnici III/1822 do Soběkur a dále ve své stávající trase. Zastávky Otěšice; Otěšice,rozc.0.8 a Soběkury,rozc.1.4 nebudou po dobu rekonstrukce obsluhovány (nulová frekvence).

Školní spoj 28 pojede ze Soběkur přes Merklín (kde odbaví cestujícící) do Horušan (kde se na konci obce otočí), po silnicích II/183 a III/1823 dojede do Otěšic, kde se otočí a dojede do Merklína.
Zastávka Otěšice,rozc.0.8 bude zrušena a nahrazena zastávkou Otěšice. Zastávka Soběkury,rozc.1.4 nebude po dobu rekonstrukce obsluhována (nulová frekvence).

Ostatní spoje pojedou z Merklína po silnicích II/182 a III/1823 do Otěšic, kde se otočí, vrátí do Merklína, následně budou pokračovat do Soběkur a dále pojedou ve své stávající trase. Zastávka Merklín bude po dobu rekonstrukce odbavována dvakrát.
Zastávka Otěšice,rozc.0.8 bude zrušena a nahrazena zastávkou Otěšice. Zastávka Soběkury,rozc.1.4 nebude po dobu rekonstrukce obsluhována (nulová frekvence).
Spoje 8, 10, 20, 29 a 32 budou obsluhovat zastávku Otěšice pouze pro výstup.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Březí

Z důvodu úplné uzavírky provozu na silnici č. III/19844 v obci Březí kvůli opravě mostu ev.č. 19844-2 pojede v období 9. 10. až 12. 11. 2017 autobusy po obdjízdné trase.

Dle výlukového jízdního řádu pojedu po dobu uzavírky linky 490780 Tachov-Zadní Chodov-Broumov.
Vybrané spoje vynechávají zastávky Štokov a Štokov,rozc., zastávka Ctiboř,Březí je z důvodu nemožnosti otočení bez obsluhy, cestující užijí zastávky Štokov,rozc.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Šťáhlavy

Doplněno 30. 10. 2017:
Vzhledem k předčasnému ukončení prací je od dnešního dne ukončen provoz dle výlukových jízdních řádů a všechny spoje již pojedou ve své obvyklé pravidelné trase.

Uzavírky silnice III/1772 ve Šťáhlavech (od konce obce ke křižovatce s I/19 ve směru Nezvěstice) v období 25. 9. až 15. 11. 2017 přináší objízdnou trasu, která povede autobusové linky obousměrně přes Šťáhlavice.

Pro linky 450582 Mladý Smolivec-Spálené Poříčí-Nezvěstice-Plzeň a 450616 Kasejovice-Oselce-Nepomuk-Ždírec-Blovice-Plzeň platí výlukové jízdní řády.
Dálková linka do Příbrami (Brdská cyklobus) č. 440555 Plzeň-Rožmitál p.Tř.-Příbram a noční linka 440092 (N92) Plzeň-Štěnovice-Žákava-Blovice jezdí dle stávajících jízdních řádů, pouze je nutné počítat s mírným zpoždění v zastávkách po projetí objízdné trasy.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Mýto

Z důvodu opravy komunikace III/1179 v obci Mýto pojede autobusová linka 470010 Rokycany-Strašice-Mýto-Rokycany v termínu od 25. 9. do 9. 12. 2017 odklonem přes Kařízek podle výlukového jízdního řádu.


Zastávky Cheznovice,rybník; Cheznovice,rekr.stř. a Mýto,rozc. k žel.st. nebudou po dobu uzavírky obsluhovány s výjimkou spoje 7, který je obslouží kvůli zachování návaznosti na vlak.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Merklín-Kloušov

Kvůli rekonstrukci silnice II/183 dochází k její úplné uzavírce mezi Merklínem a Kloušovem v období od 12. 9. do 6. 10. 2017. Dotčené autobusové linky pojedou podle výlukových jízdních řádů.

Uzavírka zasáhne linky 400290 Koloveč-Merklín-Stod-Plzeň, 400400 Kdyně-Plzeň, 440658 Plzeň-Zbůch-Merklín-Holýšov a 450659 Buková-Merklín-Stod.
Upozorňujeme cestující na prodloužení jízdních dob. Vlivem objízdné trasy bude zastávka Merklín,Kloušov,rozc.1.0 zcela bez obsluhy.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Úpravy jízdních řádů
linek 55 a 66 do Tlučné a Vejprnic

Kloubový autobus SOR NB 18 U příležitosti celostátní změny jízdních řádů veřejné linkové dopravy ke dni neděle 3. září 2017 jsou provedeny drobné změny u linek 55 a 66 v objednávce obcí Vejprnice a Tlučná.
Dle požadavku cestujících na časové uspíšení odjezdů, zachování návazností ve Vejprnicích i v Plzni a s ohledem na optimální vytíženost spojů je opravena ranní výprava v pracovní dny.

Ve směru z Plzně pojedou spoje linek 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná a 440066 Plzeň,CAN - Plzeň,Křimice - Vejpnice nově následovně:

 • spoj 1 linky 55 uspíšen o 8 minut tj. 4:32 z CANu
 • spoj 1 linky 66 uspíšen o 2 minuty tj. 4:43 z CANu, navíc ze zastávky Vejprnice,Náves pokračuje autobus bez přestupu jako nový spoj 77 linky 55 do Tlučné
 • spoj 91 linky 55 uspíšen o 5 minut tj. 5:10 z CANu
 • další pojedou spoje dle stávajících zvyklostí

Směrem do Plzně bude doprava zajištěna takto:

 • spoj 70 linky 55 nově veden již z Tlučná,konečná ve 4:50, v zastávce Vejprnice bude v 5:02
 • spoj 2 linky 55 opožděn o 5 minut tj. z Tlučná,konečná 5:05, Vejprnice 5:17
 • zrušen spoj 72 linky 55 (původně 5:22 z Vejprnice,Náves)
 • spoj 2 linky 66 uspíšen o 5 minut tj. 5:25 z Vejprnice,Náves
 • a následují další časově nezměněné spoje.

Noční linka 460055 N55 Nýřany-Tlučná-Vejpnice-Plzeň je beze změn.

K dispozici jsou pro cestující jízdní řády v různých formátech a formách včetně zastávkových či skládacího letáčku.
Ke stažení je rovněž aplikace s jízdními řady do mobilu.

Ke stažení: Kompletní přehled zářijových změn u linek 55 a 66
(název souboru zmeny_vt_zari2017.xls, velikost 35 kB)


Přehled zařijových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Od neděle 3. září 2017 vstoupují v platnost změny v jízdních řádech vybraných autobusových linek v rámci III. celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy.

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 3. 9. 2017
(název souboru zmeny_zari2017.xls, velikost 35 kB)

Jízdní řády všech linek


Uzavírka Losiná

Výlukový jízdní řád pro linku 450556 Řenče-Losiná-Plzeň platný od 1. 9. do 30. 11. 2017 kvůli omezení v Losiné (školní spoje).


Posílení dopravy a mimořádné linky
o Chodských slavnostech

Pro letošní Chodské slavnosti, které se konají ve dnech 11. - 13. srpna 2017 v Domažlicích, připravila opět naše společnost na základě zkušeností z předchozích ročníků posílení dopravy v relaci Plzeň - Domažlice.
Navíc ve spolupráci s Městem Domažlice zajistíme po oba víkendové dny dopravu na Vavřineček a speciální městskou linku.
Chodské slavnosti spojené s domažlickou Vavřineckou poutí jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od roku 1955. Hlavní program se odehrává na několika scénách. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města, výstavy, tradiční pouťové atrakce či hudební festival Chodrockfest.

Kyvadlová doprava na Vavřineček bude zajištěna v sobotu a neděli od 9 do 13 hodin z autobusové zastávky Domažlice,Havlíčkova v Havlíčkově ulici.
Autobusy pojedou v 30 minutovém intervalu a doprava je bezplatná.

Mimořádná městská autobusová linka pojede rovněž také v sobotu a neděli, a to v době od 9 do 18 hodin. Bezplatná přeprava bude probíhat opět v 30 minutových odstupech mezi vlakovým nádražím a středem města a oblastí bývalých kasáren.
Zastávky jsou Domažlice,žel.st. (stanoviště č. 5), Domažlice,u pohřební služby, Domažlice,Poděbradova (stanoviště č. 14 a 11), Domažlice,u nem. a Domažlice,Petrovická (u zimního stadiónu)

V sobotu 12. srpna bude posílen spoj v 9:15 z Plzně (spoj 400320/82) do Domažlic o další autobus. Oba autobusy odbavují ve všech obvyklých zastávkách.
Domažlice jsou i o víkendech velmi dobře dostupné spoji ČSAD autobusy Plzeň a.s. Pro případné zájemce níže uvádíme souhrnný jízdní řád z Plzně a Domažlic pro sobotu a neděli. Navíc studenti vlastnící průkaz ISIC získají při cestě do chodské metropole slevu 20% z jízdného.

Sportovně založení cestující mohou použít k přepravě cyklobus Český les. Ten sice nezajíždí až do Domažlic, ale lze ho využít jako výchozí bod.
I rekreační cyklista zvládne cestu např. ze zastávky Horšovský Týn či Meclov do Domažlic a zpět bez problémů.

Sobota 12. srpna

Směr z Plzně - do Domažlic
zastávka linka/spoj
440444/1
cyklobus
400320/82 400320/24 400321/2
Plzeň,CAN 8:00 9:15 15:30 19:15
Horšovský Týn 9:00 10:09 16:33 20:16
Domažlice,Poděbradova   10:25 16:50 20:30

Směr z Domažlic - do Plzně
zastávka linka/spoj
400321/11 400320/83 400320/35 440444/2
cyklobus
Domažlice,Poděbradova 8:10 11:00 13:00  
Horšovský Týn 8:24 11:14 13:18 18:00
Plzeň,CAN 9:25 12:10 14:20 19:00

Neděle 13. srpna

Směr z Plzně - do Domažlic
zastávka linka/spoj
440444/1
cyklobus
400320/62 400320/26 400320/30 400321/4
Plzeň,CAN 8:00 11:30 16:20 18:05 20:35
Horšovský Týn 9:00 12:21 17:22 19:09 21:27
Domažlice, Poděbradova   12:35 17:40 19:25 21:42

Směr z Domažlic - do Plzně
zastávka linka/spoj
400320/55 400321/7 400320/35 400320/27 440444/2
cyklobus
Domažlice, Poděbradova 8:10 13:00 13:00 16:20  
Horšovský Týn 8:24 13:15 13:18 16:37 18:00
Plzeň,CAN 9:20 14:15 14:20 17:40 19:00

Ke stažení: Jízdní řád mimořádné linky MHD
(název souboru chodske2017_jizdnirad_mesto.pdf, velikost 49 kB)
Jízdní řád kyvadlové dopravy na Vavřineček
(název souboru chodske2017_jizdnirad_vavrinec.pdf, velikost 49 kB)


Uzavírka Kvíčovice

V termínu od 10. 7. do 31. 8. 2017 probíhá úplná uzavírka silnice III/19347 v obci Kvíčovice, a to z důvodu výstavby splaškové kanalizace.

Linka 400160 Holýšov-Černovice jezdí dle výlukového jízdního řádu. Zrušena obsluha zastávek Holýšov,hřbitov a Kvíčovice,I.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Chotěšov - Kotovice

Pokračující stavební práce v Chotěšově na silničním průtahu I/26 zapříčíní v období od 22. června do 31. července 2017 nemožnost odbočení na silnici č. III/2038 ve směru Kotovice či Hoříkovice.
Linkové autobusy pojedou po objízdné trase dle výlukových jízdních řádů: 450673 Stod-Chotěšov a 460190 Nýřany,DIOSS-Stod-Nýřany,DIOSS

Z výše uvedeného důvodu jsou pozměněny časové polohy u všech spojů. Zastávka Chotěšov,statek je po dobu uzavírky zcela bez obsluhy.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Přehled červnových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Od neděle 11. června 2017 vstoupily v platnost změny v jízdních řádech vybraných autobusových linek v rámci II. celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy.


Plzeň – sever

Úprava jízdních dob u spojů 2, 3, 25, 22 na lince 460101 Úterý-Líšťany-Všeruby-Plzeň. Navíc spoj 2 vyjíždí ze Všerub o pět minut později a má přípoj od Plzně (linka 460040).
Úprava jízdních dob rovněž u spojů 2 a 4 linky 460040 Zahrádka,Hůrky-Všeruby-Plzeň.
Linka 460190 Nýřany,DIOSS-Stod-Nýřany,DIOSS nově zajíždí do Heřmanovy Huti kvůli zajištění dopravy zaměstnánců do/z DIOSSu.
Do linky 490650 Bezdružice-Konstantinovy Lázně-Plzeň vložena zastávka Kozolupy,I.

Spoj 9 na lince 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň nově odjíždí z Dolní Bělá v 5:40 Ranní spoje linky 460780 Plasy-Dolní Bělá-Úněšov-Manětín ukončeny u Kaolinky, neobsluhují zastávku Kaznějov,Prefa.
Nový školní spoj v 7:39 Plasy,žel.st. do Kralovic po lince 440800 Plzeň-Kralovice-Čistá a zároveň nový víkendový spoj Kralovice 12:35 – Plasy,žel.st. 12:52 a zpět v 13:05 s návazností v Plasích na vlak od/do Plzně.
U spoje 42 linky 460334 Plasy-Mladotice-Žihle-Blatno-Lubenec zrušeno zajíždění do Strážiště.
Pozor! Z důvodu uzavírky mostu v Rabštejně nad Střelou nepojedou letní spoje Žihle – Manětín!

Nové dva páry spojů Kralovice – Vysoká Libyně – Žďár – Jesenice ve Středočeském kraji na lince 460720 s návaznostmi v Kralovicích na spoje do/od Plzně.
Odjezdy z Kralovic v 7:30 a 16:12, zpět z Jesenice v 8:20 a 16:50.

Plzeň – jih
Dopolední spoje 24 a 31 na lince 450582 Mladý Smolivec-Spálené Poříčí-Nezvěstice-Plzeň nově staví v zastávce Nezvěstice,Varta.
Spoj 4 linky 450676 Stod-Dobřany-Chlumčany-Přeštice nově zajede k vlakovému nádraží v Dobřanech.

Rokycansko
Do linky 470060 Hrádek-Rokycany-Nevid vložena zastávka Rokycany,u Jednoty a u spojů 13, 5, 8 a 10 změněny časové polohy kvůli návaznostem na vlaky v Rokycanech.
Lince 470070 Rokycany-Volduchy-Osek změněny odjezdy z Volduch pro získání návaznosti v Rokycanech na vlaky směr Plzeň/Praha.

Domažlicko
Prázdninový spoj 7 linky 400120 Horšovský Týn-Velký Malahov-Velký Malahov,Ostromeč zajede do Šlovic a Pocinovic.

Klatovsko
První ranní spoj z Chudenic do Švihova na lince 432130 Klatovy-Švihov-Chudenice pojede o dvanáct minut později, spoje 1 a 4 o pět minut později.
Uspíšení spoje 2 linky 432240 Klatovy-Dolany-Švihov-Vřeskovice-Přetín o 5 minut.
U linky 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov pojede letní sobotní spoj z Klatov do Chudenic nově již v 9:30 místo 10:30, nedělní spoj odjíždí z Klatov v 14:30 místo 16:00, nedělní spoj 52 z Chudenic do Klatov pojede v 16:45

Tachovsko
Na lince 490350 Stříbro-Zhoř úprava jízdních dob.
Spoji 15 linky 490660 Tachov-Bor-Stříbro-Plzeň změněna jízdní doba, sobotní spoj jede o deset minut později (6:50 z Tachova).
U ranních spojů 8 a 6 linky 490740 Bor-Rozvadov úprava jízdních dob kvůli zlepšení návaznosti v Boru.
Na lince 490860 Planá-Lestkov-Bezdružice posun spojů 12 a 14 z Bezdružic (nově odjezd 13:37)

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 11. 6. 2017
(název souboru zmeny_cerven2017.xls, velikost 44 kB)

Jízdní řády všech linek


Změna v MHD Stříbro

V neděli 11. června 2017 vyjela MHD Stříbro podle nového jízdního řádu.
Úprava linky 496380 MHD Stříbro: - žel.stanice-náměstí - Brožíkova ul. - Západní předměstí - Stříbro,Průmyslová se týká především zlepšení obsluhy zastávky Stříbro,Průmyslová, tj. zejména pro dopravu zaměstnanců do areálu firmy RSF Elektronik.

První ranní spoj nově obslouží také zastávky Stříbro,stadion, Stříbro,Brožíkova, Stříbro,Gymnázium a dojede až do zastávky Stříbro,Průmyslová. Autobusy odjede ihned (4:59) nazpět do města jako spoj č. 4.

Pro cestující je opět k dispozici i aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Více o MHD ve Stříbře


Uzavírka Plánice

Doplněno 3. 7. 2017:
Uzavírka je prodloužena až do 4. 8. 2017 a platí nové navazující výlukové jízdní řády pro linky 433650 Sušice-Nalžovské Hory-Plánice-Žinkovy-Plzeň, 434120 Pačejov,Pačejov-nádraží-Myslív-Plánice-Klatovy, 440606 Plzeň-Žinkovy-Neurazy-Plánice, 450605 Nepomuk-Plánice-Klatovy a 450607 Nepomuk-Neurazy-Plánice

V termínu 5. 6. až 5. 7. 2017 probíhá uzavírka silnice II/187 při akci "Uzavírka Nepomucké ulice v Plánici", přičemž autobusy pojedou po objízdné trase přes Nicov a Lovčice do obce Kvasetice, kde se otočí nazpět.

Výlukové jízdní řády platí pro linky 433650 Sušice-Nalžovské Hory-Plánice-Žinkovy-Plzeň, 434120 Pačejov,Pačejov-nádraží-Myslív-Plánice-Klatovy, 440606 Plzeň-Žinkovy-Neurazy-Plánice, 450605 Nepomuk-Plánice-Klatovy a 450607 Nepomuk-Neurazy-Plánice.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Doprava autobusy na akci Bahna 2017

Akce Bahna Ve spolupráci s organizátorem zajistí v sobotu 10. června 2017 společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. dopravu na tradiční akci Bahna ve vojenském újezdu Strašice.
K cestě na tuto hojně navštěvovanou přehlídku bojové techniky bude možné použít dvě autobusové linky 470380 Plzeň-Rokycany-Dobřív-Strašice,Vojenský Újezd,Brdy470390 Radnice-Lhota pod Radčem-Mýto-Strašice,Vojenský Újezd,Brdy.

Pro dopravu z Plzně na Bahna je vhodné použít spoje v 7:30 a 8:00 hodin z Centrálního autobusového nádraží (stanoviště č. 14). Nazpět do Plzně pojedou spoje v 17:40 a 18:00. Autobusy po trase zastaví také v Rokycanech a Dobřívi.
Dále bude vedeno celkem 7 párů spojů přímo z/do Rokycan. Časové polohy jednotlivých spojů umožňují návaznost na vlaky od Prahy.
Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé severovýchodní části okresu Rokycany. Přímé autobusy pojedou ráno ve směru od Radnic, odpoledne po 16. hodině nazpět.

Navíc během celého dne zajištěna kyvadlová doprava každých 5 až 10 minut ze záchytných parkovišť v Dobřívi (zastávka Dobřív,chaty) a ve Strašicích (zastávka Strašice,ObÚ). Na linkách platí zvláštní ceník jízdného, který nabízí jednosměrné jízdenky. Jedno dítě do 6 let jede zdarma (druhé a další pak za poloviční jízdné), dítě 6 až 15 let za poloviční jízdné, stejně tak jako pes na vodítku.

Ke stažení: jízdní řád Plzeň - Rokycany - Dobřív - Bahna
(název souboru 470380.pdf, velikost 11 kB)
jízdní řád Radnice - Mýto - Strašice - Bahna
(název souboru 470390.pdf, velikost 15 kB)
ceník jízdného
(název souboru cenik_bahna2013.pdf, velikost 50 kB)

Více informací a podrobný program na www.bahna.eu


Uzavírka Zahořany

Doplněno 3. 7. 2017:
V rámci další etapy prací jezdí autobusy od 3. 7. až do 30. 9. 2017 podle nových výlukových jízdních řádů a tentokráte se dotkne uzavírka linek: 400030 Domažlice-Koloveč, 400080 Domažlice-Zahořany-Kdyně a 400400 Kdyně-Plzeň.

Kvůli rekonstrukci komunikace a kanalizace v obci Zahořany na Chodsku dojde k omezení autobusové dopravy. V rámci I. etapy uzavírky silnic III/1836 a III/1839 v období 29. 5. až 9. 7. 2017 pojedou vybrané linky podle výlukových jízdních řádů, některé dle stálých jen s drobnou změnou.

Výlukové jízdní řády pro tuto etapu platí pro linky 400030 Domažlice-Koloveč a 400380 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov.

Zastávka Milavče,Radonice,ovčín je po dobu rekonstrukce zrušena. Zastávka Zahořany,Sedlice,rozc.0.8 na silnici III/1835 je přesunuta na stejnojmennou zastávku na silnici III/1839 u ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o.

Omlouváme se cestujícím za možné potíže a děkujeme za pochopení!


Omezení v Boru

Při realizaci akce "Zvýšení dopravní bezpečnosti v sídelní části města Bor" dojde v termínu od 22. 5. do 30. 7. 2017 k uzavírce slince III/19854.

Autobusy pojedou po objízdné trase ulicemi Přimdská - náměstí Republiky - Ruska. Po dobu rekonstrukce bude zrušena obsluha zastávky Bor,u kina.
Jako náhradní poslouží zastávka Bor,ZŠ.

Zasaženy budou pravidelné autobusové linky naší společnosti č. 490662 Bor-Stříbro, 490670 Bor-Staré Sedlo, 490710 Bor-Stráž-Bor a 490740 Bor-Rozvadov.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Staňkov

Doplněno 20. 9. 2017:
Z důvodu včasného neukončení stavebních prací platí od 21. do 30. 9. 2017 navazující výlukové jízdní řády pro linky 400180 Horšovský Týn-Puclice-Staňkov-Staňkov,Krchleby-Buková, 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň, 400380 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov, 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov
Linka 440658 Plzeň-Zbůch-Merklín-Holýšov navíc obsahuje i zajížďku kvůli uzavírce mezi Merklínem a Kloušovem.

Doplněno 6. 9. 2017:
Pro linku 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň platí nový výlukový jízdní řád. Opoždění víkendového spoje č. 35 o 25 minut tj. nově ve 13:25 z Domažlice,Poděbradova do Plzně.

Doplněno 11. 8. 2017:
Vlivem ukončení jiné uzavírky v Kloušově u Merklína platí od 14. srpna pro linku 440658 Plzeň-Zbůch-Merklín-Holýšov nový výlukový jízdní řád.

Z důvodu uzavírky komunikace II/185 při rekonstrukci silničního mostu ev.č. 185-001 ve Staňkově pojedou v období 15. 5. - 20. 9. 2017 dotčené autobusové linky dle výlukových jízdních řádů.

Jedná se o pravidelné linky č. 400180 Horšovský Týn-Puclice-Staňkov-Staňkov,Krchleby-Buková, 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň, 400380 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov, 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov a 440658 Plzeň-Zbůch-Merklín-Holýšov.

Na lince 400180 pojedou spoje od Horšovského Týna pouze do zastávky Staňkov,nám., spoje od Krchleb pouze do zastávky Staňkov,žel.st.
V případě linky 400320 spoje 101a 102, jež jsou náhradouza vlak, vynechají ve své trase zastávku Staňkov,žel.st..
Spoje linky 400380 pojedou vždy přes Horní Kamenici, přičemž spoj 3 bude zajištěn v pozdějším čase autobusem z linky 400160 spoj 10 z Holýšova.
Linka 432020 bude ukončena v zastávce Staňkov,žel.st., spoje do Holýšova pak budou vedeny vždy přes Horní Kamenici, spoj 10 bude zrušen a spoj 17 uspíšen.
U linky 440658 budou spoje vedeny po objízdné trase a nebudou obslouženy zastávky Staňkov,nám. a Ohůčov (obsluhu zajistí linka 400320).

Omlouváme se za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Školní akce s linkovými autobusy 2017

V rámci výuky na školách se rozhodnete pro návštěvu nějakého cíle nebo akce, na které nelze dojít pěšky a nechce se Vám objednávat zvláštní autobus. Vždyť tady jezdí linka a my se můžeme svézt.
Myšlenka to není špatná, ale má svoje úskalí. Autobus vozí zpravidla pravidelné cestující a když přijde 30 školáků se dvěma učitelkami může vzniknout problém pro další cestující na lince. Nebudou mít kam nastoupit, protože bude autobus již plný.

Jak této situaci předejít u spojů ČSAD autobusy Plzeň a.s.? Nejlépe se nejdříve zeptat dopravce, zda se do autobusu skupina vejde. V záhlaví jízdního řádu je vždy uveden kontaktní telefon, na kterém je to možné zjistit.
Pokud je odpověď kladná tj. autobus má volnou přepravní kapacitu vyvstane další problém. Ne všechny děti mají průkazku dopravce pro prokázání věku dítěte do 15 let tzv. totoženku. Ta je nutná pro získání poloviční ceny jízdného.
Naše firma proto zavedla službu pro školy. Jedná se o hromadný průkaz pro prokázání věku dítěte do 15 let při nákupu jízdenek na našich autobusových linkách při pořádání krátkých školních výletů či cestách na různé kulturní či sportovní akce.

  Jak vlastně postupovat, když se rozhodnete pro tento druh dopravy?
 1. Sestavíte seznam účastníků akce mladších 15 let.
 2. Seznam předložíte řediteli školy k ověření - razítko školy a podpis.
 3. Při nástupu do autobusu seznam předložíte řidiči a sdělíte cílovou zastávku.

Pro zjednodušení Vaší práce je k dispozici tabulka, kterou si stačí vyplnit v počítači nebo po vytištění ručně hůlkovým písmem a opatřit razítkem a podpisem ředitele školy.

Formulář lze využít také při zakoupení jízdenek s místenkou případně elektronické jízdenky v systému a prodejních kancelářích AMSBUS. Cena místenky je zdarma.
Formulářem se prokážete buď u místenkové pokladny a u řidiče autobusu, případně pracovníka přepravní kontroly.

Ke stažení: Formulář Seznam účastníků akce mladších 15 let
(název souboru seznam_zaci.xls, velikost 37 kB)


Změny v dopravě během
Slavností svobody v Plzni

Konání tradičních Slavností svobody v Plzni přinese v neděli 7. května 2017 také přehlídku vojenských historických vozidel CONVOY OF LIBERTY, která způsobí řadu dopravních omezení či úplným uzavírkám vybraných ulic.
Z uvedeného důvodu bude u naší společnosti omezena především bezplatná linka T1 do Nákupního centra Plzeň.

Linka č. 445101 CAN Husova - Na Švabinách (linka T1) pojede v době od 9:30 do 13:25 ze zastávky CAN Husova objízdnou trasou (Přemyslova - Jízdecká - Tyršova - Sirková) rovnou do zastávky Hlavní nádraží. V opačném směru v obráceném pořadí.
Omezení se tedy dotkne spojů 9, 11, 13 ,15 (směr Na Švabinách) a 14, 16, 18, 20 (směr CAN Husova)

Po uvedenou dobu tak nebudou obousměrně obsluhovány zastávky Sady Pětatřicátníků, U Práce, MrakodrapPařížská.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Merklín-Kloušov

Doplněno 24. 7. 2017:
Uzavírka je prodloužena až do 13. 8. 2017. Pro linky 400290 Koloveč-Merklín-Stod-Plzeň a 450659 Buková-Merklín-Stod platí nové navazující výlukové jízdní řády.
Linky 400400 Kdyně-Plzeň a 440658 Plzeň-Zbůch-Merklín-Holýšov jezdí již podle výlukových jízdních řádů v souvislosti s uzavírkou v Zahořanech resp. ve Staňkově.

Kvůli rekonstrukci mostu ev.č. 183-010 dojde k úplně uzavírce silnice II/183 mezi Merklínem a Kloušovem. V období od 3. 5. do 28. 7. 2017 pojedou dotčené autobusové linky podle výlukových jízdních řádů.

Uzavírka zasáhne linky 400290 Koloveč-Merklín-Stod-Plzeň, 400400 Kdyně-Plzeň, 440658 Plzeň-Zbůch-Merklín-Holýšov a 450659 Buková-Merklín-Stod.
Upozorňujeme cestující na prodloužení jízdních dob. Vlivem objízdné trasy bude zastávka Merklín,Kloušov,rozc.1.0 zcela bez obsluhy.

Omlouváme se cestujícím za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka ve Vranovicích na Rožmitálsku

Z důvodu úplné uzavírky silnice I/18 v obci Vranovice na trase z Rožmitálu pod Třemšínem do Příbrami kvůli rekonstrukci mostu ev.č. 18-001 pojedou linkové autobusy v období od pondělí 24. 4. do cca 31. 8. 2017 dle výlukových jízdních řádů.

V případě naší společnosti se omezení týká dálkové linky 440555 Plzeň-Rožmitál p.Tř.-Příbram, která je zároveň od soboty 29. 4. 2017 provozována v rozšířeném režimu včetně přepravy jízdních kol ve vleku jako tzv. Brdský cyklobus.

Vlivem objízdné trasy dojde k prodloužení doby jízdy o cca 15 minut a vynechání zastávek Sedlice,Hoděmyšl, Vranovice, Vranovice,dvůr a Láz,Jamky.

Naopak na náhradní cestě jsou zařazeny zastávky Třebsko a Vysoká u Příbramě.
Především druhá jmenovaná je pro cestující také turisticky zajímavá, protože nejen cestující z Plzeňska mají jedinečnou příležitost navštívit přímou autobusovou linkou zdejší zámek, památník Antonína Dvořáka či nedaleké Rusalčino jezírko.

Více podrobností k Brdském cyklobusu v sezóně 2017: www.csadplzen.cz/brdy


Vejprnická pouť ovlivní provoz linek 55 a 66

Autobus SOR NB 12 ve VejprnicíchVe dnech 22. (sobota) a 23. dubna (neděle) 2017 se koná tradiční Vejprnická pouť, při které dojde k úplné uzavírce vybraných ulic a ovlivní tak provoz autobusových linek 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná a 440066 Plzeň,CAN - Plzeň,Křimice - Vejpnice.

Z uvedeného důvodu nebude po celý víkend obsluhována zastávka Vejprnice,Náves. Jako náhradní poslouží nedaleká zastávka Vejprnice.

Spoje, které dle pravidleného jízdního řádu v zastávce Vejprnice,Náves začínají či končí, budou provozovány následovně:

U linky 55 budou spoje č. 51, 50, 57 a 56 vedeny z Plzně až do zastávky Tlučná,konečná a opačně, a to včetně obsluhy nácestných zastávek Tlučná,U zahradníka, Tlučná,ZŠ a Tlučná,konečná.

Níže přinášíme časové polohy obsluhy jednotlivých zastávek u dotčených spojů během pouťové soboty a neděle.

Od Plzně dle pravidelného JŘ a následně:
Zastávka Spoje
51 57
Vejprnice 7:48 11:48
Tlučná,U zahradníka 7:51 11:51
Tlučná,ZŠ 7:53 11:53
Tlučná,konečná 7:55 11:55

Odjezdy z Tlučné a následně dle pravidelného JŘ do Plzně:
Zastávka Spoje
50 56
Tlučná,konečná 8:04 12:04
Tlučná,ZŠ 8:06 12:06
Tlučná,U zahradníka 8:08 12:08
Vejprnice 8:12 12:12

Vzhledem k obvyklé praxi, že již v předvečer poutě tj. v pátek 21. 4. dochází na vejprnické návsi a přilehlém okolí k rozsáhlým přípravám, může docházet ke zpožďování spojů linek 55 a 66, případně k nemožnosti zcela obsloužit zastávku Vejprnice,Náves.
Pro zajištění bezproblémové přepravy doporučujeme také v tomto období využívat přednostně zastávku Vejprnice (před obecním úřadem).

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Únehle

Z důvodu uzavírky silnice při rekonstrukci mostu ev.č. 193-016 v obci Únehle pojedou v období 18. 4. - 31. 8. 2017 autobusové linky dle výlukových jízdních řádů.

Omezení se týká linek 490340 Stříbro-Pernarec-Ostrov u Bezdružic-Budeč a 490390 Stříbro-Trpísty-Pernarec
Upozorňujeme cestující na prodloužení jízdních dob a změny časových poloh u jednotlivých spojů.

Omlouváme se za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Příkosice

Kvůli uzavírce železničního přejezdu P 1228 v Příkosicích (první přejezd od Mirošova) od 11. 4. do 13. 4. 2017 dochází k upravě provozu autobusových linek 470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň a 470330 Rokycany-Mirošov-Příkosice-Skořice-Borovno.

Linka 470260:
spoj 4 bude ze zastávky Mirošov pokračovat do Příkosic,hor. přes Skořice, zastávka Mirošov,Myť,u vodojemu zrušena bez náhrady;
spoj 5 bude ze zastávky Příkosice,hor. pokračovat do Štítova a odtud do Mirošova přes Skořice, zastávka Mirošov,Myť,u vodojemu zrušena;
spoj 13 bude ze zastávky Příkosice,hor. uspíšen na odjezdu o 15 min. (odjezd v 16:05) a bude veden přes Štítov, zastávka Mirošov,Myť,u vodojemu zrušena.

Linka 470330:
spoj 4 bude veden z Vísek do Štítova a dále do Příkosic, kde se otočí a bude pokračovat zpět přes Vísky do Trokavce, přes Skořice do Mirošova (AZ Štítov a Příkosice budou obslouženy od Vísek), Mirošov,Myť,u vodojemu zrušena bez náhrady;
(nové odjezdy Štítov 6:55, Příkosice 7:00, Vísky 7:04, Trokavec,rozc.1.0 7:06, Skořice 7:12, Skořice,Strnadův Mlýn 7:16, Mirošov,Myť,rozc.0.7 7:18, Mirošov,rozc.0.3 7:21, Mirošov 7:25/7:27);
spoj 5 bude veden z Mirošova přes Skořice do Příkosic a Štítova,rozc.1.0 pouze pro výstup. Jinak bude spoj veden pouze do Vísek, a to spojnicí z Pančavy (silnice III/1778) s vyústěním na silnici III/1783 (mezi Vískami a Štítovem) a dále bude pokračovat do Vísek a Trokavce.

Po objízdné trase předpokládáme zpoždění cca 15 minut. Dopravce nenese žádnou zodpovědnost za pozdní příjezdy autobusů a nezajištění návazností v důsledku uzavírky.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Omezení provozu bezplatných linek T1 a T2
ve státní svátky 17. dubna a 8. května

TESCObusy Dle nařízení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se ve státní svátky 17. dubna (velikonoční pondělí) a 8. května 2017 uzavřou obchody s prodejní plochou nad 200 m2 tj. rovněž také hypermarket TESCO extra a celé Obchodní centrum Plzeň na Rokycanské třídě.

Z uvedeného důvodu dochází v těchto dnech k zastavení provozu bezplatných linek MHD Plzeň č. 445101 (T1) CAN Husova-Na Švabinách a 445102 (T2) Na Švabinách-Slovany-Na Švabinách.

Pro cestující je k dispozici nová aplikace s jízdními řady MHD do mobilu.

Bližší informace o bezplatné dopravě TESCO


Řidiči ČSAD autobusy Plzeň se ke stávce nepřipojí

Vážení cestující, vážení zákazníci,

veškerá doprava zajišťovaná společností ČSAD autobusy Plzeň a.s. proběhne ve čtvrtek 6. dubna 2017 bez omezení.

Naši řidiči se ke stávce řidičů linkových autobusů kvůli nízkým mzdám nepřipojí, případně pouze jednotlivě, a to navíc jen symbolickou formou (letáčky ve vozech či oděni do výstražné vesty apod.), aby morálně podpořili své kolegy z jiných oblastí Česka.


Uzavírka Pernarec

Úplná uzavírka komunikací v obcí Pernareci při realizaci kanalizačních stok a provádění domovních přípojek pojedou v období 4. 4. - 21. 6. 2017 autobusové linky 460160 Ostrov u Bezdružic-Pernarec-Město Touškov-Plzeň a 490650 Bezdružice-Konstantinovy Lázně-Plzeň po změněných trasách dle výlukových jízdních řádů.

Z výše uvedeného důvodu jsou pozměněny časové polohy u všech spojů.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka mostu Předslav

Doplněno 3. 7. 2017:
Uzavírka je prodloužena až do 31. 7. 2017 a platí nové navazující výlukové jízdní řády pro linky 432070 Klatovy-Újezd-Plánice432080 Klatovy-Měčín-Radkovice-Petrovice.

Kvůli rekonstrukci mostu ev.č. 117-035 u obce Předslav pojedou v termínu 3. 4. - 3. 7. 2017 autobusové linky 432070 Klatovy-Újezd-Plánice432080 Klatovy-Měčín-Radkovice-Petrovice odklonem dle výlukových jízdních řádů .

Spoje pojedou ze zastávky Bolešiny,Újezdec,rozc.1.0 objížďkou po silnici II/191 přes Újezdec na křižovatku se silnicí III/11762, kde odbočí vlevo a dojedou přes Měcholupy do obce Předslav.
Zde se otočí a dále pojedou ve své trase. Zastávky Předslav,u ZDBolešiny,Újezdec,rozc.1.0 budou po dobu rekonstrukce zrušeny bez náhrady.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka mostu Balkovy

Doplněno 3. 7. 2017:
Uzavírka je prodloužena až do 31. 7. 2017 a platí nový navazující výlukový jízdní řád linky 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov.

Z důvodu uzavírky při rekonstrukci mostu 185-006 před obcí Balkovy v termínu 3. 4. - 3. 7. 2017 pojede linka 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov dle výlukového jízdního řádu.

Spoje 7, 34 a 62 pojedou z Dolan po silnici III/1841 do Výrova, zde odbočí vlevo na silnici II/184 a dojedou přes obec Chlumská do Chudenic. Konečnou zastávkou pro spoj 7 bude zastávka Chudenice,nám. Spoje 34 a 62 pojedou po shodné objízdné trase jen v opačném směru. Počáteční zastávkou bude zastávka Chudenice,,u školy.
Zastávky Dolany,Balkovy; Chudenice,Slatina,rozc.1.5Chudenice,Slatina budou po dobu rekonstrukce zrušeny. Zastávka Dolany,u has.zbroj. bude nahrazena zastávkou Dolany,náves.

Spoje 6, 35 a 45 pojedou z Dolan do Chudenic po shodné objízdné trase. Následně budou pokračovat po silnici III/1845 do obce Slatina, zde odbočí na silnici II/185, dojedou do Lučic a dále budou pokračovat ve své trase.
Zastávka Dolany,u has.zbroj. bude nahrazena zastávkou Dolany,náves. Zastávka Chudenice,zámek Lázeň bude nahrazena zastávkou Chudenice,Lučice. Zastávky Dolany,BalkovyChudenice,Slatina,rozc.1.5 budou zrušeny, cestující využijí spojů 8, 37 a 47.

Spoj 4 bude po dobu uzavírky začínat v zastávce Chudenice,Slatina, odkud pojede po silnici III/1845 do Chudenic a dále bude pokračovat po shodné objízdné trase přes obec Chlumská jako spoje 34 a 62.
Zastávka Dolany,u has.zbroj. bude nahrazena zastávkou Dolany,náves. Zastávky Dolany,BalkovyChudenice,Slatina,rozc.1.5 budou zrušeny, cestující využijí spoje 2. Zastávka Chudenice,Slatina bude přemístěna k prostoru u č.p. 2.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Mimořádná změna jízdních řádů
od 2. dubna 2017

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň K termínu 2. dubna 2017 byl Krajským úřadem Plzeňského kraje vyhlášen mimořádný termín změn jízdních řádů v linkové dopravě.

U linky č. 440444 Plzeň-Horšovský Týn-Bělá nad Radbuzou-Přimda tzv. Cyklobus Český les dochází k prodložení spoje č. 5 až do zastávky Přimda a především spoj č. 2 do Plzně bude nově veden již ze zastávky Přimda (v 16:50).

Nově platí také jízdní řady linek 440606 Plzeň-Žinkovy-Neurazy-Plánice a 450551 Nebílovy-Chlum-Střížovice-Plzeň.
Dopolední spoj v 11:20 z Chválenic do Plzně nově po trase Chválenice,ObÚ – Nezbavětice – Losiná. Spoj tak vynechá zastávku Chválenice,garáž ČSAD z důvodu problémového otáčení autobusu.

Jízdní řády všech linek od 2. 4. 2017


Dočasné přemístění zastávky Tlučná,konečná

Zastávka Tlučná,konečná s linkou 55 Havarijní opravy inženýrských sítí v obci Tlučná v ulici V Rybníčkách přináší dočasné přemístění autobusové zastávky Tlučná,konečná.
V termínu od pondělí 27. 3. 2017 od 10 hodin do ukončení prací v pátek 31. 3. 2017 do cca 10 hodin bude zastávka přemístěn do ulice Pankrácká ihned za křižovatku s ulicí V Rybníčkách.

Toto omezení se dotkne pouze provozu linky 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná.
První spoj, který obslouží náhradní zastávku bude č. 107 od Plzně resp. č. 108 v 10:08 z Tlučné do Plzně.

Cestujícím se velice omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Provoz nočních linek při změně času

Noční linka N55 v zastávce Plzeň,Makodrap V noci z 25. 3. na 26. 3. 2017 dojde ve 2:00 hod. středoevropského (zimního) času k posunu o 1 hodinu dopředu na "letní" čas tj. 3:00 hod.
Tento časový posun zasáhne do provozu nočních linek N91 a N92.

Spoje noční linky č. 450091 (N91) Přeštice-Dobřany-Plzeň pojedou následovně. Spoj č. 1 odjezd ze zastávky Přeštice,nám. standardně v 0:05 hodin, příjezd do cílové zastávky Plzeň,CAN 0:55 hod.
Opačným směrem odjíždí autobus po spoji č. 2 z Plzeň,CAN ve 2:00 hodin v čase dle zimního času resp. 3:00 hodin letního času. Další zastávky budou pochopitelně oproti běžnému jízdnímu řádu obslouženy s hodinovým odstupem.

Stejně tak linka č. 440092 (N92) Plzeň-Štěnovice-Žákava-Blovice pojede kontinuálně dle časových údajů zimního času.
Ze zastávky Plzeň,Mrakodrap vyjede v 1:35 hodin, od zastávky Čižice (2:01 zimního času resp. 3:01 letního) budou pochopitelně oproti běžnému jízdnímu řádu obslouženy s hodinovým rozdílem. Tj. nazpět z Blovic pojede autobus ve 3:40 minut letního SEČ.

Noční linka 460055 (N55) Nýřany-Tlučná-Vejprnice-Plzeň vzhledem k časovým polohám v jízdnímu řádu před 2:00 hod. pojede pochopitelně dle zimního (starého) času.


Uzavírka most Liblín

Doplněno 13. 7. 2017:
Uzavírka je prodloužena až do 16. 7. 2017 včetně.

V rámci rekonstrukce silnice II/232 Břasy - Liblín je od 21. března 2017 uzavřen most v obci Liblín přes řeku Berounku.
Z tohoto důvodu je pro autobusové linky 440020 Plzeň-Liblín a 460730 Kralovice-Liblín přemístěna zastávka Liblín.

Zastávka (točna) je přesunuta do provizorní polohy na severní předpolí mostu (strana od Kozojed) k č.p. 50 a přístup přes most je pouze pro pěší.
Předpokládané omezení potrvá až zhruba do 2. července 2017.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Kasejovice - Hradiště

Doplněno 19. 7. 2017:
Z důvodu dřívějšího ukončení stavebních prací pojedou autobusové linky 450604 Kasejovice-Hradiště-Kasejovice a 440615 Plzeň-Nepomuk-Lnáře od čtvrtka 20. 7. 2017 již podle běžných jízdních řádů.

Doplněno 31. 3. 2017:
Od neděle 2. dubna 2017 dochází ke změně provozu autobusových linku kvůli uzavírce mezi Kasejovicemi a Hradištěm. Podle nového výlukového jízdního řádu jezdí linka 450604 Kasejovice-Hradiště-Kasejovice a nově také 440615 Plzeň-Nepomuk-Lnáře.
Ranní spojení z Lnářů do Kasejovic nově zajistí linka 450604 (odjezd Lnáře 7:15, příjezd Kasejovice,nám. 7:23), odpolední spojení po třetí hodině opět linka 450604 (odjezd Kasejovice,nám. 15:35, Lnáře 15:42). Jsou zrušeny spoje v 7:23 z Kasejovic do Lnářů a zpět v 15:30. Zároveň je na spojích snížena cena na původní úroveň před uzavírkou.

Z přičiny nesjízdnosti silnice č. III/02015 mezi Kasejovicemi a Hradištěm jezdí od pondělí 13. března 2017 do odvolání autobusová linka 450604 Kasejovice-Hradiště-Kasejovice objízdnou trasou přes Lnáře dle výlukového jízdního řádu.

Z důvodu delší jízdní doby jsou vybrané spoje uspíšeny. Zastávka Kasejovice,koupaliště nebude obsluhována.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé obtíže a děkujeme za pochopení!


Uzavírka v Plzni, Letkovské ulici

Kvůli rekonstrukci Letkovské ulice v plzeňském Božkově dojde k její úplné uzavírce od středy 15. 3. 2017. Předpokládané omezení potrvá až do září 2017.

Z uvedeného důvodu pojede dle výlukového jízdního řádu autobusová linka 450554 Starý Plzenec-Lhůta-Plzeň, jejíž trasa a zastávky se v Plzni po dobu objížďky významně změní.

Většina spojů bude vedena po Rokycanské třídě a kromě zastávky Plzeň,CAN bude obsluhovat zastávky Plzeň,Hlavní nádraží (ve směru z města z odjezdového stání P2), Plzeň,Pietas a Plzeň,Ústřední hřbitov (směr z Plzně) resp. Plzeň,U Václava (pro směr CAN).

Výjimku tvoří školní spoje v 7:00 ze zastávky Mokrouše,garáž ČSAD a v 13:45 z Plzeň,CAN, které pojedou téměř tradiční trasou přes zastávky Plzeň,Radobyčická, Plzeň,Železniční a Plzeň,Částkova.

Zastávka Plzeň,K Bukové bude po dobu výluky zcela bez obsluhy!

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!

Ke stažení: Leták uzavírka Plzeň,Letkovská
(název souboru letak_uzavirka_plzenletkovska_20170315.pdf, velikost 393 kB)


Dostupná Šumava 2017

Dostupná Šumava, foto Ing. Mareš Informace pro zájemce (cestující) projektu Dostupná Šumava 2017.
Projekt Dostupná Šumava 2017 je v současnosti v závěrečné fázi připrav. V letošním roce se bude jezdit po osvědčené trase z předchozích let, která je vedena na Modravsko, Kvildsko a Borovoladsko. Cena zájezdu zůstala rovněž ve stejné výši.
Dostupná Šumava umožňuje osobám v důchodového věku a zájemcům s omezenou pohyblivostí navštívit formou autobusového zájezdu zajímavá místa na území Národního parku Šumava.

Zahájení příjmu rezervací bude od pondělí 20. března 2017 od 7:00 hodin, a to na telefonním čísle 376 524 541 (pracovní dny 7 - 14 hodin).

Podzimní termíny zůstávají s návštěvou Poledníku, ale v jarním období bude nahrazen Chalupskou slatí. Oblíbený Březník zachován v jarních i podzimních termínech.
Výchozími zastávkami jsou v úterý a čtvrtek areál ČSAD v Sušici a Sušice,žel.st. (stanoviště č. 9) a ve středu Vimperk,autobusové nádraží.

Zájezdy se konají mimo hlavní turistickou sezónu v měsících květen, červen (16. 5. - 29. 6. 2017), září a říjen (5. 9. - 31. 10. 2017).
Cena zájezdu činí z obou výjezdních míst jednotných 300,- Kč za osobu. Cena zahrnuje dopravu a průvodce. Počet míst v autobuse 33.

Více podrobností k projektu Dostupná Šumava


Úpravy jízdních řádů
linek 55, 66 a N55

Kloubový autobus SOR NB 18 U příležitosti celostátní změny jízdních řádů veřejné linkové dopravy ke dni neděle 5. března 2017, dochází k úpravám také u linek 55, 66 a N55 v objednávce obcí Vejprnice a Tlučná.
Děje se tak na základě poznatků a přání cestujících po prosincovém zavedení nové linky 66 přes Křimice a s tím spojených úprav zbývajících linek.

U linky 440066 Plzeň,CAN - Plzeň,Křimice - Vejpnice jsou zkráceny jízdní doby dle skutečnosti, drobné posuny odjezdů a příjezdů (do 5 minut) v návaznosti na "vejprnické spoje" linky 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná.

Ráno je zrušen spoj 91 linky 55 v 5:00 do Tlučné a zpět v 5:20 se zkracuje do Vejprnic s odjezdem v 5:15 (minimální využití).
Naopak odpoledne prodloužen spoj ve 14:30 až do Tlučné (mimo Čampuli) a zpět.

Dále se otáčí směr spoje v 10:40 z Plzně (nově 55 do Vejprnic a 66 zpět).
Školní spoje 37 a 7 ve směru Tlučná nezajíždí do zastávky Vejprnice,Náves (malá kapcita obratiště a časová úspora)

Některé další drobně změny: spoj 93 v 6:18 z Plzně pojede už v 6:10 (zpět v původním čase).
Ruší se ranní spoj 460055 N55 ve 4:35 od Mrakodrapu (minimální využití), autobus bude vypraven z CANu ve 4:40 do Tlučné.

K dispozici jsou pro cestující jízdní řády v různých formátech a formách včetně zastávkových či skládacího letáčku.
Ke stažení je rovněž aplikace s jízdními řady do mobilu.

Ke stažení: Kompletní přehled změn u linek 55+66+N55
(název souboru zmeny_vt_brezen2017.xls, velikost 40 kB)


Přehled březnových změn jízdních řádů

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Od neděle 5. března 2017 vstupují v platnost změny v jízdních řádech vybraných autobusových linek v rámci I. celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy.

Na jižním Plzeňsku se upravuje několik linek. Spoj 22 linky 440606 převeden na linku 450551 Nebílovy-Chlum-Střížovice-Plzeň jako spoj 15 a zajede nově do Nezbavětic.
Spoje 7, 1, 2, 16 linky 450661 Vstiš-Chlumčany-Dobřany obslouží také zastávku Dobřany,žel.st. (některé převeden z původní linky 450558 Vstiš-Dobřany-Plzeň).

Dálková linka 431300 Klatovy-Plzeň-Praha nově obslouží zastávku Přeštice,u hřbitova (všechny spoje do/z Klatov). navíc vybrané odpolední a večerní spoje z Plzně do Přeštic prodlouženy z náměstí do této zastávky.
U linky 450654 Přeštice-Lužany uspíšeny spoje 1 a 2 pro zajištění přípoje na Plzeň.

Úpravy se dočkají spoje v Horní Bříze (objednávka města), které zajišťují spojení mezi středem města (zastávka Horní Bříza,sídliště) a oblastí u vlakového nádraží (Horní Bříza,žel.st.) s mezistávkou na autobusovém nádraží.
Nově po lince 460200 Horní Bříza-Hromnice,Chotiná mohou cestující využít spoje 102 (nově v 9:05) a 104 (v 16:00), jenž v pracovní dny dovezou občany do města za nákupy, k lékaři, na úřad atd.
V opačném směru mohou využít nově prodloužený spoj 32 od Plzně z linky 460031 Trnová-Horní Bříza-Plzeň (v 9:00 ze sídliště) a spoj 26 (10:08 ze sídliště). Odpoledne pak spoj 8 téže linky (16:42 ze sídliště).

V případě Klatovska zastaví spoje 1 a 3 linky 432101 Klatovy-Tajanov-Beňovy-Klatovy,,Vídeňská i v zastávce Klatovy,Tylovo nábř..
Linka 432030 Klatovy-Plánice-Nalžovské Hory-Horažďovice spoj 6 odbaví také v zastávce Plánice,Křížovice,rozc.1.6

Zlepšena bude rovněž obsluha Lhoty u Stříbra. Ve dny školní výuky zajede do zastávky Stříbro,Lhota spoj 4 linky 490370 Stříbro-Kostelec-Skapce.
Dále nový prázdninový spoj 3 do Lhoty po lince 490440 Stříbro-Kladruby.

U linky 470240 Liblín-Radnice-Břasy-Chrást-Plzeň spoj 36 opožděn odjezd o 30 minut kvůli dopravě dětí ze školy a ještě změna trasování, kdy bude veden ze zastávky Radnice,ZŠ, a obslouží také Tč. 4 Lhotka u Radnic a Tč 3. Bujesily, Tč. 2 Liblín,Horní Liblín.
Tyto zastávky naopak vynechá spoj 6.

Proběhnou také úpravy na linkách 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná, 440066 Plzeň,CAN - Plzeň,Křimice - Vejpnice a noční 460055 Nýřany-Tlučná-Vejpnice-Plzeň (N55) v objednávce Vejprnic a Tlučné. Více v samostatném článku výše.

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 5. 3. 2017
(název souboru zmeny_brezen2017.xls, velikost 34 kB)

Jízdní řády všech linek


Omezení v Chotěšově

Doplněno 5. 6. 2017:
Od 20. května až do cca 30. června 2017 probíhá 5. etapa prací na průtahu I/26.
Zastávky Chotěšov,žel.st. jsou opět přemístěny, a to od původní trvalé zastávky o zhruba 200 metrů ve směru k Plzni mezi čp. 243 a 244 (pro směr Stod) resp. před čp. 266 (pro směr Plzeň).

Od úterý 7. 2. 2017 byla zahájena další etapa stavebních práci v Chotěšově na silničním průtahu I/26. V rámci ní došlo opět k přesunutí autobusových zastávek. Omezení mají trvat do cca 24. 3. 2017 v závislosti na klimatických podmínkách.

Zastávky Chotěšov,žel.st. jsou přemístěny od původní trvalé zastávky o zhruba 200 metrů ve směru k Plzni mezi čp. 243 a 244 (pro směr Stod) resp. před čp. 266 (pro směr Plzeň). Stavitel zajistí osazení náhradních označníků.

Kvůli stavební činnosti dochází k dopravním komplikacím a silničním zácpám a tím zpožďování autobusových spojů. Proto nemůžeme jako dopravce garantovat doby uvedené v jízdních řádech, obzvláště s ohledem na dojezdové časy v přestupních místech (Plzeň,CAN, Praha,ÚAN Florenc aj.).

Omlouváme se velice za možné obtíže a děkujeme za pochopení!


Omezení Plzeň,Sady Pětatřicátníků

Oznamujeme cestujícím, že v neděli 5. 2. 2017 se nebude obsluhovat zastávka Plzeň,Sady Pětatřicátníků v čase 7:00 - 14:00 z důvodu uzavírky silnice I/27 kvůli filmování před objektem Synagogy.

Omezení se dotkne spojů veřejné linkové dopravy 440800 Plzeň-Kralovice-Čistá (4, 1 a 3), 460030 Nečtiny,Plachtín-Nečtiny-Plzeň (30, 27) a linky 460050 Horní Bělá-Tlucná-Tatiná-Plzeň (34, 25, 23).
Zároveň v uvedené době zastávku neobslouží ani bezplatná linka MHD Plzeň 445101 CAN Husova-Na Švabinách (linka T1).

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Mimořádná změna jízdních řádů
od 29. ledna 2017

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň K termínu 29. ledna 2017 byl Krajským úřadem Plzeňského kraje vyhlášen mimořádný termín změn jízdních řádů v linkové dopravě.

Jsou upraveny návaznosti u ranních spojů linky 400160 Holýšov-Černovice na železniční i autobusovou dopravu v Holýšově.

Na lince 400320 pojede první ranní spoj č. 3 později, a to ve 4:22 z Domažlic do Plzně a nebude již veden přes Borská pole.

V minulých dnech došlo ke zkolaudování nové zastávky Přeštice,u hřbitova (ve směru Lužany). Promptně jsme na záležitost reagovali a od této mimořádného změny bude vložena časová poloha i pro obsluhu zastávky ve směru z Přeštic a ne pouze do Přeštic, jako doposud.
Změna se týká linek 440653 Plzeň-Přeštice-Měčín,Petrovice, 450651 Přeštice-Merklín-Ptenín, 450654 Přeštice-Lužany a 450663 Přeštice-Bolkov-Biřkov.

Ke stažení: Přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň k 29. 1. 2017
(název souboru zmeny_leden2017.xls, velikost 37 kB)

Jízdní řády všech linek od 29. 1. 2017


Uzavírka Mikulášské ulice v Plzni

Z důvodu uzavírky Mikulášské ulice v Plzni (silnice I/20) v oblasti vlakového hlavního nádraží při akci "Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská" pojedou od pondělí 23. ledna 2017 autobusy veřejné linkové dopravy odklonem přes ulice U Trati, Koterovská a Barrandova.
Zastávka Plzeň,U Ježíška bude zrušena. Jako náhradní cestující využijí zastávky Plzeň,Radobyčická nebo Plzeň,Habrová.

Omezení se týká autobusových linek č. 433650 Sušice-Nalžovské Hory-Plánice-Žinkovy-Plzeň, 440555 Plzeň-Rožmitál p.Tř.-Příbram, 440581 Plzeň-Nezvěstice-Míšov/Čížkov,Chynín, 440606 Plzeň-Žinkovy-Neurazy-Plánice, 440615 Plzeň-Nepomuk-Lnáře, 450551 Nebílovy-Chlum-Střížovice-Plzeň, 450556 Řenče-Losiná-Plzeň, 450582 Mladý Smolivec-Spálené Poříčí-Nezvěstice-Plzeň, 450590 Chlum-Únětice-Blovice-Plzeň, 450591 Čížkov-Blovice-Plzeň, 450601 Neurazy-Blovice-Plzeň a 450616 Kasejovice-Oselce-Nepomuk-Ždírec-Blovice-Plzeň.

Následně při další etapě uzavírky od 1. března 2017 pojedou linkové autobusy ve směru Plzeň,CAN ulicemi Sladkovského a Koterovská. Namísto zastávky Plzeň,Mikulášská budou autobusy obsluhovat trolejbusovou zastávku Plzeň,U Duhy (pouze pro výstup).
Zastávka Plzeň,U Ježíška bude i nadále bez obsluhy. Celá akce má býti ukončena zhruba v září 2018.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Nový jízdní řád MHD Domažlice

První den roku 2017 vstoupí v platnost nový jízdní řád MHD v Domažlicích č. 405001 MAD Domažlice, Palackého ul. - Bezděkovské předměstí - Poděbradova ul. - Autoservis/ZZN.
Jízdní řád má tradičně celoroční platnost, tj. až do 31. 12. 2017. Oproti svému předchůdci nepřináší žádné změny.

Pro cestující je opět k dispozici i aplikace s jízdními řady MHD do mobilu. Kromě samotné linky 405001 je připravena ke stažení i aplikace, které obsahuje kromě linky MHD i jízdní řády ostatních příměstských linek v obvodu MAD Domažlice. Na všech těchto linkách totiž platí v obvodu MAD tarif městské dopravy.

Více o MHD v Domažlicích


Starší aktuality

Aktualizováno 24.9.2018 © Zbyněk Hupák
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Anketa

Využijete v autobuse služby bezdrátového Internetu?

 ano
1906 hlasů, 65%
 ne, nemám vhodné zařízení
72 hlasů, 2%
 ne, mám vlastní mobilní Internet
283 hlasů, 9%
 ne, nechci využívat Internet
657 hlasů, 22%

Celkem 2918 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
 S1 Center
 Dostupná Šumava
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

IRISBUS Evadys H 12.8M; foto Miroslav Klas Dálkové autobusy IRISBUS Evadys H 12.8M

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
únor 2023

50 let
Ladislav Braun (5.)
řidič, Rokycany

55 let
Pavel Zýka (18.)
řidič, Rokycany

65 let
Lubomír Hrabák (6.)
řidič, Přeštice


březen 2023

55 let
Josef Talůžek (5.)
řidič, Nepomuk

65 let
Lubomír Adámek (30.)
řidič, Kralovice