ČSAD autobusy Plzeň - Tescobus
 TESCO
Do Tesca zdarma

Upozornění:
Na základě požadavku společnosti CBRE s.r.o. - objednavatel dopravy do obchodního zařízení OC Plzeň a hypermarketu TESCO na Rokycanské třídě pokračuje nadále provoz bezplatných linek MHD Plzeň č. T1 a T2 v omezeném režimu.
Linka 445101 CAN Husova-Na Švabinách (linka T1) jede v redukované podobě, provoz linky 445102 Na Švabinách-Slovany-Na Švabinách (linka T2) je zcela zastaven.

Dopravce Z-Group bus a.s., Divize ČSAD autobusy Plzeň provozuje na základě objednávky společnosti CBRE s.r.o. dvě linky Městské hromadné dopravy v Plzni s bezplatnou přepravou cestujících.


Tescobusy

Linka T1: CAN Husova - Na Švabinách

Tato velmi frekventovaná linka spojuje plzeňské Centrální autobusové nádraží s obchodním centrem Plzeň na Rokycanské třídě, kde je rovněž umístěn hypermarket Tesco. Ze zastávky CAN Husova míří přes Sady Pětatřicátníků do Americké třídy kolem hlavního vlakového nádraží a dále Rokycanskou ulicí k OC Plzeň.

Po trase se nalézají zastávky Sady Pětatřicátníků, U Práce, Mrakodrap, Pařížská, Hlavní nádraží, Pietas, U TescaNa Švabinách.
N základě požadavku města Plzně jsou zastávky v úseku CAN Husova až Pietas ve směru k OC Plzeň pouze pro nástup, v opačném směru pak naopak pouze pro výstup.

Autobusy s celovozovým polepem OC Plzeň a Tesco jezdí obvykle v intervalu 60 minut od půl šesté ráno až do půl jedenácté večer. Většina spojů je zajištěna nízkopodlažními vozy.

V autobusech se neplatí jízdné!

Linka T2: Na Švabinách - Slovany - Na Švabinách

Na základě požadavku společnosti CBRE s.r.o. - objednavatel dopravy do obchodního zařízení OC Plzeň a hypermarketu TESCO na Rokycanské třídě je provoz linky T2 pozastaven.


Tescobus

Jízdní řády:
445101 CAN Husova - Na Švabinách (linka T1)
445102 Na Švabinách - Slovany - Na Švabinách (linka T2)

Jízdní řády do mobilu:
TESCO MHD Plzeň
Bližší informace o jízdních řádech v mobilu.


Něco z historie

Dnem 1. 4. 2004 přebrala naše společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. od Plzeňských městských dopravních podniků veškerou dopravu zajišťovanou autobusy MHD s označením T. Stalo se tak na základě výběrového řízení společnosti Tesco Stores ČR a.s. v zajištění bezplatné přepravy cestujících do nákupního centra na Rokycanské třídě, ve kterém jsme zvítězili.
Autobusy společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. začaly jezdit ze zastávky Plzeň,CAN Husova (před budovou, zastávka MHD) po trase a zastávkách původní linky T. Linka měla číslo 440001. Autobusy byly a jsou výrazně označeny logem Plzeň - obchodní centrum a hypermarket TESCO. Od prosince 2007 zastavuje autobus ve směru z CANu i v zastávce Plzeň,Sady Pětatřicátníků.
Změnou licence byla od 1. 4. 2011 linka převedena z kategorie zvláštní linkové dopravy do kategorie městské hromadné dopravy. Bylo jí přiděleno nové číslo linky i přesnější označení T1.
Od 1. října 2011 jsou zrušeny noční spoje 2, 4 a 37. Poslední spoj č. 40 pojede ze zastávky Na Švabinách ve 23:13 a je ukončen již v zastávce Šumavská. Dále jsou upraveny časy odjezdů spojů 31, 33, 34, 36, 38, 40 tak, aby byl u pozdněvečerních spojů dosažen hodinový interval tzn. ze zastávky CAN, Husova vždy ve 30. minutě, ze zastávky Na Švabinách ve 13. minutě.
S celostátní změnou jízdních řádů od 11. prosince 2011 jsou opět upraveny odjezdy u spojů 34 (20:20 z Na Švabinách), 35 (20:40 z CAN, Husova), 36 (21:10 z Na Švabinách), 33 (21:30 z CAN, Husova), 38 (22:10 z Na Švabinách), 35 (22:30 z CAN, Husova) a spoj 40 (23:10 Na Švabinách - 23:20 Šumavská).
K 15. prosinci 2013 dochází ke změně názvů zastávek v Plzni včetně změny názvu linky: CAN, Husova nově CAN Husova, U Práce, Americká na U Práce, Hl. nádr. ČD, Americká na Pařížská , Šumavská na Hlavní nádraží.

Od 1. 12. 2006 byla spuštěna už druhá bezplatní linka TESCO. Linka č. 440011, označená jako C, vedla od Centrálního autobusového nádraží v Plzni přes Sady Pětatřicátníku, Jižní předměstí a Fakultní nemocnici Bory k nákupnímu centru Borská pole s hypermarketem TESCO. I v tomto případě linka kopírovala původní linku C dříve provozovanou PMDP, a.s.
Linka byla v provozu denně od 5:00 do cca 01:00 hodin, přičemž od CANu vždy v celou hodinu a zpět ze zastávky Plzeň,NC Folmavská původně vždy v 25. minutu, od 1. května 2011 vždy v 35. minutu.
Od 1. 10. 2009 byla obousměrně zrušena zastávka Plzeň,Boettingerova. Změnou licence byla od 1. 4. 2011 linka převedena z kategorie zvláštní linkové dopravy do kategorie městské hromadné dopravy. Bylo jí přiděleno nové číslo linky i přesnější označení T3.
Omezení provozu od 1. října 2011. Zrušeny jsou spoje 35, 37, 39, 3, 7, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 4, 8, 28, 30 a 32. V provozu celotýdenně v době od 8 do 21 hodin. Dopoledne v dvouhodinovém intervalu, po poledni pak každých 60 minut. Odjezdy ze zastávky CAN, Husova vždy v celou hodinu, nazpět ze zastávky NC, Folmavská v 35. minutě.
Od neděle 15. prosince 2013 je ukončen provoz linky T3 (445103) CAN, Husova - NC, Folmavská (NC Borská Pole), protože nebyla ze strany společnosti TESCO Stores ČR doprava již objednána.

V neděli 20. 1. 2008 byl spuštěn provoz v pořadí již třetí bezplatné linky TESCO. Polookružní linka jezdící od 2. ledna 2011 pod licenčním číslem 445100 jako linka MHD Plzeň (původně 440100) spojuje hypermarket TESCO u Rokycanské třídy a čtvrť Slovany. Autobusy pojedou po trase TESCO - Pietas - Lobzy - Částkova - Světovar - náměstí M. Horákové - Francouzká - II. poliklinika a Částkovou ulicí zpět k Tescu.
Výrazně označené autobusy jedou vždy v intervalu jedné hodiny, a to od 9:20 (první odjezd od Tesca na Rokycanské) do 17:50 hodin.
Změnou licence byla od 1. 4. 2011 bylo lince přiděleno nové číslo i přesnější označení T2.
K 15. prosinci 2013 dochází ke změně názvů zastávek v Plzni včetně změny názvu linky: Světovar BUS nově pouze Světovar; Nám. M. Horákové nově Slovany; Francouzská nově Pošta Francouzská; II. poliklinika nově Poliklinika Slovany.

Z důvodu optimalizace dopravy a s ohledem na proběhlou změnu otevírací doby hypermarektu Tesco (6:00 - 24:00 hod) došlo s platností od 2. ledna 2016 k úpravě jízdních řádů linek T1 a T2.
U linky T1 byly zrušeny spoje č. 51 - 60 (v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, a 13:00 od CAN resp. 9:38, 10:38, 11:38, 12:38, a 13:38 z Na Švabinách) a spoje 69 (v 18:00 od CAN) a 70 (18:38 z Na Švabinách).
Kvůli zajištění prokladu spojů s linku T1 v úseku Pietas - Tesco jsou upraveny časy odjezdů jednotlivých spojů linky T2, které nově jezdily ze zastávky Na Švabinách ve 49. minutě. Dále zrušeny u linky T2 spoje č. 1, 3 a 17 (v 9:20, 10:20 a 17:20 ze zastávky Na Švabinách).
Od změny jízdních řádu k 10. 12. 2017 vynechávají v pracovní dny spoje (51, 53, 55, 57, 59, 71 a 73) linky T1 od 14 do 17:30 hodin obsluhu zastávky Sady Pětatřicátníků z důvodu velkých zpoždění díky husté dopravě.

K 1. 9. 2018 upraveny časy odjezdů jednotlivých spojů linky T2, které nově jezdily ze zastávky Na Švabinách ve 40. minutě.
Z důvodu optimalizace dopravy a s ohledem na proběhlou změnu otevírací doby hypermarektu Tesco (6:00 - 22:00 hod) dochází s platností od 1. září 2018 k úpravě jízdního řádu linky T1.
Zrušeny jsou spoje č. 5, 51/61, 55/63, 59/65, 73/67, 31, 35, 10, 62, 64 a 66 (v 7:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:40 a 22:30 od CAN Husova resp. 8:08, 14:38, 15:38, 16:38, 21:10 a 22:30 z Na Švabinách).
Dále je spoj č. 3 opožděn o 35 minut na 7:00 z CAN Husova a spoj 8 nově v 7:40 ze zastávky Na Švabinách. O 10 minut později pojede i spoj č. 38 tj. nově ve 22:20 ze zastávky Na Švabinách.
Od 9. 12. 2018 je obnoven jeden večerní pár spojů linky T1, a to č. 31 ve 20:30 z CAN Husova a spoj 36 ve 21:10 ze zastávky Na Švabinách zpět do města. V souvislosti s pozastavením linky T2 nejede nově spoj č. 50 v 17:40 ze Švabin k CANu.
Provoz linky T2 od 10. 12. 2018 pozastaven. Od 15. 12. 2019 byl částečně obnoven provoz linky T2 a to formou páru spojů, a to č. 3 ve 13:50 ze zastávky Pietas do zastávky Na Švabinách, v opačném směru pak jede spoj č. 1 ve 13:55 ze Švabin k Pietasu.
Od soboty 4. července do 31. srpna 2020 provoz bezplatných linek MHD Plzeň č. T1 a T2 dle prázninových jízdních řádů.
V rámci obnovy licence jsou na základě požadavku města Plzně nově zastávky v úseku CAN Husova až Pietas ve směru k OC Plzeň pouze pro nástup, v opačném směru pak naopak pouze pro výstup. Dále jsou po vzájemné dohodě upraveny časy vybraných spojů, aby byl zajištěn odstup od trolejbusové linky PMDP č. 11.
Dochází k uspíšení spojů č. 7 (na 8:25 od CANu), 12 (9:05 z Na Švabinách) a 9 (9:25 od CANu). Oproti tomu pojede o 5 minut později spoj č. 14 (v 10:15 ze zastávky Na Švabinách).

Aktualizováno 8.4.2021 © Zbyněk Hupák
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Bezplatné linky
 TESCO
 Anketa

Využijete v autobuse služby bezdrátového Internetu?

 ano
1598 hlasů, 66%
 ne, nemám vhodné zařízení
59 hlasů, 2%
 ne, mám vlastní mobilní Internet
217 hlasů, 9%
 ne, nechci využívat Internet
536 hlasů, 22%

Celkem 2410 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
OrHit
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
 Žákovské jízdné
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

SOR C 10.5; foto Miroslav Klas Linkové autobusy SOR C 10.5

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
říjen 2021

50 let
Lenka Švecová (5.)
uklízečka, Plzeň

70 let
František Hadrava (8.)
řidič, Plzeň