zpět
pdf

445102 Na Švabinách - Slovany - Na Švabinách
Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 911, 377 224 151; www.csadplzen.cz
Zastávky 31
     
    X
1  Plzeň,,Na Švabinách od...13:55
2  Plzeň,,U Tesca |...13:56
3  Plzeň,,Pietas |...13:59
4  Plzeň,,U Pietasu |......
5  Plzeň,,U Astry |......
6  Plzeň,,Částkova |......
7  Plzeň,,U Světovaru |......
8  Plzeň,,Slovany |......
9  Plzeň,,Pošta Francouzská |......
10  Plzeň,,Poliklinika Slovany |......
11  Plzeň,,Částkova |......
12  Plzeň,,U Astry |......
13  Plzeň,,U Pietasu |X...
14  Plzeň,,Pietas |13:50...
15  Plzeň,,U Tesca v13:53...
16  Plzeň,,Na Švabinách 13:54...
X jede v pracovních dnech
Po lince jsou cestující přepravováni bezplatně. Jízdní kola se nepřepravují.
Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem, přičemž přiměřeně platí ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o silničním přepravním řádu.
Ve dnech 25. - 26. 12. 2019, 1. 1., 13. 4., 8. 5., 28. 9. a 28. 10. 2020 není z důvodu uzavření hypermarketu TESCO a OC Plzeň doprava zajišťována.

(C) 2019 isybus