zpět
pdf

445102 Na Švabinách - Slovany - Na Švabinách
Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023.
Přepravu zajišťuje : Z-Group bus a.s., Divize ČSAD autobusy Plzeň, V Malé Doubravce 27, Plzeň, www.csadplzen.cz, csadplzen@csadplzen.cz, tel.377 262 645
Zastávky 5
    
   X
   19
1  Plzeň,,Na Švabinách od17:20
2  Plzeň,,U Tesca |17:21
3( Plzeň,,Pietas |17:24
4( Plzeň,,U Pietasu |17:25
5( Plzeň,,U Astry |17:27
6( Plzeň,,Nádraží Slovany |17:29
7  Plzeň,,U Světovaru |17:32
8  Plzeň,,Slovany |17:34
9  Plzeň,,Pošta Francouzská |17:36
10  Plzeň,,Poliklinika Slovany |17:37
11) Plzeň,,Nádraží Slovany |17:39
12) Plzeň,,U Astry |17:42
13) Plzeň,,U Pietasu |17:43
14) Plzeň,,Pietas |17:44
15  Plzeň,,U Tesca v17:47
16  Plzeň,,Na Švabinách 17:49
X jede v pracovních dnech
19 jede od 19.12.22 do 23.12.22
Po lince jsou cestující přepravováni bezplatně. Jízdní kola se nepřepravují.
Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem, přičemž přiměřeně platí ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o silničním přepravním řádu.
)spoj zastavuje jen pro nastupování
(spoj zastavuje jen pro vystupování

(C) 2022 isybus