ČSAD autobusy Plzeň a.s. - informace, novinky, uzavírky, změny jízdních řádů v roce 2011
 Aktuality 2011
Obsluha zastávky Plzeň,Nová Hospoda
pouze ve směru z Plzně

Dne 14. prosince 2011 byla slavnostně uvedena do provozu nová komunikace I/26 Plzeň, Nová Hospoda - přeložka. Stavba řeší přeložku silnice I/26 v Plzni v úseku od okružní křižovatky na Borských polích až k již vybudované a provozované čtyřpruhové komunikaci před motorestem Zátiší. Z důvodu pouze jednosměrného napojení původní komunikace za Novou Hospodou na čtyřproudou komunikaci ve směru Sulkov/D5, je znemožněna obsluha autobusové zastávky Plzeň,Nová Hospoda ve směru CAN.

Zastávku Plzeň,Nová Hospoda obsluhují autobusové linky 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň, 400321 Domažlice-Plzeň-Praha
, 440658 Plzeň-Zbůch-Merklín-Holýšov, 460060 Úherce-Zbůch-Plzeň a 460140 Nýřany,DIOSS-Zbůch-Plzeň.
Od okamžiku otevření přeložky I/26 se zastávka stává pouze jednosměrnou (ve směru z Plzně). Ve směru do Plzně slouží jako náhradní zastávky Plzeň,Domažlická ČETRANS nebo Plzeň,Folmavská rondel (v závislosti na trase spojů). Obě zastávky jsou umístěny těsně za nedalekým kruhovým objezdem a je zde možný přestup na MHD. Do těchto zastávek bude nově probíhat i odbavení cestujících na místo zastávky Plzeň,Nová Hospoda.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Přehled změn v jízdních řádech 2011/12

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň V neděli 11. prosince 2011 vstoupí v platnost nové jízdní řády ve veřejné linkové dopravě včetně autobusových linek provozovaných společností ČSAD autobusy Plzeň a.s. Při přípravě jízdních řádů jsme i v letošním roce pokračovali v revizi jízdních dob. Zaměřili jsme se také na lepší rozložení spojů a návaznosti mezi nimi. Z podnětu krajského koordinátora dopravy POVED s.r.o. opět dochází ke změnám v oblasti Kralovicka. Kvůli ekonomickým důvodům bude zastavena doprava na dvou dálkových linkách. Vydány byly opět Knižní jízdní řády pro cestující.

Na základě vlastního sledování i podnětů od cestujících byly upraveny jízdní doby na několika linkách. Zkrácení jízdních dob se dočkají naši zákazníci kupříkladu na linkách 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň, 450558 Vstiš-Dobřany-Plzeň, 450604 Kasejovice-Hradiště-Kasejovice, 450669 Letiny-Řenče-Dolní Lukavice-Plzeň, 433680 Sušice-Kolinec-Klatovy atd.
Optimalizaci jízdních dob a časových polov u jednotlivých zastávek se budeme věnovat i nadále.

Na základě požadavku společnosti POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor VEřejné Dopravy) byla opět provedena úprava autobusových linek v oblasti Kralovicka.
U linky 460127 byla zrušena obsluha úseku Mladotice,žel.st. - Manětín,Vladměřice. Částečnou náhradou jsou nové spoje na lince 460790 mezi Kralovicemi a Manětínem a navíc na této lince došlo k rozšíření provozu v pracovních dnech, ale hlavně také o víkendech a státních svátcích. Zlepšení obsluhy se dočkají např. obce Bukovina, Trojany či Řemešín.
Na lince 460181 bude dále o hlavních školních prázdninách zajištěna doprava i mezi Žihlí a Manětínem včetně obsluhy Rabštejna nad Střelou. Na lince 460810 pak přibyl jeden pár spojů v pondělí a středu mezi železničními stanicemi v Žihli a Kralovicích.
V neděli vyjede nový spoj i po trase Kralovice - Vysoká Libyně - Kralovice (linka 460720) s garantovaným přípojem dále do Plzně. U linky 440070 pojede večerní nedělní spoj z Plzně do Nečtin již o dvě hodiny dříve (20:35).

Byla sjednocena obsluha zastávky Plzeň,Bolevec,u žel.st. U všech dotčených linek a spojů byla vložena časová poloha, ale zároveň byla zastávka zavedena do režimu na znamení.
Lepší rozložení spojů v průběhu dne získají cestující na lince 460800 Kralovice-Plzeň a to především v úseku Plzeň-Třemošná a zpět. Souběžně vedené spoje nyní pojedou ve vzájemném rozestupu 10 - 15 minut.

Na jižním Plzeňsku dojde na základě naší aktivity ke zlepšení v oblasti mezi Chotěšovem a Přešticemi včetně lepší návaznosti na spojení od Plzně. Na lince 450657 je zařazen nový spoj z Přeštic do Černotína v 18:15, který navazuje na linku 431300/2 z Plzně. Opačný směr se autobus z Černotína vydá v 18:40, tak že v Přešticích bude umožněn přestup na vlak do Plzně.
V 19:50 vyjede od železniční stanice Přeštice nový spoj na lince 450667 do Přestavlk a Dnešic jako návaznost na vlak od Plzně. Na stejné lince bude o 15 minut uspíšen noční spoj z Chlumčan, který navíc pojede nově z Oplota až do Přeštic.
Na lince 450657 Přeštice-Přestavlky-Chotěšov-Zbůch bude dále zajištěna návaznost na ostatní linky od Plzně takto: spoj v 13:35 vyčká v Přešticích příjezdu linky 431300/56 z Plzně, stejně jako spoj ve 14:40 ze Zbůchu je opožděn tak, aby mohli cestující např. do Losiné, Černotína atd. využít autobus linky 400320/18 od Plzně.

Na lince č. 440080 z Plzně do Karlových Varů bude rozšířen nedělní a sváteční provoz. Mezi těmito krajskými městy bude mj. zařazen nový pár spojů v neděli dopoledne, kdy doposud neměli cestující k výběru žádné spojení. Konkrétně se jedná o spoj v 8:10 z karlovarského terminálu a naopak v 10 hodin a 10 minut z Centrálního autobusového nádraží v Plzni nazpět do Karlových Varů. Většina autobusů na této trase je již vybavena službou Wi-Fi Internet zdarma.
Tradiční autobusové linky z Domažlic a Klatov do Prahy budou v provozu beze změn se stabilním jízdním řádem. I v této relaci již většina vozového parku disponuje službou Wi-Fi Internet zdarma.
Nadále bude v provozu v pátek a neděli linka č. 440801 Plzeň-Žatec-Most-Teplice-Ústí nad Labem.

Z ekonomických důvodů bude zastaven provoz na vybraných dálkových linkách. Pravidelné spoje linek 440430 Plzeň-Mariánské Lázně-Cheb a 490820 Tachov-Bor-Nýřany-Plzeň-Rokycany-Praha pojedou naposled v pondělí 12. prosince. Obě výše uvedené linky jsme provozovali na vlastní podnikatelské riziko. Z důvodu nízké frekvence cestujících a stále se zvyšující ceny PHM není možno dále pokračovat v jejich provozu.

Z rozhodnutí jihočeského organizátora nebude již naše společnost zajišťovat pravidelnou autobusovou dopravu na linkách (434050 - zrušena a 434060 Chanovice-Slatina-Horažďovice) mezi městy Horažďovice a Strakonice. Provoz zajistí dopravce z Jihočeského kraje.

Jízdní řády všech linek

Ke stažení: Kompletní přehled změn na linkách ČSAD autobusy Plzeň a.s.
(název souboru zmeny_prosinec2011.xls, velikost 80 kB)


Obsluha zastávky Plzeň,Bory
v souvislosti s otevřením silnice I/27 Tyršův sad – Sukova

Autobus naší společnosti vedený ještě po provizorním sjezdu Dne 30. listopadu 2011 ve 12 hodin byl slavnostně uveden do provozu nový úsek komunikace č. I/27 Plzeň, Tyršův sad – Sukova. Následkem toho dojde ke zrušení provizorního sjezdu na stávající silnici I/27 Klatovská ulice. I přes zmíněnou silniční úpravu zůstane zachována obsluha zastávky Plzeň,Bory beze změny.

Nově autobusové linky ve směru od Přeštic využijí poslední možný sjezd z přivaděče označený "Průmyslová zóna". Navzdory prodloužení trasy dotčených linek zůstane doba jízdy zachována, protože nyní přivaděč přesměruje dopravní proud od Klatov na kruhový objezd Folmavská - Sukova, čímž odpadnout časté kolony na Klatovské třídě u Borské věznice.
Zastávka Plzeň,Bory je důležitým a velmi využívaným přestupním bodem na linky plzeňské MHD a proto je vhodné, aby zůstala zachována návaznost od regionálních linek.


Dočasné přemístění zastávky CAN, Husova
pro linku T1

TESCObusy Z důvodu částečné uzavírky Kotkovy ulice v Plzni bude od pondělí 7. listopadu 2011 do odvolání přemístěna nástupní zastávka CAN, Husova linky 445101 CAN, Husova - Na Švabinách (T1). Autobusy budou odbavovat ve stejnojmenné zastávce umístěné v opačném směru jízdy (před kruhovým objezdem), která je vzdálená cca 100 metrů od stávající.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Změna zastávky v Ústí nad Labem

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Prvního listopadu 2011 se definitivně ukončila historie autobusového nádraží v Ústí nad Labem. Kromě místních autobusových linek má tato skutečnost vliv i námi provozovanou dálkovou linku č. 440801 Plzeň-Žatec-Most-Teplice-Ústí nad Labem.
Za zrušenou zastávku Ústí n.L.,aut.nádr. byla ve směru na Teplice, Most či Plzeň určena Krajským úřadem Ústeckého kraje zastávka Ústí n.L.,Malá Hradební, která se nachází nedaleko bývalého autobusového nádraží.
Časy dojezdů a hlavně odjezdů z Ústí nad Labem zůstaly zachovány. Linka 440801 je v provozu v pátek a neděli. Ze zastávky Ústí n.L.,Malá Hradební odjíždí vždy ve 14 hodin 10 minut.
I nadále je možno zakoupit pro vybrané relace jízdenky s místenkou a to buď v kamenných kancelářích AMSBUS nebo přes Internet z adresy http://www.csadplzen.cz/e-jizdenka.

Jízdní řády všech linek


Úplná uzavírka u obce Snopoušovy

V době od 25. října 2011 do 30. dubna 2012 bude probíhat oprava most ev.č. 18028-1 přes řeku Úhlavu u obce Snopoušovy za plné uzavírky komunikace č. III/18028.
Autobusová linka 450553 Přeštice-Dolní Lukavice-Snopoušovy-Nebílovský Borek-Plzeň nebude v termínu uzavírky obsluhovat zastávku Dolní Lukavice,Snopoušovy. Jako náhradní je stanovena zastávka Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5.

Cestujícím se omlouváme za potíže námi nezpůsobené.


Uzavírka přejezdu v Horní Bříze

Kvůli uzavírce železničního přejezdu v Horní Bříze budou platit v období od 18. 10. do 2. 11. 2011 objížďkové jízdní řády pro autobusové linky č. 460031, 460200 a 460805.

Linka 460031 Trnová-Horní Bříza-Plzeň
Vybrané spoje prodlouženy v Horní Bříze k železniční stanici (přestup na linku 460200), jiné zkráceny na autobusovou stanici. Změna trasy u spojů jedoucích přes Třemošnou - spoje pojedou přes Záluží a obslouží zastávky na trase. Neobsluhují zastávku Třemošná,ZŠ.

Linka 460200 Horní Bříza-Hromnice,Chotiná
Všechny spoje ukončeny v zastávce Horní Bříza,žel.st. Pro dopravu do/ze sídliště cestující užijí spoje linky 460031. Od spoje 6 linky 460200 NENÍ přípoj do sídliště.

Linka 460805 Kralovice-Plzeň
Zastávky Třemošná,Záluží,rozc., Třemošná,Záluží a Třemošná,ZKZ linka po dobu uzavírky neobsluhuje. Spoje jedou přes zastávku Třemošná,ZŠ. Jsou zřízeny speciální spoje v trase Horní Bříza - Horní Bříza,aut.st. - Horní Bříza,žel.st. a zpět.

Zastávka Horní Bříza,žel.st. je pro linky 460031 a 460805 ve směru jízdy z centra Horní Břízy umístěna před železničním přejezdem, zastávka ve směru Hromnice,Chotiná pro linku 460200 a ve směru Kralovice či Plzeň pro linku 460805 je za přejezdem.
Cestující použijí přechod přes lávku nad kolejištěm či jiný stanovený přechod.

Navíc po dobu uzavírku nepojede spoj 9 linky 460230 Kaznějov-Obora-Koryta a spoj 55 linky 460800 Kralovice-Plzeň

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Dočasné zrušení zastávky Plzeň,Světovar BUS

TESCObusy Z důvodu částečné uzavírky Koterovské ulice v Plzni kvůli frézování povrchu komunikace bude v době od 10. do 19. října 2011 znemožněna obsluha zastávky Světovar BUS u linky 445102 Na Švabinách - Nám. M. Horákové - Na Švabinách (T2).

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Školní akce s linkovými autobusy

V rámci výuky na školách se rozhodnete pro návštěvu nějakého cíle nebo akce, na které nelze dojít pěšky a nechce se Vám objednávat zvláštní autobus. Vždyť tady jezdí linka a my se můžeme svézt.
Myšlenka to není špatná, ale má svoje úskalí. Autobus vozí zpravidla pravidelné cestující a když přijde 30 školáků se dvěma učitelkami může vzniknout problém pro další cestující na lince. Nebudou mít kam nastoupit protože bude autobus již plný.

Jak této situaci předejít u spojů ČSAD autobusy Plzeň a.s.? Nejlépe se nejdříve zeptat dopravce, zda se do autobusu skupina vejde. V záhlaví jízdního řádu je vždy uveden kontaktní telefon, na kterém je to možné zjistit.
Pokud je odpověď kladná tj. autobus má volnou přepravní kapacitu vyvstane další problém. Ne všechny děti mají průkazku dopravce pro prokázání věku dítěte do 15 let tzv. totoženku. Ta je nutná pro získání poloviční ceny jízdného.
Naše firma proto zavádí novou službu pro školy. Jedná se o hromadný průkaz pro prokázání věku dítěte do 15 let při nákupu jízdenek na našich autobusových linkách při pořádání krátkých školních výletů či cestách na různé kulturní či sportovní akce.

  Jak vlastně postupovat když se rozhodnete pro tento druh dopravy?
 1. Sestavíte seznam účastníků akce mladších 15 let.
 2. Seznam předložíte řediteli školy k ověření - razítko školy a podpis.
 3. Při nástupu do autobusu seznam předložíte řidiči a sdělíte cílovou zastávku.

Pro zjednodušení Vaší práce je k dispozici tabulka, kterou si stačí vyplnit v počitači nebo po vytištění ručně hůlkovým písmem a opatřit razítkem a podpisem ředitele školy.

Ke stažení: Formulář Seznam účastníků akce mladších 15 let
(název souboru seznam_zaci.xls, velikost 37 kB)


Úprava provozu k obchodním zařízení
TESCO v Plzni

TESCObusy Od soboty 1. října 2011 dochází k úpravě jízdních řádů pro bezplatné linky T1 a T3, které v rámci MHD Plzeň provozuje naše společnost na základě objednávky společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Z důvodu minimální vytíženost a nárůstu vandalismu u nočních spojů od cestujících, kteří nejsou zákazníci ani zaměstnanci Tesca nebo OC Plzeň, pojede linka č. 445101 CAN, Husova - Na Švabinách (T1) k Tescu Rokycanská následovně.
Jsou zcela zrušeny noční spoje 2, 4 a 37. Poslední spoj č. 40 pojede ze zastávky Na Švabinách ve 23:13 a je ukončen již v zastávce Šumavská. Dále jsou upraveny časy odjezdů spojů 31, 33, 34, 36, 38, 40 tak, aby byl u pozdně večerních spojů dosažen hodinový interval tzn. ze zastávky CAN, Husova vždy ve 30. minutě, ze zastávky Na Švabinách ve 13. minutě.
Provoz linky 445102 Na Švabinách - Nám. M. Horákové - Na Švabinách (T2) zůstává beze změn.

Také u linky 445103 CAN, Husova - NC, Folmavská (T3), která obsluhuje nákupní třídu a hypermarket Tesco Borská Pole, byl v uplynulém období proveden průzkum obsazenosti jednotlivých spojů. Zrušeny jsou spoje 35, 37, 39, 3, 7, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 4, 8, 28, 30 a 32.
Nově bude toto bezplatné spojení v provozu celotýdenně v době od 8 do 21 hodin. Dopoledne v dvouhodinovém intervalu, po poledni pak každých 60 minut. Odjezdy ze zastávky CAN, Husova vždy v celou hodinu, nazpět ze zastávky NC, Folmavská v 35. minutě.

Bližší informace o bezplatné dopravě k hypermarketům TESCO


Evropský den bez aut 2011
MHD v Klatovech zdarma

autobus městské dopravy v Klatovech na náměstí Míru Celoevropské akce pro města a obce Evropský týden mobility (v dnech 16. – 22. září 2011) a Evropský den bez aut (22. září) se zúčastní ve spolupráci s městem Klatovy také naše společnost. Ve čtvrtek 22. 9. bude sloužit klatovská městská hromadná doprava pro všechny cestující zdarma.
Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech, a kterým zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. Mnohá evropská města už pochopila, že prostor v ulicích patří také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě, nejen autům.
V tomto roce nás čeká jubilejní 10. ročník s tématem Alternativní doprava.

Více o MHD v Klatovech


Mimořádná změna v jízdních řádech
od pondělí 19. září

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Začátek nového školního roku přinesl nutnost provedení několika změn v jízdních řádech linkové dopravy, aby byla zajištěna optimální a bezproblémová přeprava žáků a studentů do školy nebo naopak z vyučování. V pondělí 19. září proto vstoupí v platnost mimořádná změna v jízdních řádech hned několika námi provozovaných linek.

Ranní spoje 5 a 8 linky 400150 Horšovský Týn-Poběžovice-Rybník nově obslouží zastávku Hora Svatého Václava. Z důvodu návaznosti na uvedené spoje linky 400150 budou o 4 minuty v celé trase opožděny spoje 5, 7, 8, 11 a 32 linky č. 400191 Domažlice-Poběžovice-Poběžovice,Sedlec-Mnichov,Vranov.
U linky 432020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov bude spoj 22 nově obsluhovat zastávku Staňkov,Pomník padlých a zároveň uspíšen odjezd o 5 minut z Tč. 46 Staňkov,nám.. V průběhu spoje pak opožděn o 5 minut kvůli odbavování školní mládeže. Dále spoj 26 vyčká na osobní vlak 7420 v zastávce Staňkov,žel.st. až 5 minut.

Spoj 8 440606 Plzeň-Žinkovy-Neurazy-Plánice postupně uspíšen o 10 minut kvůli návozu školáků do Plzně - požadavek obce Neurazy.
Také spoj 9 linky 450556 Řenče-Losiná-Plzeň bude opožděn o 15 minut z důvodu konce školního vyučování v ZŠ Chválenická - požadavek obce Štěnovice.
Na lince 450652 Letiny-Skašov-Horšice-Přeštice-Plzeň dojde k uspíšení o 5 minut spojů 4 a 11 kvůli začátku školního vyučování v ZŠ Přeštice.

Na žádost obce z důvodu špatného stavu komunikace nebudou vybrané spoje linky č. 460127 Mladotice-Manětín-Bezvěrov-Bezdružice obsluhovat zastávku Bezvěrov,Buč.

Úpravy se dočká MHD ve Stříbře aneb linka č. 496380 MHD Stříbro: žel.stanice - náměstí - Brožíkova ul. - Západní předměstí - Milíkov, Anton Clemens. Většina spojů nebude nově zajíždět do zastávky Stříbro,stadion. Důvodem je změna trasy v důsledku otevření nové komunikace. Autobus tedy po obsluze zastávky Stříbro,Brožíkova pokračuje rovnou k zastávce Stříbro,Gymnázium.
A dále bude spoj 7 uspíšen o 5 minut v celé trase kvůli dosažení návaznosti na vlak.

Jízdní řády všech linek


Doprava na pouť
v Rabštejně nad Střelou

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Ve středu 14. září vstupuje v platnost upravený jízdní řád pro linku č. 460181 Kralovice-Žihle-Manětín. Změna spočívá v zavedení 5 párů spojů, které v sobotu 17. září 2011 zajistí dopravu na vyhlášenou pouť v Rabštejně nad Střelou.
Tzv. pouťobusy budou v provozu od 10 do 19 hodin a ve 120 minutovém intervalu přepraví cestující z Manětína nebo od vlakového nádraží v Žihli a opačně.

Ke stažení: Leták Rabštejnská pouť
(název souboru pozvanka_poutrabstejn2011.pdf, velikost 641 kB)

Jízdní řády všech linek


Uzavírka v Podbořanech

Od 12. 9. do 20. 10. 2011 bude z důvodu rekonstrukce komunikace uzavřena ulice Dukelská v Podbořanech, silnice II/224.
Toto dopravní omezení se dotkne dálkové autobusové linky č. 440801 Plzeň-Žatec-Most-Teplice-Ústí nad Labem.

Autobusy budou jezdit po stanovené objízdné trase, čímž dojde po dobu uzavírky k zrušení obsluhy zastávky Podbořany,nám. Jako náhradní lze využít zastávku Podbořany,aut.nádr.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Cyklo-turistická akce
Okolo Železné Rudy

Okolo Železné Rudy Již tuto sobotu 10. září 2011 se koná další ročník populární akce OKOLO Železné Rudy. Připraveno je několik značených tras pro pěší i kolaře a bohatý doprovodný program.

Ti, co se nestihli registrovat po Internetu, mohou tak učinit přímo na místě konání akce tj. 10. září 2011 od 6 hodin u Penzionu Habr, třída 1. máje 160 v Železné Rudě. Jsou připraveny zajímavé Bonusy pro registrované účastníky.

Pro cestu do Železné Rudy na pro přesun na místě je možné využít síť Zelených autobusů po Šumavě s rozšířenou přepravou jízdních kol. K dopravě z Plzně, Přeštic či Klatov je výhodné využít cyklobusové linky č. 440840 Plzeň-Klatovy-Železná Ruda-Srní-Kvilda-Stachy,Zadov Churáňov, která navazuje na začátek i konec akce. Odjezd z Plzně,CAN je v 6:50, návrat v 18:28 ze zastávky Železná Ruda s příjezdem do Plzně ve 20:30 hodin.

Ke stažení: Leták Okolo Železné Rudy
(název souboru pozvanka_okolorudy2011.pdf, velikost 1501 kB)


Změny v dálkové dopravě

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Se začátkem nového školního roku vstupují v platnost i změny u dálkových linek provozovaných společností ČSAD autobusy Plzeň a.s. Kromě optimalizace provozu, dochází i k zavedení nových či zlepšení stávajících služeb.

Linky od Klatov, Domažlic a Tachova, které míří do hlavního města, budou od 1. září nově obsluhovat obousměrně zastávku Praha,Hradčanská. Ve směru z Prahy odjíždí autobusy ze stanoviště č. 3.
Pomocí drobných úprav jízdních řádů dotčených linek jsou vytvořena nová spojení z Prahy na západ Čech. Cestující do Klatov mohou využít spoje linky 490820 v 15:00 z Prahy do Tachova s garantovanou návazností v Plzni na spoj linky 431300 v 16:50 z Plzně do Klatov. Stejným způsobem lze cestovat spojem linky 400321 v 18:45 z Prahy do Domažlic s přestupem v Plzni na spoj linky 431300 ve 20:35 do Přeštic a Klatov.
Na všech třech linkách do Prahy je zrušeno omezení týkající se přepravy živých zvířat především psů. Pokud bude psí doprovod splňovat podmínky pro bezpečnou přepravu (uzavřen ve schráně nebo s pevným náhubkem, držen nakrátko na vodítku) bude odbaven dle příslušného tarifu.

Na lince 440430 Plzeň - Stříbro - Mariánské Lázně - Cheb, která je v provozu v pracovních dnech došlo k opoždění ranního spoje z Plzně o 20 minut. Spoj pojede nově z Plzně v 6:20. Zpáteční spoj pak jede ve 14 hodin z Chebu.
Důvodem je odstranění souběhu s železniční dopravou, kdy rychlík z Plzně odjíždí těsně po 6. hodině. Navíc vzniká nové spojení z Tachova (linka 490850) do Chebu s přestupem v Plané či M. Lázních. Vhodné pro cestující z Tachovska např. k cestě do chebské nemocnice.

Dálková linka 440801 Plzeň - Kralovice - Žatec - Most - Teplice - Ústí nad Labem, bude v provozu vždy v pátek a neděli, především pro potřeby studentů. Pondělní pár spojů je pro nevytíženost zrušen.
Dále je posunut nedělní ranní spoj z Plzně do příznivější časové polohy s odjezdem v 8:00 z Centrálního autobusového nádraží. Je tak vytvořen proklad s rychlíky jedoucí v trase Plzeň - Most a s autobusovými linkami do Třemošné a Kralovice.
Pro všechny spoje je zřízena zastávka Most,Rudolická MUS a.s. ve výhodné poloze s přestupem na MHD. Naopak nebude již obsluhováno nedaleké autobusové nádraží v Mostě, které je v neutěšeném stavu s velkou docházkovou vzdáleností a absencí přípojů.

Linka č. 440080 Plzeň - Toužim - Karlovy Vary přechází na upravený poprázdninový provoz. Nevyjedou dva páry méně využívaných spojů a naopak přibudou páteční a nedělní studentské posily.

Jízdní řády všech linek


Bezdrátový Internet v autobusech

Autobus se službou Wi-Fi Internet zdarma; foto Pavel Ernst V uplynulém období bylo zprovozněno další pět autobusů se službou Wi-Fi Internet zdarma. Cestující, kteří jsou vybavení vhodným zařízením (přenosné či kapesní počítače, mobilní telefony atd.), zde mohou bezplatně využívat přístup k bezdrátovému internetu šířeného po voze pomocí technologie Wi-Fi.
Autobusy s nově instalovanými modemy k Internetu zajistí kompletní provoz na lince 490820 Tachov - Bor - Nýřany - Plzeň - Rokycany - Praha. Zároveň rozšíří i pokrytí na linkách č. 400321 Domažlice - Plzeň - Praha400320 Domažlice - Horšovský Týn - Plzeň.
Službu Wi-Fi Internet zdarma poznáte podle výrazného loga umístěného na obou bocích vozidla v přední části vozu. Každému z autobusů je přidělen vlastní název bezdrátové sítě, podle kterého lze připojení v daném autobuse snadno identifikovat. V současnosti je vybaveno modemem pro šíření signálu Wi-Fi celkem 15 autobusů naší společnosti, které se pohybují především po dálkových trasách.

Přehled autobusů se službou Wi-Fi Internet zdarma:

 • Irisbus Evadys H 12.8M (RZ 3P8 3818) - název sítě "csadplzen_bus01"
 • Karosa Ares 15M (RZ 1P3 7791) - název sítě "csadplzen_bus02"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P4 0613) - název sítě "csadplzen_bus03"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P4 0615) - název sítě "csadplzen_bus04"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P2 7893) - název sítě "csadplzen_bus05"
 • Karosa LC 956.1072 (RZ 2P6 6510) - název sítě "csadplzen_bus06"
 • Irisbus Iliade GTX (RZ 2P6 0034) - název sítě "csadplzen_bus07"
 • Karosa C 954.1360 (RZ 2P6 6781) - název sítě "csadplzen_bus08"
 • Irisbus Crossway 12.8M (RZ 3P8 2872) - název sítě "csadplzen_bus09"
 • Irisbus Evadys H 12.8M (RZ 3P8 3736) - název sítě "csadplzen_bus10"
 • SOR LH 10.5 (RZ 1P6 4913) - název sítě "csadplzen_bus11"
 • Irisbus Crossway 10.6M (RZ 3P9 4785) - název sítě "csadplzen_bus12"
 • SOR LH 12 (RZ 2P6 1682) - název sítě "csadplzen_bus13"
 • Irisbus Crossway 10.6M (RZ 3P9 4786) - název sítě "csadplzen_bus14"
 • Neoplan N 318 (RZ 2P6 0065) - název sítě "csadplzen_bus15"


Prodej a rezervace jízdenek s místenkami
přes Internet

Elektronický obchod - jízdenky a místenky Počátkem srpna byl ve spolupráci s ČSAD SVT Praha, s.r.o. spuštěn nový elektronický obchod pro nákup a rezervaci jízdenek s místenkami na vybrané dálkové spoje ČSAD autobusy Plzeň a.s., které jsou zařazeny v systému AMSBUS.
Na webové adrese www.csadplzen.cz/e-jizdenka získají návštěvníci možnost vybrat a ihned zakoupit tzv. e-jízdenky případně provést rezervaci místenky s jejím následným vyzvednutím a zaplacením v kamenné kanceláři AMSBUS.

Elektronický obchod v líbivé grafice naší společnosti nabízí intuitivní a snadné ovládání. Rezervace jízdenek v systému může provádět jen registrovaný uživatel. Nákup e-jízdenky (s platbou akceptovanou platební kartou nebo přes účet PaySec) lze provést i bez předchozí registrace. Registrace je bezplatná.
Provozovatelem systému je právě společnost ČSAD SVT Praha, která přináší zabezpečenou platební bránu (GP WebPay nebo PaySec) či uživatelské účty pro registrované návštěvníky společné s ostatními aplikacemi jí provozované.
Kromě českého jazyka má návštěvník možnost volby slovenštiny nebo angličtiny.

E-jízdenky může cestující kupovat až 2 hodiny před odjezdem z nástupní zastávky. Vrátit jdou se stejnými srážkami a lhůtami, jako klasické jízdenky AMSBUS.
Cestující se nemusí prokazovat při nástupu do autobusu vytištěnou e-jízdenkou, postačí mu pouze znalost unikátního šestimístného kódu. Zmíněný kód je obsažen v souboru e-jízdenky (ve formátu PDF), který obdrží zákazník elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl během nákupu.
Cena e-jízdenky je tvořena součtem ceny jízdného (lze si vybrat slevu, na kterou cestující prokáže při nástupu do autobusu nárok např. sleva ISIC, poloviční jízdné atd.) a ceny za místenku (konkrétní sedadlo). Cena místenky je shodná s částkou jako v kamenné kanceláří AMSBUS, tedy 15,- Kč včetně DPH.

Rezervace jízdenek AMSBUS je nezávazná a bezplatná služba cestujícím, kteří si chtějí jízdenky sami na internetu včas rezervovat a teprve následně si je buď přijít zakoupit do některé z klasických kanceláří AMSBUS, nebo si je, po zaplacení kartou nebo službou PaySec, vyzvednout formou e-jízdenky v elektronickém obchodě.
Rezervace čeká na vyzvednutí maximálně tři pracovní dny. U spojů vyjíždějících ze své první zastávky v pracovní dny po 9:59 hodin propadají nevyzvednuté rezervace 10 hodin před výjezdem. Rezervace ranních spojů vyjíždějících do 9:59 hodin a všech víkendových spojů propadají předchozí pracovní den ve 14:00 hodin.

Přehled linek zařazených do systému AMSBUS a nabízené přes e-obchod:


Drobné rozšíření provozu do Všerub

Označník zastávky ČSAD autobusy Plzeň Od prvního srpna 2011 dochází ke změně u linky č. 460101 Úterý-Líšťany-Všeruby-Plzeň, kde bude rozšířen provoz spojů 7 a 8. Tento pár spojů mezi zastávkami Plzeň,CAN a Všeruby nebo zpět pojede nově i v pátek.

Jízdní řády všech linek


Projekt na zvýšení kvalifikace zaměstnanců
se realizuje

Největší autobusový dopravce Plzeňského kraje akciová společnost ČSAD autobusy Plzeň získal pro svůj projekt "Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy ČSAD autobusy Plzeň a.s." finanční podporu, která činí téměř 7 milionů. Jedná se o podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu.
Částka ve výši 5 923 tis. Kč bude poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu, 1 045 tis. Kč je příspěvek státního rozpočtu.

Hlavním cílem projektu je rozšíření a zdokonalení systému zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na všechny pracovníky společnosti. Bude se jednat o odborná školení profesní způsobilosti, výcviky v oblasti měkkých dovedností, IT kurzy, zkvalitnění jazykové vybavenosti, odborná školení.
Dopravce si od projektu slibuje zejména zvýšení konkurenceschopnosti dopravní společnosti.

Realizace projektu je naplánována na 24 měsíců. Dopravní společnost zahajuje realizaci vzdělávacího projektu přípravou výběrových řízení na dodavatele daných vzdělávacích aktivit. Projekt uplatňuje principy rovných příležitostí, které spočívají v zajištění vzdělávání zaměstnanců bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, vyznání či zdravotního postižení.

Evropský sociální fond

Přeprava invalidních osob
u ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Výstup z nízkopodlažního linkového autobusu mimo chodník Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. se intenzivně věnuje zlepšení a usnadnění cestování spoluobčanům na invalidním vozíku nebo všeobecně hůře pohyblivým cestujícím. V současnosti disponuje ve svém vozovém parku celkem 32 kusy nízkopodlažních autobusů, což činí zhruba 10% podíl z celkového počtu vozů.
Setkat se s nízkopodlažními vozidly je možné po celém Plzeňském kraji na linkách regionální dopravy, ale také v městkých provozech v Domažlicích, Klatovech, Přešticích, Stříbře či Tachově.
V rámci celostátních změn jízdních řádů veřejně dopravy v prosinci 2011 plánujeme vyznačit do jízdních řádů nízkopodlažní spoje pro lepší orientaci cestujících. Tyto vozidla totiž rády využívají i maminky s kočárky a obecně hůře pohybliví spoluobčané, převážně senioři.
Nízkopodlažní autobusy jsou také využívány k objednaným přepravám, kdy zákazníkům postačuje možnost přepravy 1-2 invalidních vozíků.

Nákupu autobusů se sníženou podlahou se věnujeme již řadu let. První takový autobus jsme pořídili již v roce 1999 pro městskou hromadnou dopravu v Klatovech. Ve větším rozsahu začal nákup nízkopodlažních autobusů od roku 2005. Z valné většiny se jedná o značku SOR v různých délkových variantách. V posledních letech jsou kupovány i autobusy značky Irisbus (bývalá Karosa) typu Crossway LowEntry, česky doslovně nízký vstup.
Nízkopodlažní autobusy také hrají prim v zajištění bezplatných linek k nákupním zařízením Tesco ve městě Plzni. Společnost TESCO Stores ČR je objednavatelem hned tří takových linek a nízkopodlažnost vozového parku má jako jeden z hlavních parametrů.

Speciální dálkový autobus KAROSA C 734 s plošinou Kromě pravidelných autobusových linek jsem schopni zabezpečit přepravu většího počtu osob na invalidním vozíku formou zájezdů. Vlastníme dva speciální upravené dálkové autobusy Karosa typ C 734 vhodné pro dopravu až 8 invalidních vozíků a 29 normálně sedících cestujících.
Na objednávku je využívají nejrůznější organizace a ústavy sociální či důchodové péče. Uplatnění tyto vozy nacházejí také při výlukách železniční dopravy na objednávku Českých drah a.s.

V letošním roce opět nabízíme méně pohyblivým zájemcům turistický projekt "Dostupná Šumava", který je určen pro osoby s nižší mobilitou s cílem podívat se do míst, které si turisté na Šumavě oblíbili a kam se nedá (a v některých případech i nesmí) zajet autem. Výchozími místy jsou Sušice nebo Vimperk.
Výlety v rámci projektu, který připravila Správa NP a CHKO Šumava ve spolupráci s ČSAD autobusy Plzeň a.s. a Svazem tělesně postižených v ČR, o.s. a Místní organizací (Vozíčkáři Plzeň), se konají mimo hlavní turistickou sezónu a to konkrétně od 17. května do 16. června a pak opět od 1. září do 27. října 2011.

Přeprava cestujícího na invalidní vozíku ve standardním linkovém autobuse Přepravu vozíčkářů na dálkových linkách např. z Plzně do Karlových Varů či Prahy nebo regionálních linkách, kde se běžně nevyskytují nízkopodlažní vozy, jsem schopni operativně zabezpečit po individuální domluvě. Ze strany cestující je obvykle pouze nutná zajištění osob, které pomohou s nástupem případně výstupem v nácestných zastávkách.


Požehnání autobusovému spojení na rabštejnském mostě

P. Pavel Zahradníček žehná víkendovém autobusovému spojení do Rabštejna nad Střelou; foto Ondřej Fábera Během prvního červencového víkendu zahájilo provoz nové autobusové spojení významných turistických cílů na severním Plzeňsku.
Linka 181 (460181) spojuje o prázdninových víkendech třikrát denně v obou směrech například kralovickou Mariánskou Týnici, nejmenší české historické město Rabštejn nad Střelou a barokní Manětín s vyhledávaným zámkem. Autobus navíc v Žihli u nádraží navazuje v obou směrech na dálkové vlaky do Plzně a Mostu.
Na první den provozu autobusové linky se náležitě připravili zejména v Rabštejně nad Střelou. Za účasti ředitele ČSAD autobusy Plzeň a.s. pana Miroslava Hucla, starosty Žihle pana Františka Procházky, dalších pozvaných hostů a velkého zájmu přihlížejících požehnal P. Pavel Zahradníček novému autobusovému spojení přímo na historickém rabštejnském mostě přes řeku Střelu, po kterém nová linka také projíždí a který letos na jaře hostil i natáčení videoklipu skupiny Depeche Mode.

Pozvaní hosté před autobusovým spojem na mostě přes Střelu v Rabštejně; foto Ondřej Fábera Po žehnání následoval také přípitek a rozdávání perníkových autobusů, které jako dárek obdržel každý cestující jedoucí během prvního prázdninového víkendu autobusem do Rabštejna nad Střelou.
Sváteční hosté se procházkou po historickém městě přesunuli do kostela Panny Marie Sedmibolestné, kde během soboty a neděle probíhalo neformální setkání varhaníků pod názvem Varhany nad Střelou 2011.
Nechyběly ani doprovodné akce pro dospělé a dětské návštěvníky kostela (rabštejnský kviz, malování, určování perníkových znaků měst) stejně jako možnost shlédnout česko-německou výstavu fotografií, obrazů a artefaktů Zlatá stezka Norimberk – Praha, která je v rabštejnském kostele nainstalována do začátku srpna.


Uzavírka v Žihobcích

Od 29. 6. do 9. 7. 2011 bude uzavřena silnice v obci Žihobce. Důvodem je výstavba kanalizačního řadu a přípojek k jednotlivým nemovitostem.
Omezení se dotkne autobusových linek 433530 Sušice-Nezdice na Šum.-Pohorsko, 433540 Sušice-Žihobce-Soběšice-Strašín a 433541 Sušice-Žihobce-Soběšice-Strašín-Nezdice na Šum.-Kašperské Hory.

Nebude možné obsluhovat zastávku Žihobce a autobusy budou jezdit po objízdné trase z Bukovníku přes Žichovice do Dražovic. Cestující z a do obce Žihobce budou převáženi na náhradní zastávku v Dražovicích služebním vozidlem Obecního úřadu Žihobce.
Jízdou po objízdné trase bude docházet k opožďování spojů při obsluze zastávek za uzavírkou.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Spoje ČSAD autobusy Plzeň a.s. v termínu stávky pojedou,
naopak posílí vybrané relace

Společnost a řidiči ČSAD autobusy Plzeň a.s. se stávky v dopravě ve čtvrtek 16. června 2011 nezúčastní! Po jednání vedení společnosti s odboráři pojedou všechny spoje bez omezení. Naopak budou vypraveny další autobusy na níže uvedených spojích jako náhrada za přerušenou železniční dopravu.
Pracovníci společnosti, kteří s důvodem stávky souhlasí, se k ní připojí pouze symbolicky, např. vylepením letáčků v autobuse apod.

Ve čtvrtek 16. 6. budou o jeden autobus posíleny tyto stávající spoje v uvedeném úseku:

  linka 400320
 • spoj 3, 4:30 Domažlice,Poděbradova - 5:50 Plzeň,CAN
 • spoj 5, 5:25 Domažlice,Poděbradova - 6:50 Plzeň,CAN
 • spoj 23, 6:15 Domažlice,Poděbradova - 7:37 Plzeň,CAN
 • spoj 8, 7:10 Plzeň,CAN - 8:34 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 9, 8:45 Domažlice,Poděbradova - 10:05 Plzeň,CAN
 • spoj 12, 9:10 Plzeň,CAN - 10:30 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 56, 10:45 Plzeň,CAN - 12:05 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 31, 11:15 Domažlice,Poděbradova - 12:40 Plzeň,CAN
 • spoj 14, 12:00 Plzeň,CAN - 13:18 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 15, 12:25 Domažlice,Poděbradova - 13:50 Plzeň,CAN
 • spoj 16, 12:50 Plzeň,CAN - 14:10 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 58, 13:50 Plzeň,CAN - 15:10 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 18, 14:15 Plzeň,CAN - 15:35 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 19, 14:20 Domažlice,Poděbradova - 15:35 Plzeň,CAN
 • spoj 17, 14:40 Domažlice,Poděbradova - 15:55 Plzeň,CAN
 • spoj 20, 14:45 Plzeň,CAN - 16:05 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 63, 15:40 Domažlice,Poděbradova - 16:53 Plzeň,CAN
 • spoj 64, 15:45 Plzeň,CAN - 17:00 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 27, 16:20 Domažlice,Poděbradova - 17:40 Plzeň,CAN
 • spoj 34, 17:05 Plzeň,CAN - 18:25 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 43, 17:20 Domažlice,Poděbradova - 18:40 Plzeň,CAN
 • spoj 30, 17:55 Plzeň,CAN - 19:15 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 32, 18:55 Plzeň,CAN - 20:13 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 81, 7:50 Stod - 8:25 Plzeň,CAN
 • spoj 80, 9:45 Plzeň,CAN - 10:15 Stod
  linka 400321
 • spoj 11, 8:00 Domažlice,Poděbradova - 9:20 Plzeň,CAN
 • spoj 8, 16:30 Plzeň,CAN - 17:45 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 14, 20:35 Plzeň,CAN - 21:45 Domažlice,Poděbradova
  linka 400360
 • spoj 2, 5:43 Klatovy,aut.nádr. - 6:46 Domažlice,Poděbradova
 • spoj 7, 6:35 Domažlice,Poděbradova - 7:35 Klatovy,aut.nádr.
 • spoj 4, 14:40 Klatovy,aut.nádr. - 15:40 Domažlice,Poděbradova
 • spoje 15+17, 16:50 Domažlice,Poděbradova - 17:48 Klatovy,aut.nádr.
  linka 431300
 • spoj 3, 5:45 Přeštice,nám. - 6:10 Plzeň,CAN
 • spoj 4, 6:30 Plzeň,CAN - 6:55 Přeštice,nám.
 • spoj 7, 7:15 Přeštice,nám. - 7:40 Plzeň,CAN
 • spoj 20, 9:45 Plzeň,CAN - 10:13 Přeštice,nám.
 • spoj 19, 13:30 Přeštice,nám. - 13:30 Plzeň,CAN
 • spoj 24, 14:40 Plzeň,CAN - 15:10 Přeštice,nám.
 • spoj 51, 6:15 Klatovy,aut.nádr. - 7:15 Plzeň,CAN (popřípadě až Praha,ÚAN Florenc)
 • spoj 60, 15:40 Plzeň,CAN (popřípadě už 13:45 z Prahy,ÚAN Florenc) - 16:35 Klatovy,aut.nádr.
  linka 440615
 • spoj 2, 4:07 Nepomuk,žel.st. - 5:20 Plzeň,CAN
 • spoj 1, 5:18 Nepomuk,město - 5:48 Kasejovice,nám.
 • spoje 4+24, 5:48 Kasejovice,nám - 6:23 Nepomuk,město - 7:29 Plzeň,CAN
 • spoj 9, 14:45 Plzeň,CAN - 15:58 Nepomuk,žel.st.
 • spoj 11, 17:00 Plzeň,CAN - 18:21 Nepomuk,žel.st.
  linka 450563
 • spoj 5, 6:47 Chlumčany,nám. - 7:25 Plzeň,CAN
  linka 450616
 • spoje 4+14, 5:25 Plzeň,CAN - 7:00 Nepomuk,žel.st. - 7:45 Kasejovice,nám.
 • spoje 1+11, 13:55 Kasejovice,nám - 14:45 Nepomuk,žel.st. - 16:00 Plzeň,CAN
  linka 450652
 • spoj 1, 4:55 Přeštice,nám. - 5:26 Plzeň,CAN
  linka 450660
 • spoj 1, 5:00 Dobřany,u čerp.st. - 5:23 Plzeň,CAN
 • spoj 2, 5:30 Plzeň,CAN - 6:02 Chlumčany,žel.st.
 • spoj 11, 6:42 Chlumčany,žel.st. - 7:25 Plzeň,CAN
 • spoj 8, 11:55 Plzeň,CAN - 12:33 Chlumčany,žel.st.
 • spoj 17, 13:27 Chlumčany,žel.st. - 14:08 Plzeň,CAN
 • spoj 18, 14:45 Plzeň,CAN - 15:20 Chlumčany,žel.st.
  linka 460800
 • spoj 1, 4:40 Horní Bříza,aut.st. - 5:20 Plzeň,CAN
 • spoj 2, 5:20 Plzeň,CAN - 5:50 Horní Bříza,aut.st.
 • spoj 7, 5:50 Horní Bříza,aut.st. - 6:20 Plzeň,CAN
 • spoj 4, 6:30 Plzeň,CAN - 6:50 Horní Bříza,aut.st.
 • spoj 17, 7:00 Horní Bříza,aut.st. - 7:30 Plzeň,CAN
 • spoj 28, 14:40 Plzeň,CAN - 15:10 Horní Bříza,žel.st.
 • spoj 43, 15:20 Horní Bříza,aut.st. - 15:50 Plzeň,CAN
 • spoj 47, 16:10 Plzeň,CAN - 16:40 Horní Bříza,aut.st.
  linka 470260
 • spoj 1, 5:40 Rokycany,aut.nádr. - 6:08 Plzeň,CAN
 • spoj 6, 5:55 Plzeň,CAN - 6:25 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 12, 6:15 Plzeň,CAN - 6:48 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 3, 6:55 Rokycany,aut.nádr. - 7:30 Plzeň,CAN
 • spoj 2, 7:20 Plzeň,CAN - 7:52 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 11, 8:00 Rokycany,aut.nádr. - 8:40 Plzeň,CAN
 • spoj 16, 9:10 Plzeň,CAN - 9:36 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 25, 10:15 Rokycany,aut.nádr. - 10:50 Plzeň,CAN
 • spoj 20, 11:00 Plzeň,CAN - 11:35 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 4, 11:40 Plzeň,CAN - 12:10 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 15, 12:15 Rokycany,aut.nádr. - 12:45 Plzeň,CAN
 • spoj 5, 13:27 Rokycany,aut.nádr. - 13:53 Plzeň,CAN
 • spoj 17, 14:25 Rokycany,aut.nádr. - 14:58 Plzeň,CAN
 • spoj 8, 14:35 Plzeň,CAN - 15:03 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 19, 15:30 Rokycany,aut.nádr. - 16:05 Plzeň,CAN
 • spoj 13, 16:41 Rokycany,aut.nádr. - 17:07 Plzeň,CAN
 • spoj 10, 17:35 Plzeň,CAN - 18:01 Rokycany,aut.nádr.
  linka 470320
 • spoj 1, 5:25 Rokycany,aut.nádr. - 5:51 Plzeň,CAN
 • spoj 13, 13:11 Rokycany,aut.nádr. - 13:40 Plzeň,CAN
 • spoj 4, 14:05 Plzeň,CAN - 14:34 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 6, 15:10 Plzeň,CAN - 15:41 Rokycany,aut.nádr.
 • spoj 15, 17:29 Rokycany,aut.nádr. - 18:00 Plzeň,CAN
 • spoj 8, 19:00 Plzeň,CAN - 19:30 Rokycany,aut.nádr.
  linka 490450
 • spoj 2, 5:40 Planá,aut.st. - 6:20 Stříbro,aut.st.
 • spoj 7, 13:35 Stříbro,aut.st. - 14:14 Planá,aut.st.
 • spoj 22, 15:30 Planá,aut.st. - 16:20 Stříbro,aut.st.
  linka 490600
 • spoj 1, 4:25 Stříbro,aut.st. - 5:48 Plzeň,CAN
 • spoj 2, 6:15 Plzeň,CAN - 7:35 Stříbro,aut.st.
 • spoj 3, 12:25 Stříbro,aut.st. - 13:48 Plzeň,CAN
 • spoj 4, 14:15 Plzeň,CAN - 15:37 Stříbro,aut.st.
 • spoj 5, 20:25 Stříbro,aut.st. - 21:48 Plzeň,CAN
 • spoj 6, 22:15 Plzeň,CAN - 23:30 Stříbro,aut.st.
  linka 490660
 • spoj 5, 5:30 Stříbro,aut.st. - 6:15 Plzeň,CAN
 • spoj 7, 6:45 Stříbro,aut.st. - 7:32 Plzeň,CAN
 • spoj 14, 6:50 Plzeň,CAN - 7:35 Stříbro,aut.st.
 • spoj 24, 12:30 Plzeň,CAN - 13:15 Stříbro,aut.st.
 • spoj 31, 13:15 Stříbro,aut.st. - 14:00 Plzeň,CAN
 • spoj 38, 15:05 Plzeň,CAN - 15:45 Stříbro,aut.st.

Na vybrané dálkové spoje je dále možno zakoupit jízdenku s místenkou nebo elektronickou jízdenku včetně místenky.

Jízdní řády linek ČSAD autobusy Plzeň a.s.


Doprava autobusy na akci Bahna 2011

Akce bahna 2011 Ve spolupráci s organizátorem zajistí v sobotu 18. června 2011 společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. dopravu na tradiční akci Bahna ve vojenském újezdu Strašice.
K cestě na tuto hojně navštěvovanou přehlídku bojové techniky bude možné použít dvě autobusové linky 470380 Plzeň-Rokycany-Dobřív-Strašice,Vojenský Újezd,Brdy470390 Radnice-Lhota pod Radčem-Mýto-Strašice,Vojenský Újezd,Brdy.

Pro dopravu z Plzně na Bahna je vhodné použít spoje v 6:00 a 7:00 hodin z Centrálního autobusového nádraží (stanoviště č. 14). Nazpět do Plzně pojedou spoje v 16:45, 17:40 a 18:10. Autobusy po trase zastaví také v Rokycanech a Dobřívi.
Dále bude vedeno celkem 8 párů spojů přímo z/do Rokycan. Časové polohy jednotlivých spojů umožňují návaznost na vlaky od Prahy.
Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé severovýchodní části okresu Rokycany. Přímé autobusy pojedou ráno ve směru od Radnic, odpoledne po 16. hodině nazpět.

Navíc během celého dne zajištěna kyvadlová doprava každých 5 až 10 minut ze záchytných parkovišť v Dobřívi (zastávka Dobřív,chaty) a ve Strašicích (zastávka Strašice,ObÚ). Na linkách platí zvláštní ceník jízdného, který nabízí jednosměrné nebo zvýhodněné obousměrné jízdenky. Jedno dítě do 6 let jede zdarma (druhé a další pak za poloviční jízdné), dítě 6 až 15 let za poloviční jízdné, stejně tak jako pes na vodítku.
Zákazníci s čipovou kartou ČSAD pro oblast Rokycanska získají 5% sleva z vybraného jízdného.

Ke stažení: jízdní řád Plzeň - Rokycany - Dobřív - Bahna
(název souboru 470380.pdf, velikost 16 kB)
jízdní řád Radnice - Mýto - Strašice - Bahna
(název souboru 470390.pdf, velikost 18 kB)
ceník jízdného
(název souboru cenik_bahna.pdf, velikost 25 kB)

Více informací a podrobný program na www.bahna.eu


ČSAD autobusy Plzeň se ke stávce v dopravě nepřipojí,
naopak posílí vybrané relace

Společnost a řidiči ČSAD autobusy Plzeň a.s. se stávky v dopravě v pondělí 13. června 2011 nezúčastní! Po jednání vedení společnosti s odboráři pojedou všechny spoje bez omezení.
Naopak budou posíleny autobusové spoje mezi bývalými okresními městy a západočeskou metropolí. Ráno tedy ve směru Plzeň pojedou posily od Klatov, Domažlic, Tachov, Stříbra či Rokycan. Odpoledne budou naopak posíleny spoje z Plzně.
Na dálkové spoje je možno zakoupit jízdenku s místenku nebo elektronickou jízdenku včetně místenky.

Jízdní řády linek ČSAD autobusy Plzeň a.s.


Rozšíření sítě MHD Klatovy

autobus městské dopravy v Klatovech na náměstí Míru První červnový den dochází k rozšíření provozu městské hromadné dopravy v Klatovech. Linka MHD č. 2 obslouží dvě nové zastávky Zahradní a Procházkova ve stejnojmenných ulicích.
Základní koncept byl městem Klatovy stanoven na obsluhu každé nové zastávky 5 krát za den v pracovní dny. Zastávka na Plánickém předměstí v ulici Procházkova bude obsloužena autobusovými spoji v 6:00, 8:25, 14:28, 15:57 a 16:42 mířících k nádraží ČD. Zastávka je pouze jednosměrná. Do této zastávky budou při cestě z města platit jízdenky zakoupené na předchozím spoji z opačného směru.
Naopak zastávka Zahradní, která se nachází na Domažlickém předměstí, je obousměrná tj. bude obsluhována ve směru do města (7:24, 9:52 a 14:02) i z města (10:33 a 15:26).
Tímto krokem nabízí město Klatovy svým občanům zpřístupnění MHD i v odlehlejších částech města. V době od 1. 6. do 31. 10. 2011 bude probíhat zkušební provoz. Na zastávkách budou umístěny provizorní označníky.
Následně začátkem měsíce listopadu bude provedeno vyhodnocení a Rada města Klatovy rozhodne o tom, zda bude provoz pokračovat i nadále. V tom případě dojde ke stavebním úpravám včetně osazení dopravního značení zastávek.

Více o MHD v Klatovech


Tachov a Rokycany získají přímé spojení s Prahou

Do Prahy s ČSAD autobusy Plzeň a.s. Prvního května rozšíří společnost ČSAD autobusy Plzeň svoji nabídku autobusových spojů do hlavního města ČR. Kromě tradičních tras z Domažlic, Klatov a Plzně přibude i nová linka, která nabídne přímé spojení do Prahy také z Tachova a Rokycan. Zajímavé ceny jízdného do Prahy a zpět zůstávají v platnosti, zvýhodněné ceny budou zavedeny i pro cesty z Tachovska a Rokycanska.

Na základě poptávky od cestujících a prověření obchodního rizika spouští naše společnost od 1. května 2011 novou linku č. 490820 Tachov-Bor-Nýřany-Plzeň-Rokycany-Praha.

Pro cestující z oblasti Tachovska jsou určeny spoje vedené z Tachova přes Tisovou, Bor a Kladruby do Plzně a následně do Prahy na Zličín a zpět. Každý pracovní den v 5:25 z Tachova s příjezdem do Prahy,Zličína v 7:55. Zpáteční spoj jede už ze zastávky Praha,ÚAN Florenc v 15 hodin (15:35 ze Zličína) a do Tachova dorazí v 18:10.
V neděli a státní svátek pojedou autobusy z Tachova ve 14:50, do zastávky Praha na Zličín přijede v 17:10. Nazpět vyjíždí také ze Zličína v 18:10, aby zakončil svoji cestu ve 20 hodin a 30 minut v Tachově.

V jízdním řádu nové linky nalezneme také spoje určené především obyvatelům Rokycan a okolí. V pracovní dny pojedou do Prahy a zpět hned dva spoje (v 5:00 a 12:00), které začínají v Rokycanech na autobusovém nádraží a pokračují přes zastávky Svojkovice, Holoubkov, Mýto a Kařez do Prahy. Ranní spoj navíc obslouží i město Zbiroh. V Rokycanech zároveň zastaví i oba spoje z Tachova do Prahy a zpět.

Každou neděli a svátek pojede také nový spoj v 17:50 z Plzně přes Rokycany (18:15) a Zbiroh do Prahy na Zličín. Opačný směrem vyjede ve 20:15 ze Zličína a se zastávkou v Rokycanech dojede do Plzně ve 21:25 hod.

Na nové lince, stejně tak jako na stávajících linkách č. 400321 Domažlice-Plzeň-Praha a č. 431300 Klatovy-Plzeň-Praha, budou cestující přepravovat komfortní autobusy s plnou klimatizací.
V logem označených autobusech je dále nabízena služba Wi-Fi Internet zdarma pro bezplatný přístup k Internetu šířený po autobuse bezdrátovou technologií Wi-Fi.

Na všech výše uvedených linkách platí výhodná cenová nabídka! Základní cena jízdenky z Plzně začíná již na 74,- korunách. Z Rokycan dopravíme cestující s veškerým pohodlím za 68,- Kč, z Klatov za 120,- Kč, z Domažlic za 134,- Kč a nakonec z Tachova za 144,- Kč. Při cestě do Prahy nebo zpět lze však využít řady slev!

Na lince je poskytována sleva pro zpáteční jízdu 20% (z obyčejného jízdného) za podmínky, že cesta opačným směrem byla vykonána tentýž den spojem, který zajišťuje společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. (cestující se při uplatnění slevy prokáže příslušnou jízdenkou). Držitelé karet ISTC (ISIC, ALIVE, ITIC) mohou uplatnit slevu 20% z obyčejného jízdného!

Jeden kus zavazadla je přepravován vždy ZDARMA. Pravidelní cestující, si mohou pořídit zákaznickou čipovou kartou ČSAD autobusy Plzeň a.s., se kterou získávají sleva 5% při bezhotovostní platbě nejen na spojích do hlavního města.

Bližší informace www.csadplzen.cz/praha


Uzavírka v Třemošné

Doplnění 29. 6.
Na základě dokončení napojení silnice I/27 na obchvat Třemošné budou opět autobusy ve směru do a z Kralovic obsluhovat zastávku Třemošná,ZŠ popř. Třemošná,ZŠ I, a to od středy 29. 6. 2011. Náhradní autobusová zastávka Třemošná,ZKZ bude nadále obsluhována jen linkami 460050 a 460805.

Doplnění 13. 6.
S platností od 12. 6. 2011 je do jízdních řádů linek 440801 a 460800 vložena zastávka Plasy,u školy.

Doplnění 20. 4.
Po dobu uzavírky nebude zastávka Třemošná,ZŠ obsluhována. Spoje 17 linky 460031, spoje 5 a 10 linky 460740 a spoj 80 linky 460800 obslouží přilehlou zastávku Třemošná,ZŠ I.

Po dobu tří měsíců dojde k uzavření komunikace I/27 nad Třemošnou ve směru na Kralovice a Most z důvodu napojení nově budovaného obchvatu města.
Uzavírka, která potrvá v termínu 18. 4. - 18. 7. 2011 značně ovlivní i autobusové linky vedené skrz Třemošnou.

Pro dotčené linky byly schváleny objížďkové jízdní řády:
440801 Plzeň-Žatec-Most-Teplice-Ústí nad Labem,
460031 Trnová-Horní Bříza-Plzeň,
460280 Zruč Senec-Plzeň,Škoda JS-Třemošná-Horní Bříza,
460740 Kralovice-Obora-Kaznějov-Plzeň
a 460800 Kralovice-Plzeň.

Po dobu uzavírky bude zastávka Třemošná,ZŠ obsluhována pouze spojem 17 linky 460031, spoji 5 a 10 linky 460740 a spojem 80 linky 460800. Obsluha zastávky Třemošná,ZŠ I stávajícími spoji linky 460800 zůstává beze změn.
U postižených spojů je namísto zastávky Třemošná,ZŠ zřízena náhradní zastávka Třemošná,ZKZ.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Páteční a nedělní studentské posily
Plzeň - Karlovy Vary a Plzeň - Přeštice

Dopravní terminál v Karlových Varech s autobusem KAROSA C 954; foto Martin Janda Od neděle 17. dubna 2011 mohou cestující využít nové spoje zavedené v pátek a neděli v trase Plzeň - Karlovy Vary a v relaci Přeštice - Plzeň. Nová spoje využijí hlavně studenti a žáci k cestám ze školy nebo na internáty a koleje.
U linky do Karlových Varů dochází zároveň i k drobným časovým posunům.

Hned dva páry nových spojů v pátek odpoledne vzniknou na lince 440080 Plzeň-Karlovy Vary. Posilové autobusy pojedou ve 13 hodin z Plzně, ve 14:50 nazpět z Karlových Varů a v 17:10 opět z Plzně do lázeňského města. Na závěr se vydá autobus v 19:25 zpátky do Plzně, kam dorazí ve 20:55. Po krátké přestávce odjede vůz ve 21:00 již jako nový spoj 12 linky 431300 Klatovy-Plzeň-Praha do cílové zastávky na přeštickém náměstí.
Toto přímé spojení z Karlových Varů přes Plzeň do Přeštic jistě ocení nejen studenti navracející se domů.

V neděli pojede nový spoj v 16:00 z Přeštic do Plzně. Následně tento autobus pojede v 17 hodin z Plzně až do Karlových Varů. Opačným směrem vyrazí z karlovarského dopravního terminálu v 18:45 s příjezdem do Plzně ve 20:15, aby se pak ve 20:30 vydal zpět do Přeštic.
Opět tak bylo vytvořeno vhodné obousměrné spojení autobusem naší společnosti z jižního Plzeňska na Karlovarsko a zpět. Všechny výše uvedené spoje pojedou v období školního vyučování resp. nepojedou během hlavních prázdnin.

Dále je v pracovní dny obnoven provoz spoje v 5:50 ráno z K. Varů do Plzně. Naopak je zrušen spoj č. 4 v pracovní dny v 6:40 z Karlových Varů, kdy je ovšem zaveden náhradní spoj ve stejné časové poloze na lince 421232 provozované naší dceřinou společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.
O 10 minut bude v celé trase opožděn večerní nedělní spoj č. 31, který odjede z Centrálního autobusového nádraží v Plzni staronově v 19:30.


Bezdrátový Internet v autobusech

Označení služby Wi-Fi Internet zdarma V průběhu měsíce března bylo zprovozněno další pět autobusů se službou Wi-Fi Internet zdarma. Cestující, kteří jsou vybavení vhodným zařízením (přenosné či kapesní počítače, mobilní telefony atd.), zde mohou bezplatně využívat přístup k bezdrátovému internetu šířeného po voze pomocí technologie Wi-Fi.
Autobusy s nově instalovanými modemy k Internetu se pohybují hlavně na lince č. 440080 Plzeň-Karlovy Vary. Je možné je také potkat na linkách 440430 Plzeň-Mariánské Lázně-Cheb a 440801 Plzeň-Žatec-Most-Teplice-Ústí nad Labem.
Službu Wi-Fi Internet zdarma poznáte podle výrazného loga umístěného na obou bocích vozidla v přední části vozu. Každému z autobusů je přidělen vlastní název bezdrátové sítě, podle kterého lze připojení v daném autobuse snadno identifikovat. Zatím je vybaveno modemem pro šíření signálu Wi-Fi celkem 10 autobusů naší společnosti, které se pohybují především po dálkových trasách. V nejbližších týdnech lze však očekávat další rozšíření.

Přehled autobusů se službou Wi-Fi Internet zdarma:

 • Irisbus Evadys H 12.8 M (RZ 3P8 3818) - název sítě "csadplzen_bus01"
 • Karosa Ares 15M (RZ 1P3 7791) - název sítě "csadplzen_bus02"
 • Irisbus Crossway 12.8 M (RZ 3P4 0613) - název sítě "csadplzen_bus03"
 • Irisbus Crossway 12.8 M (RZ 3P4 0615) - název sítě "csadplzen_bus04"
 • Irisbus Crossway 12.8 M (RZ 3P2 7893) - název sítě "csadplzen_bus05"
 • Karosa LC 956.1072 (RZ 2P6 6510) - název sítě "csadplzen_bus06"
 • Irisbus Iliade GTX (RZ 2P6 0034) - název sítě "csadplzen_bus07"
 • Karosa C 954.1360 (RZ 2P6 6781) - název sítě "csadplzen_bus08"
 • Irisbus Crossway 12.8 M (RZ 3P8 2872) - název sítě "csadplzen_bus09"
 • Irisbus Evadys H 12.8 M (RZ 3P8 3736) - název sítě "csadplzen_bus10"


Výluka na trati ČD č. 183 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda
v úseku Valcha - Dobřany

Náhradní autobusová doprave ve stanici Plzeň-Valcha Správa železniční dopravní cesty bude v termínu od 4. dubna do 13. května 2011 opravovat železniční trať č. 183 v úsek Valcha - Dobřany. Z důvodu úplné výluky budou všechny vlaky provozované Českými drahami a.s. nahrazeny autobusy.

Protože se předpokládá opožďování vlaků za výlukou, jsou přizpůsobeny odjezdy vybraných autobusových spojů v zastávkách Dobřany,žel.st. a Přeštice,žel.st., tak aby nedošlo ke zrušení návazností s vlaky.

Po dobu výluky tedy platí upravené jízdní řády pro tyto linky:
450651 Přeštice-Merklín-Ptenín,
450652 Letiny-Skašov-Horšice-Přeštice-Plzeň,
450655 Přeštice-Řenče-Letiny,
450656 Přeštice-Chlumčany-Dolní Lukavice,
450657 Přeštice-Přestavlky-Chotěšov-Zbůch,
450660 Merklín-Dobřany-Plzeň,
450663 Přeštice-Bolkov-Biřkov,
a 450667 Přeštice-Dobřany-Stod.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Dopravní omezení na Blovicku

V rámci výstavby kanalizace při akci "Čistá Berounka 3 C" bude od počátku dubna uzavřeno hned několik komunikací v Blovicích a okolí.

Uzavírka Husovy a Luční ulice v Blovicích
Při uzavírce Husovy ulice od 1. 4. do 31. 8. 2011 budou autobusy všech linek jezdit po místní komunikaci Poplužní ulice.
Při uzavírce Luční ulice od 1. 4. do 15. 5. 2011 budou autobusy linky 450585 Blovice-Spálené Poříčí jezdit z Blovic přes Zdemyslice a Žákavou do Štítova a Spáleného Poříčí podle objížďkového jízdního řádu.

Uzavírka silnice III/11745 ve Vlčicích
V termínu 1. 4. až 31. 8. 2011 bude uzavřena silnice č. III/11745 ve Vlčicích. Nebude tak obsluhována zastávka Blovice,Vlčice. Jako náhradní zastávka poslouží zastávka Blovice,Hradiště, která je vzdálena cca 1 km. Dotčené linky 450588 Blovice-Čížkov a 450616 Kasejovice-Oselce-Nepomuk-Ždírec-Blovice-Plzeň budou jezdit z Blovic přes Bohušov, Smederov, Žďár a Ždírec podle objížďkových jízdních řádů.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Město Touškov - Újezd nade Mží

Na základě rekonstrukce povrchu vozovky v ulici Partyzánská ve Městě Touškov bude v období od 1. dubna do 30. června 2011 probíhaj její úplná uzavírka. Ve stejném termínu tak bude zaveden objíďkovým jízdní řad pro linku č. 460160 Ostrov u Bezdružic-Pernarec-Město Touškov-Plzeň.
Autobusy veřejné linkové dopravy budou vedeny z Města Touškova po objízdné trase silnicí III/18054 ve směru na Líšťany. Po obsluze obce Újezd nade Mží, kde se otočí, budou pokračovat dále do Ostrova u Bezdružic.
Z výše uvedeného důvodu nebude možné obsluhovat zastávky Město Touškov,Dobronice,rozc. a Újezd n.Mží,u můstku.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Přehled březnových změn
v jízdních řádech

Označník zastávky ČSAD autobusy PlzeňDodatečně přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které nastaly v jízdních řádech od neděle 6. března 2011. O některých jsem přitom již informovali dříve v samostatných článcích.

Na Domažlicku byl zaveden víkendový provoz na lince 400010 Hostouň-Čečín-Bělá nad Radbuzou-Bystřice-Železná viz. samostatná informace. Na lince 400330 Domažlice-Poběžovice-Hostouň-Mutěnín-Rybník nově obslouží spoje 3, 4 a 15 zastávku Mutěnín,Starý Kramolín.
Dle požadavku Krajského úřadu Jihočeského kraje a společnosti JIKORD s.r.o. byly zrušeny dva páry spojů (4, 5, 17 a 18) linky 434060 Chanovice-Slatina-Horažďovice-Strakonice vedené mezi zastávkami Horažďovice,žel.st. a Horní Poříčí,Dolní Poříčí.
Noční spoje 153 a 168 linky 431300 Klatovy-Plzeň-Praha byly urychleny po trase o pět minut, navíc oba obslouží i zastávky Chlumčany,Hradčany,rozc. 1.3.

Jižního Plzeňska se týkají i další úpravy. Spoje 1, 3 a 9 linky 450558 Vstiš-Dobřany-Plzeň byly posunuty tak, aby byla v městské části Plzeň-Lhota dosažena návaznost na linku MHD č. 26.
U linky 450563 Oplot-Chlumčany-Plzeň došlo k uspíšení spoje 6 o 10 minut v celé trasy, aby byla ve Dnešicích zajištěna návaznost na spoj 8 linky 450660 Merklín-Dobřany-Plzeň. Dále o 5 minut uspíšen spoj 2 linky 450657 Přeštice-Přestavlky-Chotěšov-Zbůch, kvůli návaznosti na osobní vlak č. 7511 v Přešticích.

Severní oblast Plzeňska zaznamenala také dosti změn. U linek 440020 Plzeň-Liblín a 460010 Nadryby-Plzeň, které jsou zařazeny v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), je nově zavedena zastávka Plzeň,Stavební stroje (stávající zastávka trolejbusů č. 13, 16 a 17). Zároveň byla nedaleké méně využívaná zastávka Plzeň,Jatky převedena do režimu na znamení.
Zastávky na znamení byly také zřízeny u víkendové linky č. 460805 Kralovice-Plzeň. Řada úprav proběhla na lince 440070 Plzeň-Manětín-Žlutice
Nově spoje přibyly v trase Plzeň - Chotíkov u linky 460101 Úterý-Líšťany-Všeruby-Plzeň. Spoje 15 a 10 stejné linky pak byly prodlouženy do zastávky Blažim. Nové spoje vznikly také na lince 460050 Horní Bělá-Tlucná-Tatiná-Plzeň. V nedělním odpoledni pojede jeden pár spojů mezi Horní Bělou a Plzní, v pracovní dny přibude odpolední spoj z Tatiné na CAN.

Kromě posílení dálkové linky 440080 Plzeň-Karlovy Vary viz. samostatný článek, byly upraveny spoje 71 a 72 mezi Bezvěrovem a Toužimí. Spoj 71 jede nově z Bezvěrova v 6:12, přičemž navazuje na spoj 1 linky 460127 Mladotice-Manětín-Bezvěrov-Bezdružice. Na zpět jede spoj 72 z Toužimi v 7:10 do Bezvěrova a dále jako spoj 15 linky 460127 do Úterý a Bezdružic.
Navíc je zřízena nová zastávka Bezvěrov,Krašov, jenž obslouží spoje 1 a 9.

Jízdní řády všech linek


Rozšíření víkendové dopravy
v Bělé nad Radbuzou

Autobus před radnicí v Bělé nad Radbuzou Ve spolupráci s Městským úřadem v Bělé nad Radbuzou a organizací POVED s.r.o. rozšiřuje dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. provoz na lince 400010 Hostouň-Čečín-Bělá nad Radbuzou-Bystřice-Železná o nové spoje v sobotu, neděli a ve svátek.
Nově je zajištěna doprava ze Železné, Hvozdu a Smolova k vlakům do Bělé nad Radbuzou a také opačně od vlaků. Kromě zlepšení dopravní obslužnosti pro občany z tohoto území je možné zmíněné spoje využívat pro účely víkendové přepravy do turisticky zajímavých lokalit v Českém lese.

Jízdní řády všech linek


Častější spojení mezi Plzní a Karlovými Vary

Dopravní terminál v Karlových Varech s autobusem KAROSA C 954; foto Martin JandaSpolečnost ČSAD autobusy Plzeň od první březnové neděle výrazně posílí autobusové spoje na trase Plzeň - Karlovy Vary a zpět. Po prosincovém zrychlení přepravy a zavedení páteční posily se jedná o další příjemnou novinku pro cestující. Cena jízdného zůstává beze změny a i nadále lze uplatnit řadu slev.

Linku z Plzně do Karlových Varů naleznete v jízdních řádech pod číslem 440080. V poslední době zaznamenáváme vzrůstající zájem cestujících o naše služby, přestože na této trase jezdí i autobusy jiných dopravců.
Uspokojit potřeby našich stávajících i budoucích zákazníků se snažíme právě posílením v nejžádanějších dobách. Ve vybraných časech tak jedou naše zelenobílé autobusy každých 30 minut. Dopravu mezi zmíněným krajskými městy zajišťujeme celotýdenně a to již od brzkých ranních hodin po pozdně večerní spoje. Autobusové spojení v této relaci se tak stává díky časté frekvenci spojů, cenové výhodnosti a doplňkovým službám vhodnou alternativou k cestě osobní automobilem.

Již nyní nabízíme v logem označených autobusech služba Wi-Fi Internet zdarma. Naši zákazníci, kteří mají vhodné zařízení, tak mohou využít bezplatný přístup k Internetu šířený po autobuse bezdrátovou technologií Wi-Fi. V průběhu roku plánuje další rozšíření této služby.

ČSAD autobusy Plzeň a.s. provozují linku na vlastní podnikatelské riziko. Snažíme se tedy přilákat další cestující řadou slev a výhod. Na lince platí kupříkladu zvýhodněný ceník jízdného. Cestující platící čipovou kartou ČSAD získávají automaticky slevu 5%. Studenti či učitelé vlastnící kartu ISIC mohou dále získat slevu 20% z obyčejného jízdného.
Ten, kdo chce mít jistotu sedačky nebo si předem vybrat vhodné místo k sezení, může využít zakoupení místenky v předprodeji AMSBUS. Zákazník s přístupem k síti Internet je schopen si zakoupit s předstihem též elektronickou jízdenku.

Autobusová linka 440080 Plzeň - Karlovy Vary je zařazena do systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), proto mohou držitelé Plzeňské karty s nahraným předplatným cestovat ve vymezeném území (zóny P a Z), bez nutnosti zakoupení další jízdenky.

Bližší informace www.csadplzen.cz/kvary


Dlouhodobá uzavírka silnice Klatovy - Tajanov

Z důvodu investiční akce "Severozápadní obchvat města Klatovy" bude až do konce roku 2011 zcela uzavřena komunikace mezi Klatovy a Tajanovem. Po dobu uzavírky nebude provozována linka č. 432101 Klatovy,,aut.nádr.-Tajanov-Beňovy-Klatovy,,Vídeňská ul.. Nahradí ji linka 432100 Klatovy-Tupadly-Tětětice-Bezděkov, která od Tajanova pojede po objízdné trase přes Kal a Beňovy do Klatov. V obci Tajanov bude zastávka přemístěna a označena mobilním označníkem.

Dále bude zavedena možnost přestupu na MHD Klatovy, a to následovně. Cestujícím ze spoje 4 linky 432100 bude umožněn bezplatný přestup na linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje s aktuálním datem na spoj: spoj 15 linky 436001 do zastávek pod nemocnicí, Rybníčky, nám.Míru, Luby; spoje 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky, nám.Míru, u Gymnázia a Plánická sídl.; a spoj 7 linky 436004 do zastávek pod nemocnicí, Rybníčky, u GymnáziaPlánická sídl.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Uzavírka Luční ulice v Blovicích

V rámci akce "Kanalizace Blovice" bude v období od 1. března do 30. dubna 2011 probíhat úplná uzavírka Luční ulice v Blovicích. Komunikaci využívá autobusová linka 450585 Blovice-Spálené Poříčí, na které bude zaveden objížďkový jízdní řád. Po dobu uzavírky pojedou liché i sudé spoje přes Zdemyslice a Žákavu do Štítova. Přes nárůst kilometrů nebude jízdné měněno.

Cestujícím se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!


Prezentace autobusu Volvo 7700

Kloubový autobus Volvo 7700 Do plzeňského areálu v Doubravce zavítal další zajímavý exemplář. V úterý 15. února 2011 proběhla prezentace kloubového autobusu Volvo 7700 spojená s krátkou zkušební jízdou po okolí.
Tento městský nízkopodlažní autobus do České republiky dopravila a v Plzni předvedla společnost VOLVO Truck Czech s.r.o. Kloubový autobus v nadstandardním vybavení interiéru byl původně určený pro dopravce ve Francii. Je osazen 9 litrovým naftovým motorem Volvo D9B splňujícím emisní normu Euro 4.

Kloubový autobus Volvo 7700 Čtyřdveřová karosérie v délce 18 metrů, výšce 3,2 a šířce 2,55 metru nabízí kapacitu 150 cestujících.
Nástupní výška u předních dveří otvíraných dovnitř je 320 mm, u zbývajících dveří otvíraných vně je výška podlahy v úrovni 340 mm. Autobus je vybaven elektricky ovládanou výsuvnou plošinou pro vozíčkáře a kočárky.

Kloubový autobus Volvo 7700 interiér Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. jako regionální dopravce poptává především autobusy v linkovém provedení, tzn. s nižším počtem dveří a tím větším počtem míst k sezení. I přesto je možné, že tento typ autobusu bude nasazen v dohledné době do zkušebního provozu s cestujícími na linkách naší společnosti.


Další změny na Kralovicku od února

Označník zastávky ČSAD autobusy PlzeňNové úpravy autobusových linek v oblasti Kralovicka vstoupí v platnost v úterý 1. února 2011.
Spoj 6 linky 460790 Kralovice-Mladotice-Manětín-Manětín, Rabštejn n. Střelou je na základě požadavku obcí opožděn o 5 minut na odjezdu z Rabštejna nad Střelou. Dále bude o 28 minut opožděn na odjezdu z Manětína spoj číslo 20, přičemž bude zrušeno čekání v zastávce Mladotice.
Kvůli zlepšení dopravy dětí do škol bude opožděn o 25 minut v celé trase spoj č. 4 linky 460127 Mladotice-Manětín-Bezvěrov-Bezdružice.

Jízdní řády všech linek


Bezdrátový Internet v autobusech

Označení služby Wi-Fi Internet zdarma Se zahájením platnosti nových jízdních v polovině prosince loňského roku spustila naše společnost ve vybraných autobusech službu Wi-Fi Internet zdarma. Cestující, kteří jsou vybavení vhodným zařízením (přenosné či kapesní počítače, mobilní telefony atd.), mohou bezplatně využívat přístup k bezdrátovému internetu šířeného po voze pomocí technologie Wi-Fi.
Celkem je služba nabízena v 5 autobusech, které se pohybují převážně na linkách směřujících do našeho hlavního města, a to linkách č. 400321 Domažlice - Plzeň - Praha a 431300 Klatovy - Plzeň - Praha. Počet autobusů bude postupně rozšiřován. Stejně tak jako dálkové linky, na kterých bude tato služba nabízena.
Autobusy se službou Wi-Fi Internet zdarma poznáte podle výrazného loga umístěného na obou bocích vozidla v přední části vozu. Každému z autobusů je přidělen vlastní název bezdrátové sítě, podle kterého lze připojení v daném autobuse snadno identifikovat.

Přehled autobusů se službou Wi-Fi Internet zdarma:

 • Irisbus Evadys H 12.8 M (RZ 3P8 3818) - název sítě "csadplzen_bus01"
 • Karosa Ares 15M (RZ 1P3 7791) - název sítě "csadplzen_bus02"
 • Irisbus Crossway 12.8 M (RZ 3P4 0613) - název sítě "csadplzen_bus03"
 • Irisbus Crossway 12.8 M (RZ 3P4 0615) - název sítě "csadplzen_bus04"
 • Irisbus Crossway 12.8 M (RZ 3P2 7893) - název sítě "csadplzen_bus05"


Další změny na Kralovicku
od 13. ledna

Označník zastávky ČSAD autobusy PlzeňDalší úpravy autobusových linek v oblasti Kralovicka se odehraje již ve čtvrtek 13. ledna 2011. Spoje 2, 5 a 6 obnovené linky 460790 Kralovice-Mladotice-Manětín-Manětín,Rabštejn n. Střelou nově obslouží Tč.8 Kralovice,Řemešín, Tč.5 Kralovice,Bukovina a Tč.4 Kralovice,Bukovina,rozc. z důvodu zajištění dopravy dětí do a ze školy v Kralovicích.
Dále jsou zřízeny dva nové spoje. Nový spoj 17 bude veden v pracovní dny v 16:00 z Tč. 15 Manětín.nám. do Tč. 20 Manětín,Rabštejn n. Střelou s příjezdem 16:15 - požadavek obce Stvolny kvůli zajištění odvozu dětí ze školy a ostatních cestujících z Manětína. Zpět pojede autobus jako spoj č. 4 v 16:20 z Rabštejna s příjezdem do Manětína v 16:35 hodin.
Jen drobná úprava nastane u linky 460127 Mladotice-Manětín-Bezvěrov-Bezdružice, kde je u spoje 24 navýšeno čekání v Tč. 7 Manětín.nám. o 2 minuty.

Jízdní řády všech linek


Změny v jízdních řádech
od neděle 9. ledna 2011

Označník zastávky ČSAD autobusy PlzeňNa základě podnětů cestujících dochází k úpravě v oblasti Kralovicka, kde proběhla v polovině prosince 2010 optimalizace dopravy dle požadavků společnosti POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor VEřejné Dopravy). Nově zavedená dopravní spojení plně nevyhovovala potřebám cestující veřejnosti, a proto vstupují v platnost následující změny:
Obnoven provoz linky 460790 Kralovice-Mladotice-Manětín-Manětín,Rabštejn n. Střelou a s tím spojená úprava provozu u linky 460181 Kralovice-Žihle-Manětín. U víkendové linky 460805 Kralovice-Plzeň je změna trasy, kdy spoje v obou směrech nově obslouží zastávku Plzeň,Sady Pětatřicátníků a ve směru do Plzně neobslouží zastávka Plzeň,Hl.nádr.ČD Šumavská, ale pojedou do konečné Plzeň,CAN.
Z důvodu zlepšení ranního spojení v pracovní dny mezi Manětínem, Bezvěrovem a Toužimí je zaveden nový pár spojů na lince 440080 Plzeň-Karlovy Vary v návaznosti na spoj 1 linky 460127 Mladotice-Manětín-Bezvěrov-Bezdružice
U linky 460334 Plasy-Mladotice-Žihle-Blatno-Lubenec je zavedeno několik nových spojů ke zlepšení návaznosti na železnici ze stanic Blatno a Plasy. Většina spojů pak vynechá nevyužívané zastávky Mladotice,Malá Černá Hať a Mladotice,Velká Černá Hať.

Mimo oblast severního Plzeňska dojde od 9. ledna 2011 jen k drobné změně u linky 400320 Domažlice-Horšovský Týn-Plzeň spoj č. 3, který na přání cestujících a zrychlení přepravy nebude obsluhovat oblast Borských polí.

Jízdní řády všech linek


Starší aktuality

Aktualizováno 9.8.2012 © Zbyněk Hupák
ČSAD autobusy Plzeň a.s.
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Anketa

Využijete v autobuse služby bezdrátového Internetu?

 ano
1921 hlasů, 65%
 ne, nemám vhodné zařízení
72 hlasů, 2%
 ne, mám vlastní mobilní Internet
288 hlasů, 9%
 ne, nechci využívat Internet
658 hlasů, 22%

Celkem 2939 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
OrHit
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
 S1 Center
 Dostupná Šumava
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

IRISBUS Evadys H 12.8M; foto Miroslav Klas Dálkové autobusy IRISBUS Evadys H 12.8M

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
únor 2023

50 let
Ladislav Braun (5.)
řidič, Rokycany

55 let
Pavel Zýka (18.)
řidič, Rokycany

65 let
Lubomír Hrabák (6.)
řidič, Přeštice


březen 2023

55 let
Josef Talůžek (5.)
řidič, Nepomuk

65 let
Lubomír Adámek (30.)
řidič, Kralovice