AKV bus a.s., Divize Plzeňsko - základní údaje
 O společnosti
Základní údaje

Od 1. 11. 2023 se Divize ČSAD autobusy Plzeň společnosti Z-Group bus a.s. a společnost ČSAD Plzeň s.r.o. stávají společně jako Divize Plzeňsko součástí společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., přejmenová ke stejnému datu na AKV bus a.s. (IČO 25332473), se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary.
Divize má pracoviště Plzeň (+ CAN), Přeštice, Nepomuk, Rokycany a Kralovice. Správa divize sídlí na Centrálním autobusovém nádraží v Plzni, Husově 60.

Divize Plzeňsko zajišťuje poddodávky pro ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (Plzeňský kraj) v oblastech Přešticka, Nepomucka (obě veřejné služby přepravy cestující v objednávce Plzeňského kraje v oblasti Jih) a oblasti Rokycanska (a Zbiroh) a části Kralovicka veřejné služby přepravy cestující v objednávce Plzeňského kraje v oblasti Sever.
Celkem se jedná o 91 kmenových autobusů (54 pro Jih, 37 pro Sever).

Dále má působnost v rámci pravidelné dopravy nejen Plzeňského kraje (komerční linky - cyklobusy, veřejné služby pro obce Vejprnice a Tlučná, noční linky pro obce), zvláštní linkovou dopravu pro soukromé subjekty, linku MHD v Plzni S1. Dále npravidelnou čili zájezdovou dopravu po celém území Česka a rovněž po Evropě.
Součástí divize jsou i dílny v Přešticích.

V rámci skupiny Z-Group stále funguje rekreační středisko v Železné Rudě.

Aktualizováno 3.2.2024 © Zbyněk Hupák
Vytištěno z http://www.csadplzen.cz dne 21.6.2024 v 01:10