ČSAD autobusy Plzeň - Dostupná Šumava
 Dostupná Šumava 2021
Šumava i pro méně pohyblivé

Ke stažení: Leták Dostupná Šumava 2021 Jaro - místa, termíny, mapa
(název souboru letak_dsumava2021jaro.pdf, velikost 1995 kB)
Dostupná Šumava 2021 Jaro - mástupní místa, ceny, rezervace, termíny
(název souboru dsumava2021jaro_info.pdf, velikost 39 kB)

Zahájení příjmu rezervací pro jarní termíny bude od úterý 1. června 2021 od 8:00 hodin na telefonním čísle 602 533 691 (pracovní dny 8 - 14 hodin).


Dopravce ČSAD autobusy Plzeň Vás ve spolupráci se Správou NP a CHKO Šumava zve k účasti při dalším ročníku Dostupné Šumavy, který vlivem opatření proti působení koronavaviru začne trochu opožděně a v jarní části zbylo k dispozici 11 termínů.
Projekt je určen pro osoby s nižší mobilitou s cílem podívat se do míst, které si turisté na Šumavě oblíbili a kam se nedá (a v některých případech ani nesmí) zajet autem.
V letošním roce se bude jezdit po shodných trasách a místech jako v roce 2020. Navštívíme místa jako kostely v Dobré Vodě a Hůrkách, jezero Laka, Enviromentální středisko Špičák, Pancíř s rozhlednou, bývalý Starý Brunst či meandry Křemelné a bývalou vesnici Zhůří u Kepel.

Zájezdy se konají mimo hlavní turistickou sezónu, a to konkrétně od 8. června do 28. října 2021.
Opět rozšířený počet nástupních míst v Plzeňském i Jihočeském kraji, letos nově z Plzně hned dvakrát v týdnu.

Dostupná Šumava, foto Ing. Mareš

V úterý a čtvrtek odjezd ze Sušice v 8:00 hodin (s možností nastoupit již v Plzni, Přešticích, Klatovech či Kolinci).
V tyto dny je autobus pro zájezdy vypravován z Plzně a proto je možné nástoupit k zájezdu již v 6:10 v zastávce Plzeň,CAN (stanoviště č. 9), v Přešticích je nástup v 6:40 hodin v autobusové zastávce na náměstí, pak v zastávce Klatovy,aut.nádr. (stanoviště č. 25) v 7:10, dále v 7:40 v autobusové zastávce v Kolinci a na závěr je možné zahájit zájezd v tradičním místě v 8:00 hodin v Sušici na žel.st., stanoviště 9.

Ukončení organizovaného zájezdu je zhruba v 16:30 hodin v Sušici a následně je možné se přepravit tímto autobusem do vybraného výstupního místa Kolinec/Klatovy/Přeštice/Plzeň.


Ve středu je hlavní odjezdové místo v 8:30 z autobusového nádraží ve Vimperku (stanoviště č. 1).
První možnost nástupu je v 6:50 v Nepomuku u čerpací stanice Benzina (pyramida), dále v zastávce Horažďovice,žel.st. (č. 1) v 7:20 a nebo rovněž v 7:50 ve Strakonicích na autobusové nádraží (stanoviště č. 1).

Po absolvování programu Dostupné Šumavy dorazí autobus zpět do Vimperka v cca 17:30. Poté je možnost se s ním přepravit do vybravného výstupního místa směr Nepomuk.


Cena a podmínky
Cena zájezdu za osobu je závislá na nástupním místě. Cena zahrnuje dopravu a průvodce.
Ze Sušice 350 Kč, Kolinec 370 Kč, Klatovy 400 Kč, Přeštice 450 Kč a Plzeň 500 Kč.
Z Vimperku 350 Kč, Strakonice 400 Kč, Horažďovice 400 Kč a Nepomuk 450 Kč.
Platba řidiči hotově při nástupu do autobusu. Připravte si prosím pokud možno přesnou částku.

Počet míst v zájezdu 33.
Projekt Dostupná Šumava je určen pouze pro osoby v důchodovém věku, držitele průkazu ZTP a ZTP/P i pro vozíčkáře a jejich doprovod.
Zájezd se uskuteční při počtu 25 a více osob.


Rezervace:
Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň
v pracovní dny 8 - 14 hodin
mobil: 602 533 691.

Aktuálně vládní opatření:

Při účasti na Dostupné Šumavě je nutné se řidít platnými vládním opatřeními proti šíření koronaviru, což v současnosti představuje zejména níže uvedené.

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor (galerie, muzea apod.):

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebod) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94% v motorových vozidlech a ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování nebo na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Všem osobám se s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.


Nezbývá, než Vám popřát výlet plný pohody a skvělých zážitků a také, aby vyšlo počasí. Neboť to je na Šumavě hodně důležité.

Informace k projektu Dostupná Šumava na webových stránkách Správy Národního parku Šumava.

Snímky a informace z předchozích ročníků Dostupné Šumavy.

Aktualizováno 28.7.2021 © Zbyněk Hupák
Vytištěno z http://www.csadplzen.cz dne 24.9.2023 v 20:21