zpět
spojení Volduchy [RO] - cílová zastávka
Borek,Rokycany [RO]470070
Bušovice [RO]470230
Dýšina,Armaturka [PM]470230
Dýšina,náves [PM]470230
Chrást,Lidový dům [PM]470230
Chrást,rozvodna [PM]470230
Chrást,ZŠ [PM]470230
Osek,Lidový dům [RO]470070,470230
Osek,Sokolovna [RO]470070,470230
Osek,ZD [RO]470230
Osek,ZŠ [RO]470070
Plzeň,Doubravka [PM]470230
Plzeň,Opavská [PM]470230
Plzeň,Rozcestí Újezd [PM]470230
Plzeň,Terminál Hlavní nádraží [PM]470230
Plzeň,Zábělá [PM]470230
Rokycany,aut.nádr. [RO]470070
Rokycany,Páclovna [RO]470070
Rokycany,Železná [RO]470070
Smědčice [RO]470230
Svojkovice [RO]470070
Svojkovice,rozc.0.3 [RO]470070
Vitinka,Osek [RO]470230
Vitinka,Osek,u transf. [RO]470230
Volduchy,Borgers [RO]470070
Volduchy,ObÚ [RO]470070,470180
Volduchy,Parádovna [RO]470070,470230
Volduchy,u Siegrů [RO]470070,470180