zpět
pdf

470180 Rokycany - Osek - Volduchy - Holoubkov
Platí od 09.12.2018 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Kralovicko, tel. 373 396 553, 377 224 151; www.csadplzen.cz
KmZastávkyMhd 1
      
     XB
01  Rokycany,,aut.nádr. MHDod19:40
1 2  Rokycany,,Železná MHD|19:42
<3  Rokycany,,Soukenická MHD|<
1 4  Rokycany,,nem.rozc. MHD|19:44
45  Osek,,Lidový dům  |19:47
5 6  Osek,,ZŠ  |19:49
87  Volduchy,,Parádovna  |19:51
8 8  Volduchy  |19:52
89  Volduchy,,ObÚ  |19:53
810  Volduchy,,u Siegrů  |19:55
 11  Volduchy,,Borgers  |...
 12  Svojkovice,,rozc.0.3  v...
 13  Holoubkov  ...
X jede v pracovních dnech
m spoj 1 vyčká v zastávce Rokycany,aut.nádr. příjezdu vlaku R 777 nejvýše 10 minut
Bspoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
<spoj jede po jiné trase
MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2018 isybus