ČSAD autobusy Plzeň a.s.
 Hlavní menu
 Aktuality
 O společnosti
 Doprava osob
 Jízdní řády
 Čipová karta
 Bonusy za jízdenky
 Ostatní služby
 Nabídka tiskovin
 Nabídka zaměstnání
 Pronájem kanceláří
 Muzeum
 Zajímavosti
 Váš názor
 Anketa

Víte, že děti ve stáří 10-15 let s poloviční jízdenkou jsou povinny na vyžádání doložit svůj věk průkazkou?

 vůbec netuším, že je taková povinnost
57 hlasů, 30%
 něco jsem slyšel/a, ale nevím podrobnosti
8 hlasů, 4%
 ano, znám to a hlídám(e) si to
91 hlasů, 47%
 přeprava dětí se mě vůbec netýká
34 hlasů, 17%

Celkem 190 hlasů

Starší ankety

Výměnná reklama:
OrHit
ČSAD autobusy Plzeň a.s. - Zelené autobusy a cyklobusy Šumava 2015
 Šumava
Zelené autobusy a cyklobusy po Šumavě 2015

I letos se uskuteční projekt prázdninové ekologické dopravy v Národním parku Šumava, známý veřejnosti jako Zelené autobusy, především pouze o hlavních letních prázdninách.
Důvodem jsou jednak omezené finanční možnosti a také legislativní překážky pro objednavatele - Správy NP Šumava.
Funkčnost systému v jeho 20. jubilejní sezóně však zůstala zachována a autobusy včetně rozšířené přeprav jízdních kol vyrazí na své tratě denně od 1. července až do 31. srpna.

Díky příspěvku obcí z Mikroregionu Šumava-západ však bude zajištěna doprava i o víkedových dnech od neděle 14. června až do 28. září. V tomto režimu pojedou linka č. 433710 Horská Kvilda-Kvilda-Bučina a páteřní linka 440840 v úseku Špičák-Srní-Kvilda.

Zelené autobusy NP Šumava

Regionální linka Sušice-Kvilda ovšem zůstává neomezena s tím, že rozšířená přeprava jízdních kol je možná již od 30. května, a to celodenně až do konce září.
Navíc za finačního přispění města Sušice, obce Prášily a Plzeňského kraje vyrazí denně o prázdninách a víkendech od soboty 20. 6. až do neděle 13. září cyklobusové spoje ze Sušice přes Hartmanice do Prášil (linka 433565 a vybrané spoje z linky 433700).

I letos bude v platnosti jednodenní jízdenka NP-Ticket, jenž nabízí cenovou výhodu a navíc zrychluje odbavování.


Přehled provozu

Ani letos nepojedou přímé spoje z Plzně přes Klatovy na Šumavu. Linka 440840 Plzeň-Klatovy-Železná Ruda-Srní-Kvilda bude v provozu pouze v úseku Železná Ruda,Špičák - Kvilda, kdy vyjede 5 párů spojů denně v celé trase v časech 8:10 až 18:45.
Díky spolupráci s městem Železná Ruda ovšem vyjedou o prázdninách ranní víkendové spoje do Hojsovy Stráže a zpět, a to včetně rozšířené přepravy jízdních kol.

Navíc v režii dopravce ČSAD autobusy Plzeň pojedou mimo hlavní prázdniny i spoje v úseku Klatovy - Nýrsko - Špičák s návazností na/od spojů z úseku Špičák - Kvilda.
V termínech neděle 14. 6. a soboty 20. 6., 27. 6., 5. 9., 12. 9., 19. 9. a 26. 9. vyrazí autobus s rozšířenou přepravou kol v 7:05 z Klatov směr Špičák resp. až Kvilda (bez přestupu).
Naopak ve dnech neděle 14. 6., 21. 6., 28. 6., 6. 9., 13. 9., 20. 9. a svátek 28. 9. pojede cyklobus v 18:42 ze Spičáku do Klatov, přičemž se jedná o navazující spoj (také bez přestupu) na spoj od Kvildy.

Pro dopravu z oblasti Klatovska lze pak také s úspěchem využít linek č. 432050 Klatovy-Běšiny-Čachrov-Javorná-Železná Ruda a 432200 Alžbětín-Železná Ruda-Hojsova Stráž-Nýrsko-Janovice-Klatovy s návazností na/od vybraných spojů linka 440840.

Turisté a nedospavci cestující o víkendu z Plzně do Srní či Kvildy bez kola však mohou využít alternativního spojení přes Plánici a Sušici běžnou autobusovou linkou č. 433650 Sušice-Nalžovské Hory-Plánice-Žinkovy-Plzeň.
Autobus této linky vyjíždí ze zastávky Plzeň,CAN v 6:15 a přes Žinkovy a Plánici míří do Sušice. Zde je garantován čas na přestup do šumavské linky č. 433570 Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda.
Výhodou tohoto spojení je kratší doba cesty s tím, že cestující dorazí do Kvildy o hodinu dříve (tedy v 9:45) než původně přes Špičák. Cena za jízdné je také mírně levnější. Spojení lze využít i při zpáteční cestě do Plzně, opět s přestupem v zastávce Sušice,nábřeží.

Vyzkoušejte také linku 433710 mezi Horskou Kvildou, Kvildou a Bučinou. Ze zastávky Kvilda,Bučina,st.hr. nedaleko hranice s Německem lze po pár minutách klidné chůze 6 krát denně přestoupit na linku Igel Bus Finsterau – Spiegelau v Německu.
Na lince nejsou přepravována jízdní kola ve vleku.

Zelené autobusy NP Šumava

Linka 433565 Sušice-Petrovice-Hartmanice-Prášily, jejíž provoz spolufinancují Město Sušice, Obec Prášily, Plzeňský kraj a dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Na autobusové lince jsou zřízeny ranní spoje v 7:50 ze Sušice přes Petrovice,Mýto do Prášil a zpět z Prášil ve 8:45 do Sušice a dále odpolední spoje v 15:00 ze Sušice do Prášil a zpět v 16:10 z Prášil nazpět do Sušice.
Všechny spoje v provozu denně o prázdninách a víkendech od soboty 20. 6. až do neděle 13. září včetně rozšířené přepravy jízdních kol. V Prášilech možnost přestupu na spoje linky 440840 ve směru Srní - Kvilda či opačně ve směru Železná Ruda,Špičák.

Na základě zřízení nové cyklobusové linky do Prášil jsou vedeny cyklobusové spoje i po lince 433700 Sušice-Dlouhá Ves-Hartmanice-Prášily.
V pracovní dny zajištěna rozšířená přeprava jízdních kol také u spojů ve 14:15 ze Sušice přes Dlouhou Ves do Prášil a opačným směrem v 15:40 z Prášil přes Hartmanice a Dlouhou Ves do Sušice


Jízdné na linkách Zelených autobusů se řídí zvláštními ceníky jízdného a dovozného podle ujeté tarifní vzdálenosti. Oproti předchozím sezónám nedošlo ke změně ceny, naopak nově všechny děti do 6 let jsou přepravovány bezplatně.
Cena za přepravované jízdní kolo u linek s rozšířenou přepravou činí 30,- Kč, u ostatních pak 16,- Kč.


Jednodenní jízdenka NP-Ticket

Jízdenka NP-Ticket umožňuje cestovat celý den linkami Zelených autobusů a partnerských spojů a vlaků a libovolně mezi nimi přestupovat.
Velmi výhodná pro rodinné výlety, protože s jednou jízdenkou NP-Ticket může zároveň cestovat jedna dospělá osoba a zdarma ještě dvě děti ve věku do 6 let nebo jedno dítě do 15 let.
Kromě cenového zvýhodnění oproti platbě za jednotlivé jízdy navíc i urychluje odbavení cestujících.


NP-Ticket jednodenní jízdenka

Územní platnost
Jízdenka NP-Ticket platí na linkách Zelených autobusů v úsecích 440840 Špičák – Kvilda; 433710 Horská Kvilda – Kvilda – Bučina; 433570 Sušice – Kvilda (pouze v části Rejštejn – Kvilda); 433565/433700 Sušice – Prášily (pouze v části Hartmanice – Prášily); 370843 Nová Pec - Jelení Vrchy; 320022/320024 Kvilda– Kaplice pod Boubínem. (linka ČSAD JIHOTRANS).

Partnerem projektu se staly České dráhy, které v období prázdnin akceptují NP-Ticket na těchto tratích a úsecích:
190 České Budějovice–Strakonice, 194 České Budějovice–Černý Kříž, 195 Rybník–Lipno nad Vltavou, 196 České Budějovice–Horní Dvořiště státní hranice, 197 Číčenice–Nové Údolí, 198 Strakonice–Volary, 200 Protivín–Písek, 201 Ražice–Písek.

Dále v autobusových linkách ČD: Lenora ž. st.–Kvilda, Nové Údolí ž. st.–Dreisessel/Třístoličník, Holubov ž. st.–Krasetín lanovka (stanice lanovky na Kleť), Kaplice–Kaplice ž. st.–Český Krumlov ž. st., Lipno lanovka–Černá v Pošumaví ž. st., Lipno lanovka–Lipno nad Vltavou ž. st.–Svatý Tomáš.
NP-Tickety budou uznány od ČD ve všech pravidelných vlacích na uvedených spojích (nikoliv ve zvláštních vlacích – parní jízdy ap.) a v autobusech ČD na uvedených linkách. Uznány budou pro jednu jízdu v každém směru na trati nebo lince, a to v den uvedený na jízdence NP-Ticket a v den následující!

K dostání
Jízdenku NP-Ticket lze zakoupit v označených autobusech (ode dne vyhlášení tj. po dodaní ze strany Správy NP Šumava), v informačních střediscích a u dalších zapojených partnerů.

Označení jízdenky, platnost
Jízdenka NP-Ticket je platná pouze, je-li na ní vyznačen datum užití a vyplněné jméno! Jízdenku NP-Ticket je možné využít pouze v období od 1. července do 31. srpna 2015.

Cena
Cena jízdenky NP-Ticket je 80,- Kč včetně 15% DPH.
Případně dovozné za zavazadlo či jízdní kolo je nutné uhradit samostatně dle ceníku příslušné linky.


Jízdní řády

370843 Nová Pec-Nová Pec,Jelení Vrchy (fialová linka)
Jezdí denně od 1. 7. do 31. 8. 2015; možná přeprava nejvýše 10 ks jízdních kol.

433710 Horská Kvilda-Kvilda-Kvilda,Bučina (modrá linka)
Jezdí víkendy od 14. 6. do 28. 6. a od 5. 9. do 28. 9. 2015 a denně od 1. 7. do 31. 8. 2015; od hraničního přechodu Bučina navazuje linka Finsterau-Bus v SRN

433570 Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda (žlutá linka)
Jezdí denně; od 30. 5. do 28. 9. 2015 na vybraných spojích možná přeprava nejvýše 25 ks jízdních kol. Nakládku a vykládku provádí obsluha.

433565 Sušice-Petrovice-Hartmanice-Prášily (červená trasa)
Jezdí víkendy 20. - 21. 6., 27. - 28. 6., 5. - 6. 9. a 12. - 13. 9. 2015 a denně od 1. 7. do 31. 8. 2015; možná přeprava nejvýše 25 ks jízdních kol. Nakládku a vykládku provádí obsluha.

433700 Sušice-Dlouhá Ves-Hartmanice-Prášily (červená trasa)
Jezdí denně; od 1. 7. do 31. 8. 2015 na vybraných spojích možná přeprava nejvýše 25 ks jízdních kol. Nakládku a vykládku provádí obsluha.

440840 Plzeň-Klatovy-Železná Ruda-Srní-Kvilda (zelená linka)
Jezdí víkendy od 14. 6. do 28. 6. a od 5. 9. do 28. 9. 2015 a denně od 1. 7. do 31. 8. 2015, ale především v úseku Hojsova Stráž resp. Železná Ruda,Špičák - Kvilda a zpět; na vybraných spojích možná přeprava nejvýše 25 ks jízdních kol. Nakládku a vykládku provádí obsluha.


Jižní Šumava a Waldbahn

Zajištěna je i doprava po jižní části Šumavy. Cestující do Kaplice pod Boubínem přestoupí ve Kvildě do autobusů českobudějovické společnosti Jihotrans a. s., která převzala obsluhu této části území. Z Českých Budějovic do Kvildy vede tento dopravce linku cyklobusu.

Z nádraží Železná Ruda,Alžbětín/Bayerisch Eisenstein jezdí do německého vnitrozemí Lesní železnice - Waldbahn. Jízdní řád WBA 1: Plattling – Zwiesel – Bayerisch Eisenstein
Waldbahn nabízí spojení v pravidelných intervalech od státní hranice k IS NP Bavorský les v Ludwigsthalu.

Můžete také vyzkoušet německou jízdenku jízdenka po NP Bavorský les tzv. Bayerwald-Ticket


Bonusy za jízdenku:

Letní akce pro cyklisty Při předložení jízdenky a koupi jednoho Birellu u zapojeného partnera získej dárek pro cyklisty.

Platí od 15. 5. 2015 do vyčerpání zásob ve vybraných provozovnách (viz. seznam), nejpozději však do 28. 9. 2015.


Ke stažení: Doprava v NP Šumava 2015 - mapa a jízdní řády
(název souboru letak_sumava2015_mapa.pdf, velikost 498 kB)
Doprava v NP Šumava 2015 - turistické cíle a informace
(název souboru letak_sumava2015_mista.pdf, velikost 980 kB)
linka č. 370843: Nová Pec - Nová Pec,Jelení Vrchy
(název souboru cenik_jizdneho_370843_150601.pdf, velikost 21 kB)
linky č. 433565: Sušice - Petrovice - Hartmanice - Prášily,
433570: Sušice - Kašperské Hory - Srní - Modrava - Kvilda,
433700: Sušice - Dlouhá Ves - Hartmanice - Prášily

(název souboru cenik_jizdneho_433565_433570_433700_150601.pdf, velikost 25 kB)
linka č. 433710: Horská Kvilda - Kvilda - Kvilda,Bučina
(název souboru cenik_jizdneho_433710_150601.pdf, velikost 22 kB)
linka č. 440840: Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - Srní - Kvilda
(název souboru cenik_jizdneho_440840_150601.pdf, velikost 25 kB)

Aktualizováno 1.7.2015 © Zbyněk Hupák
 Rychlé menu
Elektronický obchod - jízdenky a místenky e-obchod jízdenky
 Do Prahy levně
 Žákovské jízdné
 Slevy ISIC
 Cyklobusy
 CAN v Plzni
 Kontakty
 Facebook
 Vyhledávání

 Mapa stránek
Autoři snímků

 Vozový park
Nejnovější autobusy

IRISBUS Crossway 10.6M Linkové autobusy IRISBUS Crossway 10.6M

Přehled za rok 2012

 Životní jubilea
květen 2016

50 let
Jan Houzar (11.)
řidič, Tachov

Vladislav Janeček (15.)
řidič, Klatovy

55 let
Dalibor Šelmát (27.)
řidič, Přeštice

60 let
Ladislav Ťopek (1.)
řidič, Plzeň

Milan Vlk (23.)
řidič, Kralovice

65 let
Zdeněk Jílek (4.)
řidič, Tachov

Jezdíme pro Plzeňský kraj
 Plzeňský kraj