zpět
pdf

445102 Na Švabinách - Slovany - Na Švabinách
Platí od 09.12.2018 do 14.12.2019.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 912, 377 224 151; www.csadplzen.cz
Zastávky 1
    
   10
1  Plzeň,,Na Švabinách od11:40
2  Plzeň,,U Tesca |11:41
3  Plzeň,,U Pietasu |11:44
4  Plzeň,,U Astry |11:46
5  Plzeň,,Částkova |11:49
6  Plzeň,,U Světovaru |11:52
7  Plzeň,,Slovany |11:55
8  Plzeň,,Pošta Francouzská |11:57
9  Plzeň,,Poliklinika Slovany |11:59
10  Plzeň,,Částkova |12:02
11  Plzeň,,U Astry |12:04
12  Plzeň,,U Pietasu |12:06
13  Plzeň,,Pietas |12:07
14  Plzeň,,U Tesca v12:09
15  Plzeň,,Na Švabinách 12:10
10 jede jen 10.12.18
Na lince jsou přepravováni cestující bezplatně. Jízdní kola se nepřepravují.
Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem, přičemž přiměřeně platí ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhláška č. 175/2000 Sb. o silničním přepravním řádu.
Provoz linky T2 je pozastaven.

(C) 2018 isybus