zpět
pdf pro tisk

445111 CAN Husova - NC Studentská
Platí od 22.01.2024 do 31.12.2024.
Přepravu zajišťuje : AKV bus a.s., Sportovní 578/4, Karlovy Vary, Divize Plzeňsko, www.csadplzen.cz, csadplzen@csadplzen.cz, tel.377454155
Zastávky 13579
        
   B B B B B
   7777888888
1  Plzeň,,CAN Husova od8:0010:0012:0014:0016:00
2  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků |) 8:04) 10:04) 12:04) 14:04) 16:04
3  Plzeň,,Lochotínský pavilón |) 8:07) 10:07) 12:07) 14:07) 16:07
4  Plzeň,,Hodonínská |) 8:08) 10:08) 12:08) 14:08) 16:08
5  Plzeň,,Brněnská |) 8:09) 10:09) 12:09) 14:09) 16:09
6  Plzeň,,Amfiteátr |) 8:10) 10:10) 12:10) 14:10) 16:10
7  Plzeň,,Lochotínský pavilón |<<<<<
8  Plzeň,,Sokolovská |) 8:13) 10:13) 12:13) 14:13) 16:13
9  Plzeň,,Severka |) 8:15) 10:15) 12:15) 14:15) 16:15
10  Plzeň,,Žlutická |) 8:16) 10:16) 12:16) 14:16) 16:16
11  Plzeň,,Krašovská |) 8:17) 10:17) 12:17) 14:17) 16:17
12  Plzeň,,Hokejová hala v) 8:18) 10:18) 12:18) 14:18) 16:18
13  Plzeň,,NC Studentská 8:1910:1912:1914:1916:19
77 nejede 1.1.2024,1.4.2024,8.5.2024,28.9.2024,28.10.2024, od 25.12.2024 do 26.12.2024
88 nejede 1.1.2024,1.4.2024,8.5.2024,28.9.2024,28.10.2024, od 24.12.2024 do 26.12.2024
Bspoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Po lince jsou cestující přepravováni bezplatně. Jízdní kola se nepřepravují.
Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem, přičemž přiměřeně platí ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o silničním přepravním řádu.
Ve dnech 1. 1., 1. 4., 8. 5., 28. 9., 28. 10. a 25. - 26. 12. 2024 není z důvodu uzavření S1 Center doprava zajišťována.


Zastávky 246810
        
   B B B B B
   7777888888
13  Plzeň,,NC Studentská od9:0011:0013:0015:0017:00
12  Plzeň,,Hokejová hala |( 9:01( 11:01( 13:01( 15:01( 17:01
11  Plzeň,,Krašovská |( 9:02( 11:02( 13:02( 15:02( 17:02
10  Plzeň,,Žlutická |( 9:03( 11:03( 13:03( 15:03( 17:03
9  Plzeň,,Severka |( 9:04( 11:04( 13:04( 15:04( 17:04
8  Plzeň,,Sokolovská |( 9:06( 11:06( 13:06( 15:06( 17:06
7  Plzeň,,Lochotínský pavilón |( 9:09( 11:09( 13:09( 15:09( 17:09
6  Plzeň,,Amfiteátr |( 9:10( 11:10( 13:10( 15:10( 17:10
5  Plzeň,,Brněnská |( 9:11( 11:11( 13:11( 15:11( 17:11
4  Plzeň,,Hodonínská |( 9:12( 11:12( 13:12( 15:12( 17:12
3  Plzeň,,Lochotínský pavilón |<<<<<
2  Plzeň,,Sady Pětatřicátníků v( 9:16( 11:16( 13:16( 15:16( 17:16
1  Plzeň,,CAN Husova 9:2011:2013:2015:2017:20
77 nejede 1.1.2024,1.4.2024,8.5.2024,28.9.2024,28.10.2024, od 25.12.2024 do 26.12.2024
88 nejede 1.1.2024,1.4.2024,8.5.2024,28.9.2024,28.10.2024, od 24.12.2024 do 26.12.2024
Bspoj s bezbariérově přístupným vozidlem
Po lince jsou cestující přepravováni bezplatně. Jízdní kola se nepřepravují.
Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem, přičemž přiměřeně platí ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o silničním přepravním řádu.
Ve dnech 1. 1., 1. 4., 8. 5., 28. 9., 28. 10. a 25. - 26. 12. 2024 není z důvodu uzavření S1 Center doprava zajišťována.

(C) 2024 isybus