zpět
pdf

445102 Na Švabinách - Slovany - Na Švabinách
Platí od 04.07.2020 do 31.08.2020.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, Plzeňsko, tel. 377 262 911, 377 224 151; www.csadplzen.cz
Zastávky 31
     
    X
    10
1  Plzeň,,Na Švabinách od...13:55
2  Plzeň,,U Tesca |...13:56
3  Plzeň,,Pietas |...13:59
4  Plzeň,,U Pietasu |......
5  Plzeň,,U Astry |......
6  Plzeň,,Částkova |......
7  Plzeň,,U Světovaru |......
8  Plzeň,,Slovany |......
9  Plzeň,,Pošta Francouzská |......
10  Plzeň,,Poliklinika Slovany |......
11  Plzeň,,Částkova |......
12  Plzeň,,U Astry |X ...
13  Plzeň,,U Pietasu |10...
14  Plzeň,,Pietas |13:50...
15  Plzeň,,U Tesca v13:53...
16  Plzeň,,Na Švabinách 13:54...
X jede v pracovních dnech
10 nejede od 4.7.20 do 31.8.20
Po lince jsou cestující přepravováni bezplatně. Jízdní kola se nepřepravují.
Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem, přičemž přiměřeně platí ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o silničním přepravním řádu.

(C) 2020 isybus