zpět
pdf

445100 CAN - Černice, nákupní zóna
Platí od 01.10.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel.377 227 575, fax 377 260 302, www.csadplzen.cz
1 Zastávky 2
      
10    10
8:301od  CAN pr9:25
8:35 2|  U Práce, Americká  |9:15
8:373|  Hl. nádr. ČD, Americká  |9:13
8:40 4|  II. poliklinika |9:09
8:415|  Francouzská |9:08
8:42 6|  Nám. M. Horákové  |9:07
8:447v  Bručná |9:05
8:55 8  Černice, nákupní zóna  od9:00
10 jede jen 3.10.12
Na lince jsou přepravováni cestující bezplatně.Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem.Přiměřeně také platí ustanovení zák. 111/1994Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhláška č.175/2000 Sb o silničním přepravním řádu.

(C) 2011 isybus